Hopp til hovedinnhold
Søk

Nødberedskap og respons

Evnen til å kunne respondere punktlig på nødssituasjoner er avgjørende, og vi utfører omfattende opplæring og øvelser for å kunne forberede oss på slike situasjoner.

Hos ExxonMobil mener vi at effektiv nødberedskap avhenger av kompetente responsteam. Derfor etablerer vi strategic emergency support groups (ESG-er) verden rundt for å utvikle og praktisere nødresponsstrategier og bistå feltrespondere. Vi lærer rutinemessig opp ESG-medlemmer, et bredt utvalg ExxonMobil ansatte, i en rekke forskjellige scenarier, inkludert simulerte lekkasjer, eksplosjoner, naturkatastrofer og sikkerhetshendelser. I 2015 deltok mer enn 550 ansatte i mer enn 35 ESG-opplæringsøkter.

ExxonMobil har en disiplinert og strukturert «command and control»- tilnærming til nødberedskap som er basert på klar kommunikasjon. Uavhengig av størrelsen på en ulykke har hvert ExxonMobil-anlegg og bedriftsenhet tilgang til en rekke opplært personell, inkludert våre Regionale responsteam (RRT-er), som gir hurtig taktisk støtte når det trengs. Våre tre RRT-er – Nord-Amerika, Europa, Afrika og Midtøsten og det asiatiske Stillehavsområdet – håndterer taktiske temaer tilknyttet feltrespons. RRT-ene består av ca. 500 ExxonMobil-personell som er opplært i ett konsekvent system med felles roller og ansvarsområder. Totalt fullførte RRT-ene fire opplæringsarragementer i 2015, med omtrent 400 ExxonMobil-deltagere.

Bilde — I 2015 gjennomfører team-medlemmer av det regionale responsteamet i Australia et pilotprosjekt for incident command system og common operating picture.

I mai 2015 avholdt Nord-Amerika RRT et todagers seminar i Seattle, Washington for ExxonMobil-partneren SeaRiver Maritime. Som en del av øvelsen reagerte deltagere på et simulert utslipp av 80 000 tønner olje fra et marint fartøy. Én nøkkelmålsetning inkluderte opplæring av deltakere i verdien av bruken av netto miljøfordelsanalyse for å motvirke påvirkning fra utslipp av råolje. I tillegg gjennomførte ExxonMobil i 2015 en utrykningsøvelse for oljelekkasje ved Bayton-anlegget vårt i Texas. Øvelsen var ment å møte lovkrav og demonstrere responsforberedelseskapasitetene til våre Nord-Amerika RRT. Totalt var mer enn 120 personer involvert i opplæringsarrangementet, inkludert frivillige fra vår drift innen raffineri, forsyning, midstream, kjemi og produksjon.

  • Lisa VanderLaan

    Safety, security, health and environment support manager
    "The quality of the exercise and high degree of professionalism by all involved is a clear demonstration of ExxonMobil's commitment to emergency preparedness and response. I was also very encouraged to see such a strong partnership with the regulatory agencies that participated."

Vi ser hele tiden etter innovative måter for å tilby nødberedskapsopplæring og nødresponsopplæring i et trygt og kontrollert miljø. For eksempel utforsker vi bruk av immersiv 3D-simulatorteknologi for gjennomføring av nødresponstrening for anleggsoperatører. Denne teknologien bruker ultra-realistisk virtuell virkelighet for å skape livslignende treningsscenarier. Vi tester for tiden en full-skala simulator av et faktisk gassprosesseringsanlegg i Qatar for å gi realistisk opplæring på over 300 interaktive kontrollenheter på seks gassprosesseringsenheter.

På nært hold: Utvidelse av nødberedskap og responskapasitet

ExxonMobil forplikter seg til å forbedre nødberedskap ved å forbedre våre responsprogrammer, prosesser og opplæringstilbud. I 2015 støttet emergency response center of excellence ExxonMobil Upstreams datterselskaper i implementeringen av et global Incident Command System (ICS). Ved å implementere dette systemet globalt kan ExxonMobil bruke like responsprosesser som lar personell fra ulike partnere hjelpe hverandre dersom det trengs. ExxonMobil RRT-ene bruker også ICS, noe som gjør dem i stand til å sømløst integrere i partner-team. Vår bruk av ICS er i overensstemmelse med the National Incident Management System og gjør at vi er i stand til å reagere på en sømløs måte sammen med føderale, statlige, lokal, og stammeetater i USA og utenlands.

I tillegg til ICS er vi i ferd med å idriftsette et felles driftsbilde (COP). COP er en dataplattform basert på geographic information system (GIS) -teknologi som gir en enkelt datakilde og informasjon for å forbedre situasjonsbevissthet og akselererer beslutningstaking for nødrespons og prosjektplanleggingsaktiviteter. GIS-dataene og informasjonen kan være fra ExxonMobil-kilder så vel som offentlig tilgjengelig informasjon for å avbilde oversiktsbilder over steder og situasjoner. Både ICS og COP er blitt vellykket implementert i USA, med vekt lagt på Mexico-gulfen, og gjennomført som pilotprosjekt internasjonalt under oppstrøms-øvelser i Australia, Indonesia og Russland. Vi har også implementert ICS i vår drift i Angola, Canada, Ekvatorial-Guinea, Malaysia og Norge.

Lukk