Hopp til hovedinnhold
Søk

Flytende naturgass - drivstoff for framtiden

Naturgass er i ferde med å bli stadig viktigere som en miljøvennlig energikilde som er i stand til å drive økonomisk vekst i mange deler av verden i dag og i flere tiår inn i framtiden.

Drive økonomisk vekst med innovasjon

Naturgass er i ferde med å bli stadig viktigere som en miljøvennlig energikilde som er i stand til å drive økonomisk vekst i mange deler av verden i dag og i flere tiår inn i framtiden.

Flytende naturgass – LNG – leverer rentbrennende naturgass fra avsidesliggende produksjonsområder til fjerne markeder hvor ytterligere importerte forsyninger trengs. LNGs logistiske fleksibilitet hjelper til med å forbedre sikkerheten for leveringer over hele verden. Dette er kun to av drivkreftene som gjør LNG til et av de raskest voksende energimarkedene i verden, med etterspørsel som forventes å mer enn fordobles, til omtrent 480 millioner tonn årlig, over de neste 20 årene.

LNG-industrien er i ferd med å bli global og begynner å knytte sammen regionale markeder i Asia, Europa og Nord-Amerika med flere forsyningsalternativer. Både leverandører og kunder drar nytte av disse utviklingene, som gir et bredt spekter av salgs-/forsyningsalternativer som spenner fra tradisjonelle langsiktige kontrakter til kortsiktige løsninger og spotmarkedsløsninger for å tilfredsstille skiftende kunde- og leverandørbehov.

ExxonMobil og våre partnere rundt om i verden har operert vellykket i LNG-markedet i flere tiår. Sammen med våre verdsatte partnere har vi vært en drivkraft bak endringen av LNG-markedet til en mer effektiv og virkelig global forretning. Vår erfaring spenner over hele verdikjeden, inkludert naturgassfelt og liquefactionanlegg, regassifiseringsterminaler, samt markedsføring av LNG og gass. Å koble disse individuelle ekspertiseelementene sammen i en integrert, verdiøkende LNG-utvikling gir et sterkt, pålitelig tilbud til leverandører og kunder.

Vi beskriver ExxonMobils ekspertise og erfaring innen hvert enkelt ledd i LNG-verdikjeden. Om dine behov dreier seg om et enkelt ledd eller om du kan dra fordel av hele verdikjedeforslaget står ExxonMobil klar til å bli din partner. 

Fra regionale markeder til global betydning

LNG har utviklet seg fra hovedsakelig å være en nisje- og punkt-til-punkt-bransje i noen få regionale markeder til å bli en stor og voksende industri som leverer pålitelige forsyninger over hele verden. Den økende viktigheten av likvide markeder vil ytterligere øke forsyningsfleksibiliteten og hjelpe til med å sikre at forsyninger vil bli sendt til markeder hvor LNG trengs mest.

ExxonMobil er en pioner i LNG-industrien. Vi var involvert i et av verdens første LNG-anlegg. I samarbeid med Qatar Petroleum har vi utviklet og tatt i bruk nye teknologier som har ført til de største LNG-produksjonsanleggene og LNG-fartøyene i verden, samt store og teknisk avanserte LNG-regassifiseringsterminaler i Italia, Storbritannia og USA. Avanserte teknologier, prosjektutførelse-kapasitet og stordriftsfordeler har redusert kostnadene og dermed utvidet vår evne til å levere LNG til flere mennesker rundt om i verden.

I de første tiårene i LNG-industrien ble regional etterspørsel dekket med regionale leveranser. I stillehavsbassenget har ExxonMobil for eksempel utviklet og fortsetter å drive Acehs onshore- og offshoreressurser som leverer gass til PT Arun LNG-anlegg i Indonesia. Siden 1978 har Arun levert mer enn 4100 LNG-laster for kunder i Japan og Korea.

Vi anerkjente at en dramatisk endring i stordriftsfordeler ville være nødvendig for at LNG skulle lykkes i det globale energimarkedet. 

ExxonMobil og vår samarbeidspartner Qatar Petroleum leder an i denne jakten etter effektivisering.  Det er et partnerskap fokusert på langsiktig utvikling av en ressurs og basert på rettferdig handel, gjensidig tillit og respekt. Vår samlede innsats innen innovasjon har gjort visjonen om en økt skala til virkelighet. 

