Hopp til hovedinnhold
Søk

Lekkasjeresultat

Vi implementerer forebyggende tiltak for å unngå lekkasjer og arbeider kontinuerlig for å forbedre risikostyringen vår, driftsintegriteten og oppdemmingskapasitetene.

Som en konsekvens av denne innsatsen har vi hatt færre lekkasjer i 2015 enn i 2014. I løpet av de siste fem årene har vi redusert antall lekkasjer som er større enn ett fat, med over 30 prosent.

Dersom en lekkasje forekommer, sikrer vi en hurtig og omfattende respons. Det totale volumet med hydrokarboner som lekket ut i vannet, var 10 800 fat i 2015, mer enn 55 prosent ble fanget opp ved lekkasjeområdene. Hoveddelen av disse lekkasjene påvirker ikke tredjeparter eller samfunnene som omgir våre aktiva. I 2012 begynte vi å måle betydelig lekkasjer i miljøet (SSE-er) på tvers av hele selskapet. SSE-er er en underkategori av lekkasjene våre, som vi definerer som lekkasjer som har påvirket eller har potensiale til å påvirke overflatevann, grunnvann, sensitive områder eller samfunn.

I 2015 hadde vi 11 SSE-er, noe som representerte omtrent tre prosent av totale antallet av lekkasjer. Vår største SSE skjedde når 10 produksjonsanleggstanker i midten av USA sprang lekk under en oversvømmelse på grunn av en tropisk storm. Andre SSE-er som forekom, var relaterte til ventil- og linjefeil under normal drift. Resultatene fra våre SSE-er har ført til videre motvirkende arbeid på anleggsintegritet og varighetsoppdateringer, så vel som håndtering av menneskerelaterte årsakselementer. Vi øker fokus på disse lekkasjene for å lære av dem slik at vi kan forebygge gjentakelser.

ExxonMobil erkjenner den potensielle risikoen for lekkasjer fra marine fartøy og vi har en grundig tilnærming til sikkert og miljømessig ansvarlig marintransport. Den verdensomspennende marineaktiviteten til ExxonMobils partnere, som involverer rundt 500 fartøy i daglig drift, logget nesten 21 500 reiser og 47 000 havneanløp i 2015, og transporterer trygt ca. 1,5 milliarder fat med råolje og raffinerte produkter. I år satte SeaRiver Maritime Inc., ExxonMobils maritime partner, Eagle Bay, den andre av sine to nye amerikanske råoljetankere i drift for transport av råolje fra North Slope i Alaska. Dette fartøyet inkorporerer de siste sikkerhetsteknologiene og reduserer luftutslipp kraftig, noe førte til at det ble tildelt Green Ship Award fra Long Beach havn for 2015. For ytterligere informasjon om vår innsats for å reduserer utslipp, se siden vår om luftutslipp.

Bilde — Claire Madden, ExxonMobil manager of lubricants sales process and operations, celebrates at the christening ceremony for the Eagle Bay in Philadelphia, Pennsylvania.

I tillegg til marin transport transporterer ExxonMobil Pipeline Company hver dag ca. 2,6 millioner fat med petroleum og kjemiske råmaterialer og produkter via ca. 8000 km med rørledninger i USA. Vi forplikter oss til rørledningssikkerhet og vedlikeholder og overvåker infrastrukturen vår nøye for å identifisere og motvirke korrosjon, tredjepartsskade og ulovlige inntrenginger på våre rights of way. Vi patruljerer våre rørledninger og overvåker rørledningsoperasjonene døgnet rundt ved bruk av det siste innen systemer, alarmer og andre overvåkingsteknologier. Finn ut mer om hvordan vi administrerer produkter som transporteres via jernbane på vår trygghets- og sikkerhetsside.

Offshore-oljelekkasjerespons

Som en del av ExxonMobils forpliktelse til å opprettholde fremragende drift overalt hvor vi arbeider, har vi utviklet spesialiserte kapasiteter og strategier for lekkasjerespons. Vi har industriens eneste interne forskningsprogram spesielt rettet mot oljelekkasjerespons, som inkluderer et fokus på kaldt vann og fjerne områder, slik som Arktis.

ExxonMobil har deltatt i og levert teknisk ledelse til flere felles industriprosjekter for å forbedre responskapasiteten for offshorelekkasjer. Disse initiativene inkluderer American Petroleum Institute (API) felles industriteam, the International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) et felles industriprogram for arktisk oljelekkasje-responsteknologi, et felles IOGP og IPIECA-industriprosjekt, og APIs teknisk underkomité for oljesand. Disse initiativene gir oss mulighet til å dele gode praksiser og lære av hverandre.

I tillegg har ExxonMobil de siste fem årene vært et aktivt medlem av Marine Well Containment Company (MWCC) er et uavhengig veldedig selskap som leverer brønnoppdemmingsutstyr og teknologi i den amerikanske Mexico-gulfen. I 2015 gikk vi på nytt inn i en eksisterende utforskingsbrønn i Julia-oljefeltet i Mexico-gulfen etter vi mottok en cap-and-flow tillatelse fra the Bureau of Safety and Environmental Enforcement. Denne tillatelsen ble tildelt basert på den forbedrede responskapasiteten til MWCC-oppsamlingsfartøy. MWCC skaffet seg modulære oppsamlingsfartøy i 2015. Disse fartøyene, som ExxonMobil ledet byggingen av, vedlikeholdes og driftes på vegne av MWCCs 10 medlemsselskaper.

Vi identifiserer og utvikler løpende avansert teknologi for å kontrollere risiko og forbedre offshore oljelekkasjerespons. For eksempel kommersialiserte vi bruk av biologisk nedbrytbare overflateaktive midler som kan sprayes på rundt perimeteret av oljesøl slik at oljen trekker seg tilbake og tykner og kan brennes på en kontrollert måte uten å bruke en flammeresistent lense.

Lukk