Hopp til hovedinnhold
Søk

Utvikling av mest moderne teknologier for karbonfangst og -lagring

Med en driftsinteresse i omtrent en tredjedel av verdens totale karbonfangst- og lagrings(CCS)-kapasitet er ExxonMobil ledende innenfor en av de viktigste nestegenerasjon-teknologier for lavere drivhusgassutslipp.

CCS er den prosessen hvor karbondioksidgass som ellers ville sluppet ut i atmosfæren, fanges, komprimeres og injiseres i geologiske undergunnsformasjoner for permanent lagring. FNs klimapanel (IPCC) anslår at fossilstoffdrevne kraftverkanlegg står for så mye som seksti prosent av verdens karbonutslipp. Dermed vil bred distribusjon av kostnadseffektiv karbonfangst og lagring potensielt ha en avgjørende innvirkning på verdens utslippsnivå av drivhusgasser.

ExxonMobil mener at den største muligheten for fremtidig storskala-utvikling av CSS kommer til å være strømproduksjonssektoren for naturgass. Selv om CSS-teknologi kan benyttes ved kulldrevet strømproduksjon er kostnaden ved å fange CO2 omtrent dobbel så høy som den er ved gassdrevet strømproduksjon. I tillegg er plassen som trengs for å lagre CO2 produsert av kullkraft, omtrent dobbel så stor som den tilknyttet gasskraft fordi kullkraft produserer dobbelt så mye CO2 per enhet sammenlignet med gasskraft.

ExxonMobil gjennomfører proprietær, grunnleggende forskning for å utvikle nyskapende karbonfangst-teknologier med sikte på å redusere kompleksitet og kostnader og fremme utbredt global bruk av denne svært viktige teknologien.

ExxonMobils langtidsengasjement i utvikling av CCS-teknologi

I over 30 år har ingeniører og forskere fra ExxonMobil forsket på, utviklet og anvendt teknologier som kan spille en avgjørende rolle spredning av CSS.

Vi har en bakgrunn med dokumenterte resultater innen en produksjonsprosess kalt Enhanced Oil Recovery (EOR), som involverer injeksjon av CO2 i et reservoar for å utvinne «fanget» olje og gass som eller ikke kunne utvinnes. I USA alene har allerede mer enn 311 billioner m3 CO2 blitt benyttet i EOR-prosjekter.

ExxonMobil arbeider sammen med partnere på en rekke CCS-relaterte prosjekter, som forbedret fangstteknologi, reservoarflytmodeller, geologisk lagring og integritetsmodeller, samt vurdering av brønnforseglingsintegritet og lagringskapasitet i olje- og gassreservoarer, vannførende lag og kull-lag som potensielle lagringsplasser.

Vi jobber konstant for å finne nye og bedre måter til å forbedre CSS-teknologien. For eksempel er vår patenterte Controlled Freeze Zone-teknologi en ett-trinns-prosess som kan skille CO2 og andre urenheter fra en naturgasskilde mer effektivt. Det har potensialet til å gjøre CCS mindre kostbart.

Med sin lange historie med operativ, teknisk og forskningserfaring innen de teknologiene som utgjør CCS, er ExxonMobil unikt posisjonert til å lede an i videre utvikling av denne lovende framgangsmåten til å redusere utslipp.

Vårt engasjement inkluderer:

  • Partnerskap med EU-kommisjonen og andre selskaper i CO2ReMoVe-prosjektet som evaluerte en rekke teknologier til å overvåke injeksjon og lagring av CO2 fra gasskilder i felter over hele verden.
  • Samarbeidende forskning ved det internasjonale energirådet, Massachusetts Institute of Technology, Georgia Tech, University of Texas og University of Wyoming.
  • Deltakelse i U.S. Department of Energys regionale obligatoriske partnerskap.
  • Intensiv intern forskning og utvikling av CCS-relaterte teknologier, samt deltakelse i demonstrasjonsprosjekter.
  • En av grunnleggerne bak Global Climate and Energy Project (GCEP) ved universitetet i Stanford, et langsiktig forskningsprogram med sikte på å fremskynde utviklingen av en rekke kommersielt levedyktige energiteknologier som kan senke utslippene av drivhusgasser på en global skala.
  • ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc. har nylig kunngjort en avtale om å satse på ny teknologi innen karbonfangst for kraftverk, ved å bruke karbonatbrenselceller på en ny måte, noe som kan redusere kostnader og føre til en mer økonomisk prosess for bruk i stor skala på verdensbasis.

Karbonfangst og -lagringsteknologien

Trinn 1 Fange CO2

Det første trinnet i CCS-prosessen er fangst, eller separasjon, av CO2 fra brenselkilden som benyttes i kraftverk eller industrielle produksjonsanlegg. Fangst er det mest kostbare og energikrevende trinnet i CCS-prosessen.

ExxonMobil har utstrakt erfaring i å separere CO2 fra hydrokarboner gjennom sine behandlingsanlegg for naturgass, som fjerner urenheter fra gassen før den sendes via rørledning.

De nyeste fangstteknologiene bruker et løsemiddel for å fjerne CO2 fra gasskilden, men ExxonMobils Controlled Freeze Zone-teknologi er basert på frysing og opptining av CO2 i en modifisert destillasjonssøyle. Controlled Freeze Zone-teknologi reduserer kostnadene og kompleksiteten med å separere CO2 fra naturgass og kan gi betydelige fordeler til CCS-systemer, delvis fordi det ikke er noen grenser for CO-konsentrasjon, og fordi CO2 avgis under trykk, klart til å injiseres igjen.

Trinn 2 Transportprosessen

Det andre trinnet er transport av fanget CO2 til lagringsstedet – geologiske undergrunnformasjoner som utarmede olje- eller gassreservoarer.

ExxonMobil Pipeline Company driver, eller har en interesse i, 19 000 kilometer (12 000 miles) med rørledninger i USA, som benytter den mest avanserte teknologi og omfattende kvalitetskontrollprosedyrer for å sikre sikkerheten i sine ledninger. Selskapets integritetsstyringsprogram inkluderer et bredt spekter av test- og overvåkningsteknologier – fra hydrotesting til verktøy som kjører gjennom rørledningen for å inspisere feil eller pågående korrosjonskontroll. I tillegg til disse inspeksjons- og vedlikeholdstiltakene overvåker selskapets drifts- og kontrollsenter driften av rørledningene 24 timer i døgnet.

ExxonMobil er for tiden involvert i en rekke forskningsprosjekter utformet for å teste integriteten til stål og andre materialer når de utettes for CO2.

Trinn 3 Injeksjon og lagring

Det tredje og siste trinnet i CCS er injeksjon av CO2 i undergrunnsreservoarer for lagring. ExxonMobil er godt bevandret i dette området, på grunn av selskapets lange historie med å bruke vann, naturgass og CO2-injeksjon for EOR og god ressursforvaltning.

Selskapets utprøvde program for håndtering av injeksjonsbrønnintegritet omfatter mekanisk testing, korrosjonskontrollprogrammer og datastyrte systemer.

ExxonMobil har omfattende teknologisk ekspertise innen overvåkning og integritetssikring av våre felter. Vårt engasjement i CO2-injeksjonsprosjekter i Nordsjøen og LaBarge, Wyoming gir selskapet førstehånds kunnskap og erfaring med dette trinnet i CCS-prosessen.

Lukk