Globalt mangfold

ExxonMobil driver virksomhet i nesten alle deler av verden. Mangfoldet av ideer, perspektiver, evner, kunnskap og kultur på tvers av virksomheten vår legger til rette for innovasjon, og er en nøkkelfaktor i vår konkurransekraft.

Nyheter

I DENNE ARTIKKELEN

Globalt mangfold

Globalt rammeverk for mangfold

Gjennom en rekke programmer, aktiviteter og investeringer streber vi etter å skape og opprettholde en mangfoldig arbeidsstyrke som representerer de utallige stedene vi driver virksomhet. Vårt globale rammeverk for mangfold er selve fundamentet i dette arbeidet, med tre sammenhengende mål:

 • Tiltrekke, utvikle og beholde en overlegen arbeidsstyrke, fra det bredest mulige utvalget, for å oppfylle våre virksomhetsbehov over hele verden,
 • Aktivt fostre et produktivt arbeidsmiljø der individuelle og kulturelle forskjeller respekteres og verdsettes, og der alle ansatte oppfordres til å bidra fullt ut til å oppnå overlegne forretningsresultater,
 • Identifisere og utvikle lederevner for å oppnå overlegne resultater i ulike internasjonale og kulturelle miljøer.

Rammeverket kommuniserer disse eksisterende prinsippene sett i en kontekst av vår økende globale drift.

Melding fra administrerende direktør

Mangfold og inkludering av tanker, evner, kunnskap og kultur gjør ExxonMobil mer konkurransedyktig, mer motstandsdyktig og bedre i stand til å navigere gjennom den kompliserte og konstant omskiftelige globale energibransjen. Mangfold styrker oss ved å fremheve unike synspunkter og ved å utfordre hver og en av oss, her dag, til å tenke utenfor våre vanlige referanserammer. Vi er opptatt av å bygge en talentfull og mangfoldig arbeidsstyrke, og til å skape et miljø der hver eneste ansatt har muligheten til å vokse basert på hans eller hennes leveranser. Dette er kjerneprinsipper som vi har drevet etter i mange år.

Vår innsats for mangfold og inkludering er omfattende. Den strekker seg fra å tiltrekke seg og utvikle en overlegen global arbeidsstyrke i et arbeidsmiljø som verdsetter unike perspektiver, oppfordrer til individuell vekst og behandler alle ansatte med respekt, til partnerskap innen utdanning og samfunnsutvikling som er utviklet for å forbedre livskvaliteten der vi bor og jobber.

Vår globale arbeidsstyrke reflekterer de lokale samfunnene og kulturene der vi gjør forretninger. Vårt mål er å finne og ansette talentfulle, dedikerte ansatte, og gi dem muligheten til å lære, vokse og lykkes. Resultatet er en mangfoldig og mangefasettert arbeidsstyrke av talentfulle enkeltpersoner, som har ulike perspektiver og ideer basert på sine respektive bakgrunner.

Vår historikk for mangfold og inkludering er noe både ansatte og aksjonærer kan være stolte av, og vi lover å fortsette å bygge en arbeidsstyrke som vil sikre at vi forblir et globalt selskap i alle betydninger av ordet.

Tiltrekke seg en overlegen arbeidsstyrke

Global arbeidsstyrke

Vi søker over hele verden etter talentfulle menn og kvinner fra mangfoldige bakgrunn, og vi oppfordrer dem til å tenke uavhengig, ta initiativ og være innovative. Med vårt fokus på å ansette lokale ansatte, har vi en positiv påvirkning på økonomien i voksende og utviklende økonomier der vi driver virksomhet.

Image

Stipender, støtte og lærlingprogrammer

ExxonMobils initiativer rundt lærlingprogrammer og økonomisk støtte spiller en nøkkelrolle i vår mangfoldige rekruttering. Gjennom praktisk arbeidserfaring, stipender og universitetsstøtte streber vi etter å finne de beste og smarteste studentene innen teknikk, ingeniørfag, vitenskap og forretninger.

