Hopp til hovedinnhold
Søk

En kikk på: Nødresponsopplæring

I 2014 deltok 120 medlemmer i ExxonMobils regionale responsteam fra Europa, Afrika og Midtøsten på et tredagers arrangement i Hampshire, Storbritannia. 

Øvelsen involverte en tanker som lå til havnen ved en sjøterminal på et raffineri. I dette scenariet var avlastingsrøret fra tankeren sprukket, og oljen lekket ut i vannet. Mens raffineringsteamet håndterte sikring av demningen, jobbet det regionale responsteamet med representanter for havnen, kystvakten og miljøbyrået for å demme opp og rengjøre den hypotetiske lekkasjen.

Teamet brukte en rekke opplærings- og tekniske innovasjoner, inkludert håndholdte undersøkelsesverktøy for strandbedømmelse og et ubemannet luftfartøy for å ta bilder og video. Teamet samarbeidet nært med Oil Spill Response Ltd., basert i Southampton, for å bruke nødresponsutstyr, inkludert oppdemmingsbommer. Våre ansatte for offentlige saker svarte på utfordringen med å kontakte lokale innbyggere som ville ha blitt direkte påvirket av en slik oljelekkasje, samt håndtering av den resulterende mediaoppmerksomheten. De brukes på programvare for direktekommunikasjon for å administrere innkommende spørsmål og etablere et hendelsesnettsted for øvelsen.

I september 2014 avholdt også Nord-Amerika RRT en tredagers øvelse i Valdez, Alaska, med mer enn 100 ExxonMobil- og SeaRiver-ansatte og nesten 200 representanter fra tilsynsorganer, stammer, samfunn og responskontraktører. Øvelsen involverte en simulert tankbåtlekkasje på 200 000 oljefat, og ga en uvurderlig mulighet til å styrke eksisterende forhold i Valdez, samt bygge nye.

  • Mark Wentworth

    Nødberedskaps- og -responsrådgiver
    "Vi legger mye i dette årets øvelse for å strekke teamet og bruke hele utstyrsutvalget og teknologiene vi har tilgjengelig. Teamene oppnådde gode resultater, og vi fortsetter å bygge på våre styrker og forberede driften vår."

Lukk