Hopp til hovedinnhold
Søk

Valdez-oljeutslippet

Like etter midnatt den 24. mars 1989, i en tragisk ulykke som selskapet beklager på det sterkeste, kjørte supertankeren Exxon Valdez på grunn i Prins William-sundet i Alaska. Til tross for forsøk på å stabilisere fartøyet og forhindre videre utslipp av olje lekket mer enn 250 000 fat olje ut i løpet av kort tid.

Exxon og den amerikanske kystvakten satte i gang massive opprenskningstiltak som til slutt involverte 11 000 innbyggere i Alaska og tusenvis av ansatte i Exxon samt innleid personell. I 1992 erklærte den amerikanske kystvakten at opprenskningsarbeidet var fullført.

Valdez' ulykken i 1989 var et av de største nedturene i ExxonMobils 125-årige historie. Vi tok imidlertid umiddelbart ansvar for utslippet og har brukt over USD 4,3 milliarder i etterkant av ulykken, inkludert kompensasjoner, opprenskning, forliksutbetalinger og bøter. Selskapet betalte frivillig ut kompensasjon til mer enn 11 000 innbyggere og bedrifter i Alaska innen 1 år etter utslippet.

I etterkant av ulykken har vi også iverksatt betydelige driftsendringer og igangsatt et svært grundig driftsstyringssystem for å forebygge framtidige hendelser.

Dette systemet har blitt igangsatt globalt, og i årene etter ulykken har vi ikke hatt noen tilsvarende hendelse. Vi tror at vår påfølgende sikkerhetsresultater hovedsakelig følger av disiplinerte og systematiske forbedringer vi har foretatt. Vi er spesielt stolte av utslippsforebyggingen utvist av våre globale maritime transportpartnere etter Valdez' utslipp. I 2008 var det faktisk ingen utslipp fra ExxonMobil maritime partnereide/-drevne tankskip eller fra de på langsiktig leieavtale. Vi anser dette sterke resultatet som oppløftende og det gir et godt grunnlag for videre forbedringstiltak.

Økosystemet i Prins William-sundet er i dag sunt, robust og blomstrende. Selv om det var alvorlige kortsiktige virkninger på mange arter på grunn av oljesølet, og de led store belastninger, er det, basert på studier utført av mange vitenskapsmenn som har arbeidet over lang tid i Prins William-sundet, ingen langsiktige virkinger forårsaket av oljeutslippet. Denne gjenopprettingen stemmer godt overens med det etablerte nivået for gjenoppretting dokumentert av det vitenskapelige miljøet i etterkant av andre oljeutslipp rundt om i verden, mange av dem langt større enn det som fant sted i 1989.

ExxonMobil har leid inn uavhengige forskere med uklanderlige akkrediteringer, som er blant de fremste ekspertene i verden på sine områder. De har studert dyptgående alle relevante aspekter ved virkningen av Valdez' oljeutslipp på sundets farvann, kystlinje og dyreliv. Til dags dato har disse forskerne utgitt omtrent 400 vitenskapelige artikler i forhold til alle aspekter av Prins William-sundets miljø.

Endringer ExxonMobil har gjort for å forebygge en annen ulykke som Valdez

I kjølvannet av Exxon Valdez-ulykken har ExxonMobil fordoblet sin mangeårige forpliktelse til å sikre miljøet, ansatte og lokalsamfunn over hele verden. For å forbedre forebygging av oljeutslipp har ExxonMobil for eksempel:

 • modifisert tankskipruter
 • iverksatt narkotika- og alkoholtestprogrammer for sikkerhetsfølsomme stillinger
 • begrenset sikkerhetsfølsomme stillinger til ansatte uten historie med misbruk av rusmidler
 • iverksatt mer omfattende periodiske evalueringer av ExxonMobils fartøyer og anlegg
 • forsterket opplæringsprogrammer for fartøyers kapteiner og styrmenn, samt
 • innført ny teknologi for å forbedre fartøys navigasjon og sikre integriteten til oljeoppsamlingsutstyr i tilfelle utslipp, samt forbedret vår responskapasitet For eksempel:
  • ExxonMobil er en av grunnleggerne av alle store oljevernsenter over hele verden
  • det er mer enn 1000 ExxonMobil-ansatte involvert i responsteam for oljeutslipp over hele verden
  • vi avholder regelmessige, omfattende oljeutslipp-øvelser ved ulike ExxonMobil-anlegg over hele verden og
  • vi har utviklet og igangsatt deteksjonsteknologi for oljeutslipp

ExxonMobils miljøansvar

ExxonMobil forplikter seg til å opprettholde sin ledende rolle som langvarig, teknisk dyktig, bransjeleder innen sikkerhet og miljøforvaltning.  Vår omfattende og disiplinerte tilnærming hjelper oss å opprettholde et urokkelig fokus på ulykkesforebygging, beredskap og respons, dersom behovet skulle oppstå.

Vi er spesielt stolte av utslippsforebyggingen utvist av våre globale maritime transportpartnere. 

Med tanke på den forventede vekst og maritim transports betydelige rolle innen global handel fortsetter ExxonMobils maritime partnere å frivillig finne og støtte innovative løsninger, som ofte overgår lovbestemte standarder, som forbedrer sikkerheten og påliteligheten til maritim transport.

ExxonMobils maritime partnere er aktive deltakere i utviklingen av viktig frivillige kvalitetsinitiativer innen bransjen, inkludert implementering av Tanker Management and Self Assessment-programmet, en beste-praksis-veiledning for redere som utfyller eksisterende kvalitetsstandarder, og utvider Ship Inspection Report Exchange (SIRE) ut over tankskip til nå også å inkludere tank-lektere. SIRE-programmet fremmer en uniform standard for felles inspeksjoner som kan benyttes innen fartøyscreening og inspeksjonsprosesser for medlemsselskaper.

Lukk