Museumsstøtte

Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på en aktiv og engasjerende måte.

Artikkel

Museumsstøtte

Vitenfabrikken, Sandnes

Vitenfabrikken er et moderne vitensenter hvor publikum blir oppfordret til å delta og å utforske. Gjennom interaktive formidlingsmetoder er målet å vekke spesielt barn og unge sin interesse for realfag, matematikk og teknologi. Lek, konkurranse og eksperimentering står derfor sentralt i et besøk på Vitenfabrikken.

Vitenfabrikken er en del av Jærmuseet, som er regionmuseum for flere kommuner på Jæren og har til oppgave å dokumentere og formidle den nyere historien til regionen. På Vitenfabrikken fortelles historien om Sandnes by, samt regionens industrihistorie.

Astronomi er også en viktig inngang for mange til realfagsinteressen. Planetariet på Vitenfabrikken er kanskje anleggets stolthet med plass til mer enn 50 personer i et kuppelformet rom som brukes til å formidle hvordan det ser ut i verdensrommet og vise projeksjonsfilmer. Planetariet har den fremste tilgjengelige teknologien, og er ett av ytterst få i verden med en slik standard.

Vitenfabrikken åpnet sitt nybygg i Sandnes sentrum 22. mai 2008. ExxonMobil bidro med økonomiske midler ved byggingen og har siden bidratt med årlig driftsstøtte. I tillegg har vi donert tre interaktive installasjoner til Vitenfabrikken.

Norsk Oljemuseum, Stavanger

Ideen om å etablere et oljemuseum i Stavanger ble lansert allerede i 1974, lenge før det var mulig å forutsi hvor stor betydning oljevirksomheten skulle komme til å få for det norske samfunn. Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1981, og etter den tid er det samlet inn gjenstander, film, foto og annet materiale som dokumenterer norsk olje- og gassvirksomhet.

Norsk Oljemuseums nybygg ble innviet 20. mai 1999. Bygget på 5000 kvadratameter er lokalisert i Stavanger sentrum og innholder utstillinger, kino, restaurant, møterom, verksted og kontorer. Bygget er i seg selv en utstillingsgjenstand, hvor arkitekturen er en scenografisk tolkning av det norske grunnfjellet, det åpne kystlandskapet og oljeinstallasjoner til havs.

Norsk Oljemuseum inneholder mange spennende aktiviteter og opplevelser for barn og ungdom og tilbyr undervisningsopplegg som er knyttet til læreplanen for flere skoletrinn. Undervisningen dekker temaer som geologi, matematikk, energi, lokalhistorie, samfunnsøkonomi og kjemi.

ExxonMobil deltok i det økonomiske spleiselaget for finansiering av Norsk Oljemuseums nybygg og har siden bidratt med årlig driftsstøtte til museet.