Hopp til hovedinnhold
Søk

Høyeffektive bore- og utbyggingsteknologier

Framskritt innen teknologi benyttet til boring og utbygging, har gjort energibransjen i stand til å nå nye kilder med olje og naturgass for å tilfredsstille en stadig økende etterspørsel verden rundt. Ny teknologi har også hjulpet til med å redusere miljøpåvirkningen av energiproduksjon ved å gjøre det mulig oppnå en høyere olje- og gassproduksjon med færre brønner. 

For eksempel vil Gorgon Jansz-utbyggingen utenfor nord-vestkysten av Australia inkludere brønner som leverer naturgass i mengder inntil 300 millioner kubikkfot per dag. Kun én av disse brønnene vil kunne tilfredsstille husholdningsforbruket av gass for mer enn 40 millioner husholdninger i Kina hver dag. 

Framskritt innen teknologier vil spille en avgjørende rolle i å tilfredsstille global energietterspørsel da de gjør det mulig å oppdage nye ressurser, gjøre det mulig å komme til tøffe eller fjerntliggende steder samt utbygging av krevende reservoarer som tidligere ikke har vært økonomisk forsvarlig å produsere. 

Arktis er verdens største gjenværende område med uoppdagede olje- og gassressurser. Med sin fjerne beliggenhet, tøffe værforhold og dynamiske isdekke representerer Arktis ekstreme utfordringer. Teknologiske løsninger inkluderer is-bestandige og isfjellbestandige plattformer, forskning innen isfjellovervåkning for å karakterisere farene forbundet med isfjell og simuleringskapasiteter for å kunne forutsi det potensielle omfanget av isens påvirkning. 

For eksempel, ved Sakhalin-1-prosjektet utenfor østkysten av Russland, har framskritt innen boreteknologi gjort del mulig å nå flere offshorefelter fra en landbasert borerigg og dermed forbedre produksjonsmengder og redusere miljørisiko.  

Disse feltene har blitt utviklet med Yastreb-riggen, en av verdens største og mest avanserte landbaserte borerigger. Siden 2007 har ExxonMobil boret 43 av verdens 50 lengste høyavviksbrønner, inkluder Z-44-brønnen boret på Chayvo-feltet. Denne brønnen strekker seg over en total lengde på 12 376 meter (40 604 fot) – mer enn 7 miles. På grunn av bruken av annen banebrytende teknologi ble disse Sakhalin-1-brønnene også de raskest borede høyavviksbrønnene i verden. 

Brønnfullføring er det endelige trinnet i boreprosessen, hvor tilkoblingen til hydrokarbonbærende bergarter etableres. Her har framskritt innen teknologi igjen gjort det mulig å utvinne mer olje og naturgass fra lengden av hver brønn, hvilket forbedrer produksjonen og reduserer miljøpåvirkningen av energiproduksjonen. 

Ved for eksempel å kombinere høyavviksborekapasitet med avansert stimuleringsteknologi kan operatører optimalisere hvordan og hvor stimuleringsvæsker reagerer med bergarter for å gi bærekraftige produksjonsmengder langs hele lengden av brønnen. Selskaper nærmer seg fullføringen i overkant av 3000 meter (9842 fot) i lengde, sammenlignet med en typisk fullføring av 30 meter for et par tiår siden. 

Disse formene for boring og fullføring har også muliggjort den nylige veksten i produksjon fra skifer og andre ukonvensjonelle olje- og gassreservoarer i Nord-Amerika ved å bruke en kombinasjon av hydraulisk frakturering og horisontal, høyavviksboring. ExxonMobils prosjekt, Piceance i Colorado, var banebrytende for muligheten til å plassere flere hydrauliske frakturer i en enkelt brønn, og var det første til å benytte effektive pad-boreoperasjoner som nå karakteriserer all ukonvensjonell olje- og gassproduksjon.

Lukk