Hopp til hovedinnhold
Søk

Marine Well Containment Company

Marine Well Containment Company (MWCC) er et uavhengig selskap som ikke er i bransjen for å få overskudd, som leverer brønnoppdemmingsutstyr og teknologi i den amerikanske Mexicogolfen.

Balder

Miljøtiltak: leting og produksjon

Petroleumsaktivitetene, både onshore og offshore må drives innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. Miljøutfordringene skal løses på en slik måte at aktivitetene kan drives i sameksistens med andre interesser.

Oljedispergeringsmidler

Alle marine miljøer inneholder naturlig forekommende mikrober som lever av å bryte ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbar.

En kikk på: Nødresponsopplæring

I 2014 deltok 120 medlemmer i ExxonMobils regionale responsteam fra Europa, Afrika og Midtøsten på et tredagers arrangement i Hampshire, Storbritannia. 

Nødberedskap og respons

Evnen til å kunne respondere punktlig på nødssituasjoner er avgjørende, og vi utfører omfattende opplæring og øvelser for å kunne forberede oss på slike situasjoner.

Feltmanual for oljelekkasjerespons

Denne manualen beskriver generelle prinsipper for oljelekkasjerespons. Dette er en samling av "tommelfingerregler" og sjekklister som gir rask tilgang til nødvendig informasjon når man formulerer responsstrategier.

Valdez-oljeutslippet

Like etter midnatt den 24. mars 1989, i en tragisk ulykke som selskapet beklager på det sterkeste, kjørte supertankeren Exxon Valdez på grunn i Prins William-sundet i Alaska.

Lukk