LNG-ledelse og markedsføringserfaring

ExxonMobil har omfattende erfaring innen LNG-industrien med mer enn 35 år med LNG-prosjektutviklings- og markedskunnskap. Vi har opprettet partnerskap med både nasjonale oljeselskaper og internasjonale oljeselskaper gjennom årene og har en betydelig tilstedeværelse over hele LNG-verdikjeden.

ExxonMobils joint venture-prosjekt i Qatar imøtekommer utviklingen av et globalt marked for renere-brennende naturgass. Disse målene er et resultat av enestående fokus på og engasjement i:

 • sterke partnerskap
 • teknologisk ledelse
 • kundefokus
 • markedsføringserfaring og global tilstedeværelse
 • evne til å levere på prosjektutførelse
 • sikker, pålitelig drift
 • høye miljøstandarder
 • finansiell styrke
 • investeringsdisiplin

Vår erfaring innen markedsføring og kommersielle transaksjoner forbundet med naturgass og LNG er en viktig styrke. Denne ekspertisen gjør oss i stand til å forhandle med og sikre kunder til LNG-prosjekter til mange milliarder dollar flere år før den første leveransen – et vitalt trinn i framdrift av prosjekter.  Vi kan også tilby markedsføringskapasitet for regassifiserte LNG-volumer over hele verden ved hjelp av våre innenlandske markedsføringsorganisasjoner for gass. Dette kan omfatte kjøp og markedsføring av oppstrømpartneres egenproduserte volumer.

Vår globale tilstedeværelse gir oss tidlig innsikt i fremvoksende energimarkeder. Våre regionale kontorer over hele verden er bemannet med eksperter med kjennskap til lokale kulturer og markeder for å yte kundeservice til nye og eksisterende kunder.

Grunnprinsippene i vår tilnærming

 • Kontinuitet – Vår tilnærming til virksomheten er i samsvar med et langsiktig perspektiv - og har vært så gjennom hele vår 125-årige historie.
 • Integritet – ExxonMobil har et urokkelig engasjement vedrørende høy etisk standard og operasjonell dyktighet. 
 • Disiplin – Vi tar en disiplinert tilnærming til alle aspekter av vår virksomhet.
 • Pålitelighet – Nådeløs fokus på feilfri drift fører til enestående resultater. Vår fokus på utmerket drift fører til resultater i prosjekter i verdensklassen som er markedsledende innen sikkerhet og pålitelig drift. Pålitelighet tilfører verdier til våre forretningspartnere og kunder.
 • Oppfinnsomhet – Mer enn 16 000 forskere og ingeniører hos ExxonMobil søker innovative løsninger til komplekse energiutfordringer. Deres oppfinnsomhet har gjort ExxonMobil i stand til å forbli bransjens teknologiske leder. Disse grunnprinsippene er nøkkelen til vår suksess og setter ExxonMobil i en unik posisjon som foretrukken partner i LNG-markedet.

Verdsette sterke partnere

Vertsland spiller en kritisk viktig rolle i å tilrettelegge for en vellykket utbygging av deres ressurser ved å sørge et stabilt politisk, økonomisk og regulatorisk miljø. Et slikt miljø vil tiltrekke seg nødvendige internasjonale investeringer, teknologi og lederferdigheter som vil bidra til å dekke landets strategiske mål og langsiktige visjon for landets samlede økonomiske utvikling og energisikkerhet.

Partnerskapet mellom ExxonMobil og Qatar Petroleum har en felles visjon for utbyggingen av Qatars North Field med de unike styrkene til begge parter. Resultatet har vært et enestående vellykket partnerskap som leverer rentbrennende energi til alle større gassmarkeder rundt om i verden.

ExxonMobil er glad for å være i stand til å spille en sentral rolle i å gjøre Qatars visjon til virkelighet og støtter dets enestående videre økonomiske vekst.

De globale utsiktene for naturgass og LNG

De langsiktige utsiktene for vekst i den globale gassetterspørselen forblir gode. LNG-leverandører er forventet å spille en stadig viktigere rolle i å tilfredsstille den globale gassetterspørselen. LNG er det viktige bindeleddet mellom geografisk avsidesliggende gassleverandører og gasskunder.

Etter som det globale LNG-markedet vokser, vil LNGs fleksibilitet og markedslikviditet gjøre LNG i stand til å fylle markeder der naturgass trengs mest. I praksis forventes globale LNG-leverandører å spille en vesentlig rolle i å balansere den globale etterspørselen og tilbudet av gass.

