Hopp til hovedinnhold
Søk

Kogenerering

Kogenerering fanger varme fra kraftproduksjon til bruk i produksjon, raffinering og kjemiske behandlingsprosesser. På grunn av sin iboende energieffektivitet fører bruken av kogenerering også til reduserte utslipp av drivhusgasser. Våre kogenereringsanlegg gjør at vi er i stand til å unngå omtrent 6,6 millioner tonn drivhusgassutslipp årlig.

Vi har interesser i omtrent 5 500 megawatt av kogenerering i mer enn 100 installasjoner i mer enn 30 anlegg rundt om i verden. Denne kapasiteten tilsvarer det årlige energibehovet til 2,5 millioner husholdninger i USA. I løpet av det siste tiåret har vi lagt til over 1000 megawatt med kapasitet, og vi fortsetter å utvikle flere investeringsmuligheter.

For eksempel startet ExxonMobil byggingen av et nytt 84 megawatts kogenereringsanlegg på Juron-anlegget ved Singapore-raffineriet vårt. Når dette anlegget står ferdig i 2017, vil ExxonMobil ha over 440 megawatt kogenereringskapasitet i Singapore, noe som gjør at det integrerte komplekset vårt for raffinering og petrokjemi kan møte alle strømbehovene sine.

Lukk