Hopp til hovedinnhold
Søk

Casestudie: Få tillit til CCS gjennom EOR

ExxonMobils erfaring innen bruk av CO2 for Enhanced Oil Recovery (EOR) – en prosess som maksimerer produksjon av olje fra modne felt – gir en viktig kunnskapskilde for utviklingen av CCS.

EOR begynner med CO2, som produseres av naturlige kilder eller fanges fra et nærliggende kraftanlegg eller annet industrianlegg. CO2 komprimeres og injiseres i et oljereservoar, hvor den fungerer som en «tynner» og skyver olje til nærliggende produksjonsbrønner. Det mest vellykkede eksemplet på CO2-basert EOR er i Permianbassenget i vest-Texas, hvor betydelige investeringer av ExxonMobil og andre har ført til gjenvinning av ytterligere 1 milliard fat oljeproduksjon. Omtrent 25 prosent av dagens produksjon i Permianbassenget genereres av CO2-forbedret oljegjenvinning.

Implementeringen av et bredt spekter av EOR-teknologier i ulike geografiske områder har gitt ExxonMobil en enestående dybde av kunnskap knyttet til CO2-lagring. ExxonMobil har mer enn 30 år med global erfaring i etablerte metoder for utforming og plassering av brønner for CO2-lagring samt mekanismene for sikring av deres integritet.

ExxonMobils ingeniører og forskere undersøker nå lagrings- og injeksjonskravene til ulike typer lagringssteder, ved hjelp av proprietær teknologi for å bestemme den langsiktige påliteligheten av ulike geologiske formasjoner.

Kapasiteten av dype saltholdige vannførende lag, for eksempel, er vesentlig større enn dagens olje- og gassreservoarer og kull-lag.

Gjennom sine investeringer i EOR-prosjekter i dag vil ExxonMobil fortsette å samle kunnskap om sikre lagringsteknikker for CO2 – hjørnesteinen for et kommersielt levedyktig, vellykket CCS-program.

Lukk