Opplæring

For å bidra til å låse opp det fulle potensialet i unge sinn, støtter vi et bredt utvalg utdanningsprogrammer over hele verden. Gjennom de siste 14 årene har vi globalt bidratt med 973 millioner dollar til utdanningsprogrammer. Disse hjelper virksomheten vår i det lange løp ved å utvide talentutvalget av vitenskapsfolk og ingeniører, og noen av dem vil bli med oss inn i energibransjen.

Allianser og partnerskaper

ExxonMobil deltar aktivt i mange ulike rekrutteringsaktiviteter, som er ment å nå en mangfoldig gruppe høyt kvalifiserte kandidater. Noen eksempler på dette er:

 • Karrieremuligheter for studenter med funksjonshemninger
 • Nasjonalt handlingsråd for minoriteter i ingeniørfag
 • National Black MBA Association
 • National Society of Black Engineers
 • National Society of Hispanic MBAs
 • Service Academy Career Conference
 • Society of Mexican American Engineers and Scientists
 • Society of Hispanic Professional Engineers
 • Society of Women Engineers

Eduardo Noronha

Administrasjonsassistent, regnskapsassistent

Curitiba Business Service Center i Brasil tilrettelegger for inkludering av personer med fysiske eller mentale utfordringer gjennom sitt Minor Apprentices Program. Målet er å gi studentene praktisk opplæring i administrative aktiviteter. «Programmet var spesielt nyttig for min forståelse av hva jeg må oppnå for å vokse både profesjonelt og som person, for å lære hvilke krav som stilles i en profesjonell setting, og for å kontrollere personlige inntekter og utgifter. Med andre ord ga det meg verktøyene jeg trenger for å skape en bedre fremtid.»

Utdanningsprogrammer vi investerer i

Forskere og ingeniører er helt avgjørende for å adressere det 21. århundrets utfordringer. Vi investerer i en rekke programmer som fokuserer på å inspirere og forberede studenter på karrierer innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Dette inkluderer programmer som National Math and Science Initiative, som tilrettelegger for økt tilgang til kurs på universitetsnivå for alle studenter, og sørger for at foreleserne har dyp kjennskap til matematikk og vitenskap.

ExxonMobil skapte MENA Scholars Program for å bidra til å utvikle neste generasjons forskningsledere i Midt-Østen og Nord-Afrika. Programmet, som er finansiert av ExxonMobil og administreres av Institute of International Education (IIE) gir eksepsjonelle studenter fra 14 land muligheten til å oppnå en mastergrad i USA.

Utvikle og ivareta en sterk arbeidsstyrke

Ansattutvikling

Vi prioriterer utviklingen av de ansatte høyt, og har en tilnærming som er basert på langsiktig karriereretting og -utvikling i vår globale organisasjon. Det er helt avgjørende å identifisere talenter tidlig, og utvikle dem så raskt som mulig. Det oppfordres til jevnlig og åpen dialog med lederne. De ansattes evner og kompetanse bygges gjennom opplæring og arbeidserfaring fra mange ulike typer oppdrag i forskjellige stillinger rundt i verden.

Dr. Kenneth M. Lee

Salgssjef, ExxonMobil Chemical Company

Ken Lee kan stå bak det gamle ordtaket «Hvis du elsker jobben din, vil du ikke jobbe en dag i ditt liv.» Ken forklarer, «Jeg har oppdaget at det å samkjøre karrieren min med interessene mine har gjort at jobben min virker mindre som arbeid, og blir morsommere». Ken begynte å jobbe for ExxonMobil som praktikant under studiene, da han deltok i et program som var sponset av selskapet. «Jeg drives av å løse problemer. Alle stillinger jeg har hatt har gitt meg utfordrende oppgaver, som har vært helt avgjørende for at vi som virksomhet skal lykkes».

