Hopp til hovedinnhold
Søk

Luftutslipp

Vi leter etter muligheter til å redusere luftutslipp som er forbundet med driften vår, og produktene vi leverer, for å øke aksjeverdien og oppfylle forskriftsmessige krav.

Som følge av denne innsatsen har ExxonMobils kombinerte utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC-er) svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx) har gått ned mer enn 45 prosent i løpet av de siste ti årene over hele driften vår.

Ett eksempel på hvordan vi har redusert utslipp fra våre oppstrømsoperasjoner involverer Balder, en av ExxonMobils permanente, flytende produksjonsfartøy offshore i Norge. Fra 2013 til 2015 ble fartøyets fire hovedkraftmotorer konvertert til lav-NOx-systemer. Konverteringen har redusert årlige NOx-utslipp med omtrent 21 prosent, noe som tilsvarer 290 tonn NOx årlig. Et annet eksempel omfatter vårt raffineri i Antwerpen i Belgia. I 2015 startet raffineriet konstruksjon av et nytt tail gas cleanup (TGCU) -system for å redusere anleggets SO2-utslipp med over 2500 tonn per år. TGCU-en forventes å være i drift i 2017.

Bilde — Balder, en av ExxonMobils permanente, flytende fartøy i Norge.

I januar 2015 reduserte International Maritime Organization begrensningen på svovelinnhold i drivstoff for sjøfartøyer fra 1,0 til 0,1 prosent av massen for alle skip som opererer i utslippskontrollområder (emission control areas - ECA). Dette har endret shipping-landskapet, spesielt i Europa og Nord-Amerika, og ført til ny etterspørsel etter drivstoff som hjelper selskaper å etterkomme begrensningen. Som svar på dette har vi introdusert ExxonMobil Premium Heavy Distillate Marine 50, et premiumdrivstoff i overensstemmelse med ECA som kombinerer det lave svovelinnholdet til lette maritime oljer med lavere volatilitet vanligvis assosiert med tunge drivstoffoljer.

  • Nancy Carlson

    Visepresident, luft og maritimt
    «Ved å samarbeide nedstrøms har ExxonMobil utviklet et bredt og spennende spekter av løsninger for å lede den maritime industrien inn i en ny æra.»

Miljøoverholdelser

ExxonMobil overholder alle gjeldende miljømessige lover og forskrifter for sine vertsland, og bruker ansvarlige standarder der lover og forskrifter ikke eksisterer. Der det passer, streber vi mot å gå forbi overholdelse og demonstrere ledelse i miljøstyring. Ett eksempel på dette er på Baton Rouge raffineriet vårt i Louisiana.

ExxonMobils Baton Rouge-raffineri er det tredje største raffineriet i USA, på 8500 mål langs elven Mississippi. I 2014 oppgraderte vi den biologiske oksideringen (BIOX) til kloakkbehandlingssystemet ved raffineriet. Vår investering inkluderte i tillegg $10 millioner for å øke denitrifikasjonskapasiteten. Det nye BIOX-systemet ble satt i drift i januar 2015 og reduserte nitratnivåer med 50 prosent. Systemet har også bidratt til å redusere raffineriets generelle rapporterbare miljøutslipp, inkludert luftutslipp, vanntømming og eksterne avfallsoverføringer med 30 prosent.

Dette prosjektet er bra for miljøet og for elven Mississippi. Vi reduserer nitrater og gjør også en liten reduksjon av luftutslipp. Dette prosjektet kommer til å støtte anlegget i flere tiår og sikre ledelsen vår innen miljøforvaltning.

Irving (Junior) Sanders, Seniorrådgiver for vann ved raffineriet, Baton Rouge

Våre globale miljøkostnader i 2015 var omtrent $5,6 mrd. Dette inkluderte estimerte $1,8 mrd. i kapitalkostnader og omtrent $3,8 mrd. i driftskostnader. I 2015 ble 53 forelegg, bøter og overenskomster betalt, noe som utgjorde under én tiendedel av én prosent av totale miljøomkostninger, eller omtrent $5,5 millioner.

Lukk