Hopp til hovedinnhold
Søk

Miljømessig styring

ExxonMobil bruker strukturerte styringsprosesser på tvers av et aktivums livssyklus for å sikre at vi effektivt identifiserer og forstår de faktiske og potensielle virkningene av våre aktiviteter.

ExxonMobil forplikter seg til å operere på en miljømessig ansvarlig måte mens vi leverer energien som trengs for å drive verden frem. ExxonMobils bedriftsmiljøpolicy og Protect Tomorrow. Today. Forventningene er grunnlaget i vårt arbeid, som veiledes av en vitenskapelig forståelse av miljøpåvirkningen av vår drift, samt de sosiale og økonomiske behovene i samfunnene vi arbeider i.

Beskytt morgendagen. I dag. er en samling selskapsdekkende miljøytelsesforventninger. Disse forventningene bygger på den eksisterende bedriftspolicyen som er en del av ExxonMobils Standards of Business Conduct, og er basert på følgende prinsipper:

  • levere overlegen miljøytelse, som gir en konkurransefordel
  • fremme miljøhendelser med null-påvirkningen, via en prosess med kontinuerlig forbedring og
  • oppnå bransjelederskap på fokusområder som er verdifulle for bedriften.

I over 10 år har Beskytt morgendagen. I dag. guidet oss mot målet om overlegen miljøytelse. Våre ansatte viser sitt engasjement for denne målsetningen hver dag ved å hjelpe organisasjonen med å oppnå miljøledelse, å bry seg om lokalsamfunnene vi arbeider i, og å dele vår lærdom med industrien og våre interessenter slik at alle kan nyte godt av den.

Mens vi styrer driften vår, må vi forstå virkningen bedriften vår har på miljøet, følge en konsekvent tilnærming til risikostyring og opprettholde et konstant fokus på driftseksellense. Vårt Operations Integrity Management System (OIMS) driver vår tilnærming til miljøstyring.

OIMS definerer et sett forventninger som justerer våre miljømålsettinger i forhold til våre forretningsaktiviteter og gir et rammeverk for identifikasjon og styring av miljørisikoer.

ExxonMobils prosjekt og drift pågår i en variert rekke miljøer som står for en rekke risikoer og muligheter miljømessig, sosialt og helsemessig. Vi bruker strukturerte styringsprosesser på tvers av et aktivums livssyklus for å sikre at vi effektivt identifiserer og forstår de faktiske og potensielle virkningene av våre aktiviteter.

Vår Environmental Aspects Assessment (EAA) gjør at vi systematisk kan identifisere, bedømme og overvåke disse risikoene i løpet av hele livssyklusen. Environmental Business Planning (EBPs) gjennomføres for å planlegge, overse og forvalte miljøytelse. Nyutviklinger utsettes vanligvis for en Environmental, Socioeconomic and Health Impact Assessment (ESHIA)-prosess. Enviromental, Socioeconomic and Health Management Plans (ESHMP) forberedes deretter for å «operasjonalisere» ESHIA-er ved å definere settet av metoder som skal brukes under utvikling og drift for å unngå miljømessige og sosial risikoer, for å redusere dem til akseptable nivåer, eller for å bøte på virkningen.

Vi integrerer tilbakemelding fra interessenter, vitenskapelig forståelse og andre relevante aspekter i disse prosessene for å sikre at vi opererer på en måte som er trygg, respektfull og beskytter miljøet. ExxonMobil har gjennomført eller deltatt i ESHIA-er eller EAA-er for en lang rekke prosjekter og aktiviteter verden rundt, inkludert prosjekter som varierer fra enkeltbrønn-boringsprogrammer til evalueringspiloter for ny teknologi og store utviklings-megaprosjekter.

Lukk