ExxonMobil gjennomfører hvert år et omfattende studie av den globale etterspørselen etter all energi. Vi fokuserer også spesifikt på gass og LNG.

Generelt sett forventes gassetterspørselen å vokse dramatisk over hele verden. I Nord-Amerika, Europa og Asia vil LNG utgjøre en voksende andel av leveranser som kreves for å tilfredsstille en voksende etterspørsel fram til år 2030 og videre.

Vi forventer at LNG-leveranser vil fortsette å vokse fra tradisjonelle kilder kombinert med nye prosjekter i Asia, Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika.

Utvikle ledende teknologi med våre partnere

I de senere årene har ExxonMobil økt sine investeringer i forskning og utvikling av energirelatert teknologi til omtrent USD 1 milliard  årlig – mest av alle IOC-er.

Spesielt for LNG spiller stordriftsfordeler en rolle.

Sammen med vår partner Qatar Petroleum har vi utviklet en avgjørende endring i størrelsen på LNG-tog som er nesten fire ganger større enn tidligere tog fra midten av 1990-tallet. De nyeste togene på 7,8 MTA på QGII og RL3 er anlegg i verdensklasse og den nye standarden for effektivitet.

Vi har også bidratt til utviklingen av de nyeste klassene av LNG-tankere. Q-Flex-skip med en kapasitet på 210 000 kubikkmeter i 2007 og Q-Max-skip med en kapasitet på 265 000 kubikkmeter i 2008. Det største av disse fartøyene er i stand til å frakte 80 % mer LNG-last enn et konvensjonelt LNG-skip.

Teknologien til store LNG-skip, utviklet i samarbeid med joint venture-partner Qatar Petroleum, inkluderer en rekke industrielle gjennombrudd og betydelige forbedringer, blant annet økt skipsstørrelse, LNG anlegg om bord, saktegående dieselmotorer, doble propeller og ror, og de største skips-LNG-tanker som noensinne er bygget.

LNG-anlegg om bord skapte en mulighet til å skifte fra dampkjeler og turbiner som brukes til fremdrift av konvensjonelle LNG-skip, til langt mer effektive saktegående dieselmotorer. Q-Max-skipene er utstyrt med to dieselmotorer som driver doble propeller og ror. Dette fører til mer energieffektive, pålitelige og manøvrerbare skip og reduserer drivstofforbruket med inntil en tredjedel.

Q-Flex og Q-Max skipene ble utviklet under ledelse av Qatar Petroleum og ExxonMobil sammen med et betydelig engasjement fra verft, skipsdesignere, maritime ingeniører og viktige teknologileverandører. Sluttresultatet er et nyskapende og velprøvd LNG-tankerdesign som gir en vanlig besparelse på 20 % i transportkostnader.

Innovasjon i LNG-verdikjeden strekker seg også til design av nye og større mottaksterminaler.

ExxonMobil og våre venturepartnere Qatar Petroleum og Edison utviklet den adriatiske LNG-terminalen - den første offshore gravitasjonsbaserte konstruksjonen for LNG i verden. Terminalen ligger i Adriaterhavet, omtrent 16 km utenfor kysten av Porto Levante i Italia.

Konstruksjonen er laget av armert betong og veier omtrent 290 000 tonn, med et øvre dekkområde som er større enn to fotballbaner. Terminalens kapasitet tilsvarer 10 % av Italias årlige gassforbruk og omtrent 10 % av installert LNG-regassifiseringskapasitet i Europa.

Qatar Petroleum og Total SA er joint-venture-partnere med ExxonMobil på en annen terminal kalt South Hook, en stor landbasert LNG-terminal som ligger på samme sted som det tidligere Esso-oljeraffineriet ved Milford Haven i Storbritannia. Milford Haven tilbyr en sikker dypvannsoppankring klar til å ta imot store LNG-tankere.

Golden Pass-terminalen ved Mexicogolfen i Texas er en tredje LNG-mottaksterminal for ExxonMobil og Qatar Petroleum med ConocoPhillips som partner for å forsyne LNG til markedet i USA.

ExxonMobil teknologi og kompetanse kan også tilføres andre terminaldesign, som den foreslåtte flytende BlueOcean Energy-offshoreterminalen utformet for globale naturgassleveranser til østkysten av USA.

