Hopp til hovedinnhold
Søk

Oljedispergeringsmidler

Alle marine miljøer inneholder naturlig forekommende mikrober som lever av å bryte ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbar.

Lekket olje har en tendens til å flyte på vannoverflaten i flak. Hvis man behandler en lekkasje med et dispergeringsmiddel, kan svært få oljedråper dannes, og spres og uttynnes dermed under vannets overflate. Dette fremmer mikrobenes tilgang til oljen, slik at nedbrytingshastigheten øker.

Selv om fordelene ved slike dispergeringsmidler har blitt stilt spørsmålstegn ved av aksjonærer som er bekymret for deres kjemiske sammensetning, har studier vist at dispergeringsmidler er mindre giftige enn olje, og at spredt olje brytes raskere ned en ikke-spredt olje. Når de brukes riktig, har moderne dispergeringsmidler lav miljørisiko, og lavrisiko for menneskelig helse. En studie fra Environment Canada fant for eksempel ut at et vanlig oppvaskmiddel var med enn 25 ganger så giftig for regnbueørret enn et vanlig dispergeringsmiddel. I sin 2005-rapport om moderne dispergeringsmidler og tilknyttede effekter oppga National Research Council at giftigheten til dispergerte oljer hovedsakelig kommer fra selve oljen, og ikke fra dispergeringsmidlene.

Dispergeringsmidlene som utvikles av ExxonMobil, inneholder ingredienser som brukes i en rekke forbruksprodukter, som f.eks. hudkremer, kosmetikk og munnskyllemiddel. Vi fortsetter å utvikle vår dispergeringsmiddelteknologi, og har utviklet et nytt dispergeringsmiddel som kan redusere bekymringer over å tilsette kjemikalier til miljøet ytterligere. Denne nye geleen kan behandle samme mengde olje med to tredjedeler mindre kjemisk volum enn noe annet dispergeringsmiddel.

Lukk