Hopp til hovedinnhold
Søk

Redusere miljøpåvirkninger

Exxon Mobil Corporations retningslinjer er å drive vår virksomhet på en måte som er kompatibel med de miljømessige og økonomiske behov i de lokalsamfunn hvor vi opererer.

Vi er engasjert i utvikling og utnyttelse av nye teknologier for å stadig forbedre miljømessige prestasjoner i våre operasjoner.

Høyavviksteknologi reduserer vår miljøpåvirkning, og anvendt offshore begrenser den vår tilstedeværelse i det maritime miljø ved å redusere undervannsstøy og andre aktiviteter. I offshoreanvendelser hvor en brønn bores fra et landbasert anlegg for å nå olje- og gassfelter dypt under havflaten kan, samspill med maritimt liv og det maritime miljø elimineres i sin helhet.

ExxonMobils banebrytende Hurtigboreteknologi blir ofte brukt sammen med høyavviksteknologi og reduserer dermed miljøpåvirkningen ytterligere. Hurtigboreprosessen sikrer at brønnen bores så effektivt og hurtig som mulig.

Lukk