ExxonMobil deltar også i utbyggingen av LNG-prosjekter i Papua New Guinea og Australia.

Partnere er avhengige av hverandres styrker

Det er tre tilbakevendende styrker som gjør ExxonMobil til en foretrukken partner på alle ledd i verdikjeden for LNG – bevist prosjektgjennomføring, hensyn til sikkerhet og miljø, samt enestående finansiell styrke.

Vår erfarne globale arbeidsstyrke og strukturerte prosjektledelsessystemer fokuserer på å levere prosjekter av alle størrelser og kompleksitet sikkert, til riktig tid og innenfor budsjett. Sammen med våre partnere tildeler vi de ressursene som er nødvendige for å oppnå bransjeledende resultater som vi er vant til, og har levert flere tiår.

Våre resultater viser vårt sterke engasjement når det gjelder de høyeste standarder for sikkerhet, helse og miljøhensyn. Vi bidrar til å forbedre industriverntiltak uansett hvor vi opererer ved å bruke en disiplinert, fokusert tilnærming til sikkerhet samt ved å dele beste praksis og prosedyrer med våre partnere og leverandører.

ExxonMobils legendariske kostnadsstyring og disiplinerte investeringsmetode har gjort oss til en bransjeleder i overlegen avkastning. Dette omdømmet og våre meritter i forhold til vellykket prosjektgjennomføring gir ExxonMobil og våre partnere tilgang til kapital på svært gode betingelser.

Å legge til rette for utvikling av et globalt marked for rentbrennende naturgass gjør ExxonMobil til en bransjeleder i alle aspekter av LNG-verdikjeden, fra ressursutvikling, kondensering, transport, mottaksterminaler og markedsføring av gass.

Dersom du er interessert i å samarbeide med ExxonMobil eller vil finne ut mer om verdens rasktvoksende nettverk av naturgasstilførsel, kan du kontakte et av våre kontorer.

Den globale LNG-verdikjeden

LNG-verdikjeden er kompleks og kapitalintensiv. For å kunne implementere hele verdikjedeforslaget på en vellykket måte kreves det urokkelig fokus på:

 • sterke partnerskap
 • langsiktig visjon
 • teknologisk innovasjon
 • ekstraordinære fiskale investeringer
 • sikkerhets- og miljøledelse
 • betydelig erfaring innen utvikling og drift av hvert enkelt ledd i verdikjeden
 • teknisk disiplin
 • prosjektutførelse og operasjonell perfeksjonisme
 • detaljert kunnskap om markedet

Naturgassproduksjon

 • naturgass produseres i undergrunns gassreservoarer og nås ved boring fra landbaserte gassbehandlingsanlegg
 • naturgass sendes i rørledning fra offshoreplattformen, og urenheter og væsker fjernes

LNG-tankere

 • nye Q-Flex- og Q-Max-skip kan transportere henholdsvis 45-80 % mer last enn normale tankere
 • disse dobbeltskrogskipene har større lastetankdesign, optimalisert fremdrift og forbedret produksjonsteknologi som gjør det mulig for skip å levere LNG mer effektivt til destinasjoner

LNG-tog

 • gass kondenseres til væske ved atmosfærisk trykk ved å kjøle den ned til -260° F (-162° C)
 • flytende gass (LNG) krever omtrent 1/600-dels mindre plass enn i gassform
 • LNG lagres deretter ved temperaturer under frysepunktet i isolerte tanker før den lastes ombord på LNG-tankere

Regassifiseringsterminal

 • LNG lastes fra tankere og lagres ved temperaturer under frysepunktet i isolerte tanker
 • ved behov sendes LNG via rørledning til regassifiseringsanlegg hvor den varmes opp til en temperatur hvor den går tilbake til gassform for transport
 • det finnes flere ulike konstruksjoner av LNG-terminaler, inkludert landbaserte, offshore, gravitasjonsbaserte og flytende offshore 

Kundeproduktselskap

 • gass sendes via rørledning for å betjene et nettverk av industrielle, kommersielle og husholdningsmarkeder
 • verdens naturgassetterspørsel er forventet å stige med mer enn 40 prosent innen 2030, hvilket vil gjøre at gass vil overgå kull som den nest største energikilden og utgjøre nesten 25 prosent av den globale etterspørselen
Lukk