Hopp til hovedinnhold
Søk

Biodiversitets- og økosystemtjenester

Som en del av forventningene i Protect Tomorrow. I dag prøver ExxonMobil å være en leder innen ivaretakelse av miljøets evne til å yte økosystemtjenester – de direkte og indirekte fordelene som folk får fra miljøet, som f.eks. mat, vann, ly, ren luft og kulturell identitet.

Vår tilnærming til administrasjon av biodiversitets- og økosystemtjenester anerkjenner faktorer som at enkeltarter er sjeldne, deres rolle i forskjellige økosystemer og habitater, deres sårbarheter og deres kulturelle betydning. For våre større prosjekter tas biodiversitet og øksosystemtjenester med i beregningen under våre miljørisikostyringsprosess.

Ivareta biodiversitet

Vi planlegger våre aktiviteter basert på en vitenskapelig forståelse av biodiversitet innen våre driftsområder. Som en del av vår forpliktelse til å operere på en måte som er miljømessig ansvarlig, gjennomfører vi forskning- og støtteinitiativer for å bidra til å forbedre biodiversitetsstyring. I 2015 bidro vi med ca. $4 millioner til organisasjoner som fokuserte på biodiversitetsbeskyttelse og landkonservering.

I flere år har vi sponset forskningsinitiativer som studerer påvirkningen lyd har på sjødyr for å motvirke potensielt alvorlige konsekvenser av driften vår. I 2015 gjennomførte Exxon Neftegas Limited, et underselskap av ExxonMobil Russland, et seismisk program som dekker alle tre Sakhalin-1 offshore-områder. Gjennom utformingen og implementeringen av programmet var det viktig å beskytte den vestlige gråhvalen – en art klassifisert som kritisk truet av International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Våre detaljerte overvåknings- og motvirkningsstrategier var basert på 17 års forskning på disse dyrene og deres habitat og de beste praksisene utviklet og forbedret i løpet av foregående seismiske operasjoner, i tillegg til kunnskap om timingen og atferden til hvalene i området.

Vi støtter også forskning som tar sikte på å forbedre vår biodiversitetsstyring. For eksempel undersøker ExxonMobils Upstream Research Company bruk av miljøgeonomi for vurdering og overvåkning av biodiversitet. Fremskritt i DNA-teknologier har muliggjort rask karakterisering av biodiversiteten til miljøprøver. Det har potensialet til å forbedre evnen vår til å kontrollere miljørisiko ved å betydelig redusere tiden som trengs for miljøundersøkelser og analyser sammenlignet med konvensjonelle metoder.

På nært hold: Beskyttelse av biodiversitet på Bioko-øya

Bioko-øya, 32 kilometer fra Guineagulfen i Vest-Afrika, er en av stedene i verden med størst biodiversitet, med et kritisk habitat for syv arter utrydningstruede aper og fire arter hekkende sjøskilpadder. I nesten 20 har ExxonMobil Foundation støttet Bioko Island Biodiversity Protection Program (BBPP) i Ekvatorial-Guinea i samarbeid med Drexel University og National University of Equatorial Guinea, for å konservere øyas biodiversitet gjennom utdannings- og forskningsprogrammer i tillegg til konserveringsaktiviteter.

Siden 2008 har ExxonMobil Foundation bidratt med kjernefinansiering til Moka Wildlife Center, landets første og eneste biologiske feltstasjon. Her avholder BBPP utdanningsprogrammer utformet for å illustrere verdien av biodiversitet og fremme miljøetikk hos lokale barn. For å bygge på dette initiativet sponset vi byggingen av en natursti i 2015.

Bilde — Local children reading a book series developed by BBPP learn about the importance of biodiversity in their lives and for their nation.

Stien går langs BBPP-er Moka Wildlife Center og gjør det mulig for besøkende å observere lokal fauna og flora på nært hold. Stien er også markert med skilter som viser fakta om biodiversiteten i området. I tillegg til å gi informasjon om de forskjellige plantene og dyrene forklarer skiltene deres bruk eller viktighet for lokalsamfunnet. Lokale barn i Moka og landsbyer i nærheten kan besøke senteret, gå langs stien og lære mer om viktigheten av å bevare biodiversiteten på Bioko-øya.

