Hopp til hovedinnhold
Søk

Pålitelig og rimelig energi er avgjørende for menneskelig fremskritt. Samtidig innebærer energiutvikling risiko - som alle andre industrielle prosesser. ExxonMobil vurderer risikoen på alle stadier i utviklingen, og vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen. Vårt arbeids styres av strenge standarder og gode rutiner som ivaretar behovene til lokalsamfunn der vi opererer.

Reduksjon av luftutslipp

Vi fortsetter å lete etter muligheter til å redusere miljøpåvirkninger fra våre operasjoner ved å redusere luftutslipp.

Økosystemtjenester

ExxonMobil bruker en systematisk tilnærmelse for å beskytte biodiversiteten og økosystemtjenester som forstår faktorer som f.eks. sjeldenheten av individuelle arter, deres habitater, deres sårbarhet og deres kulturelle verdi.

Miljøforvaltning

Vårt fokus på miljøvennlig drift er forankret i vår miljøpolicy, som fremmer riktige driftspraksiser og opplæring, og krever at hvert anlegg konstrueres, drives og administreres med mål om å forebygge miljøulykker.

Gjenoppretting av område

Effektiv gjenoppretting og utbedring av skadde områder er avgjørende for å redusere den generelle miljøpåvirkningen.

Lukk