Samfunnsengasjement

Verdensomspennende hjelp

Våre globale utgifter inkluderer bidrag til ideelle organisasjoner og investeringer i sosiale og økonomiske prosjekter gjennom samarbeider med andre organisasjoner.

BEDRIFTSBORGERSKAP OG BÆREKRAFT

ExxonMobil Foundation

ExxonMobil Foundation er den primære filantropiske delen av Exxon Mobil Corporation i USA. Foundation har et strategisk fokus på å støtte utdanning med spesiell vekt på matematikk og vitenskap i USA, løfte frem kvinner som drivere for økonomisk utvikling, og å fjerne dødsfall som en følge av malaria.

43 mill. dollar

donert av ExxonMobil-ansatte og pensjonister gjennom ExxonMobils gavematching- og ansattgiver-programmer

Global giverrapport

ExxonMobils samfunnsinvesteringer er knyttet til økonomiske og sosiale mål, og utfyller virksomhetsfokuset vårt i land vi opererer i over hele verden.

Finn ut mer