  • Dr. Mary Katherine Gonder

    Direktør, Bioko Biodiversity Protection Program
    «Forholdet mellom ExxonMobil og BBPP er en internasjonalt anerkjent modell for vellykkede samarbeidsaktiviteter innen bedriftsmessig, statlig og internasjonal utdanning. Dette forholdet på to tiår har bygget et solid grunnlag for å redde biodiversiteten på Bioko-øya, for å gi bærekraftige levebrød for Equatoguineanere som er avhengige av landets rike naturressurser for å overleve og for forbedring av den internasjonale profilen til Ekvatorial-Guinea.»

laster video…

Arbeide i beskyttede områder

ExxonMobil kontrollerer økte biodiversitets- eller artsrisikoer ved å undersøke miljøsammenhengen til områdene der vi opererer og sikre at tilstrekkelige beskyttelsesmetoder blir utviklet og implementert. Vi sjekker jevnlig stedene for våre største driftsanlegg mot databaser i IUCN og World Protected Areas. I 2015 var en estimert andel på 25 prosent av våre største driftsanlegg mindre enn fem kilometer fra de utpekte miljøbeskyttede områdene. Disse dataene informerer våre beredskapsplaner for nødrespons og utredninger av miljøkonsekvenser ved å bidra til å hjelpe med å prioritere områdene med behov for spesiell beskyttelse.

Vi fortsetter å samarbeide med Wildlife Habitat Council (WHC) for å utvikle utdannings- og outreachprogrammer via Corporate Lands for Learning-programmet (CLL). For tiden har vi fem CLL-programmer som er sertifisert ved eller nær våre anlegg, inkludert Billings-raffineriet i Montana, Baton Rouge-anlegget i Louisiana, Clinton-forskningsinstituttet i New Jersey, Fife etylen-anlegg i Storbritannia og Lentol Garden i Greenpoint, Brooklyn, New York. Disse programmene hjelper oss å fremme miljøbevissthet, biodiversitet og vitenskapelige initiativer i arbeidsstaben vår og lokalsamfunn. I 2010 ble Cold Lake Operations ved vår canadiske partner Imperial Oil den første olje- og gassoperatøren i Canada sertifisert av WHC. Anlegget ble sertifisert på nytt i 2015, noe som viser vår fortsatte forpliktelse til fremragende konservering.

Innen utgangen av 2015 administrerte vi aktivt 28,7 km2 (7100 acres) med land til fordel for dyrelivet, som inkluderer vurdering av habitater og utvikling av planer for styrking og vedlikehold av dyreliv, på 16 av anleggene våre via 18 sertifiserte programmer. I løpet av det siste året har det vært en reduksjon i antall habitatprogrammer for dyreliv og landarealer sertifisert gjennom WHC. Denne endringen reflekterer konsolideringen av anlegg for vårt Houston-campus og salget eller disposisjonen av tidligere eide anlegg. Vi håper de nye eierne vil fortsette å styre eiendommene for dyrelivshabitatet som er verdifullt for disse lokalsamfunnene. I løpet av prosessen rundt konsolidering av anlegget har våre ansatte konsentrert seg om sertifiseringen av eiendommen for Houston-campusen, oppnådd i 2014, og forsetter å lete etter muligheter til å styrke habitatet til dyreliv og tilby miljøopplæring til lokalsamfunn på andre steder.

Bilde — Rocky Mountain College wildlife biology students and members of the Billings Senior High School STEM Society engage in habitat research at ExxonMobil's Billings refinery's wildlife habitat area in Montana.

En av de siste høydepunktene relatert til vår langtids tilknytning til WHC er ved vårt Billings-raffineri. Det 445 mål store WHC-sertifiserte habitatet ved Billings-raffineriet vårt har fungert som læringslaboratorium for Rocky Mountain College siden 2002 og fra 2015 for Billings Senior High School. Raffineriets konserveringsinnsatser har fått internasjonal anerkjennelse av WHC, og habitatprogrammet har mottatt WHC-sertifisering i et tiår. I 2015 oppnådde anlegget WHC CLL-sertifisering, noe som setter raffineriet i stand til å bedre bruke habitatområdet for utdanningsformål, spesielt feltforskning. Studentene fra Rocky Mountain College og Billings Senior High School gjør god bruk av muligheten og har nylig samarbeidet for å installere garn for fiske- og skilpaddeundersøkelse for å styrke miljøpensumene sine.

Lukk