Opplæring

Vi gir utdannelse og kompetanseutvikling gjennom et gjennomprøvd, globalt opplæringsprogram, som er tilpasset for vårt virksomhetsmiljø, og gjennom arbeidstrening som gjennomføres med mange ulike oppgaver gjennom en hel karriere. Dette sørger for at vi kan utvikle kompetente og engasjerte ansatte, som er forberedt for å møte fremtidige behov i virksomheten, både lokalt og globalt. I snitt bruker våre store forretningsenheter omkring 90 millioner dollar per år på opplæring, til mer enn 75 000 deltakere over hele verden. For å styrke den tekniske kapasiteten vår, er mer enn 70 prosent av investeringen rettet mot profesjonell og teknisk opplæring. I tillegg deltar rundt 4 000 ansatte på ulike ledernivåer i ExxonMobils lederutvikling, og av disse er omkring 30 prosent kvinner og 60 prosent ansatte utenfor USA.

Ansattfordeler

Våre fordelsprogrammer er en integrert del av en total kompensasjonspakke som er utviklet for å støtte de langsiktige virksomhetsmålene våre, samt å tiltrekke seg, beholde og belønne de mest kvalifiserte ansatte. Målet er å være ansvarlige i forbindelse med de ansattes behov gjennom deres karrierer, og inn i pensjonisttilværelsen.

Ved å sikre tilgang til rimelig helsehjelp bidrar vi til at de ansatte kan ta hånd om helseproblemer og redusere økonomiske bekymringer, noe som sikrer at de er produktive og fokuserte på sine personlige og profesjonelle forpliktelser. Fordelsdekning for ektefeller er basert på juridiske samlivsforhold i hvert enkelt land der vi har virksomhet.

Finansieringsnivået av kvalifiserte pensjonsplaner oppfyller alle gjeldende lover og forskrifter. Definerte pensjonsforpliktelser er fullt ut støttet av den økonomiske styrken til ExxonMobil eller de respektive finansieringspartnerne. Selskapet yter pensjonsfordeler som støtter opp under vårt langsiktige fokus på karriereutvikling og våre forretningsmodeller.

Image

Tilrettelegge for et produktivt arbeidsmiljø

Fleksibilitetsprogrammer på arbeidsplassen

Våre fleksibilitetsprogrammer på arbeidsplassen forbedrer resultatene til virksomheten og driften ved å øke de ansattes engasjement, og ved å legge til rette for at folk blir hos oss. Vi tilbyr et bredt utvalg fleksible arbeidsmåter, som kan tilpasses og brukes individuelt eller sammen for å oppfylle individuelle behov og ønsker. Eksempler på dette er hjemmekontor, tilpassede arbeidstider og deltidsarbeid. Programmene varierer etter land, og er basert på kultur, infrastruktur og juridiske rammeverk.

Vi tilbyr gode verktøy som hjelper de ansatte å forstå effektiv kommunikasjon på tvers av kulturer, og kulturelle forhold. Disse inkluderer:

 • GlobeSmart™ – Dette innovative, nettbaserte kulturelle verktøyet gir enkel tilgang til informasjon om hvordan man driver virksomhet rundt i verden.
 • Viktige faktorer for team og kulturer – Denne opplæringen bidrar til å bygge bro mellom kulturelle forskjeller i globale team, med et fokus på kommunikasjon, samarbeid og kulturell forståelse.
 • Ledelse i en global organisasjon – Dette nettbaserte verktøyet bidrar til å forbedre kommunikasjon, teambygging og nettverksbygging på et globalt nivå.
 • Mentoring og støtte for likepersoner – Disse programmene bidrar til at nyansatte raskt blir effektive i vår globale organisasjon.

Retningslinjer

ExxonMobils globale retningslinjer legger til rette for mangfold og inkludering og hindrer alle former for diskriminering og mobbing på alle selskapets arbeidsplasser, over hele verden. Disse brede retningslinjene omfatter alle former for diskriminering.

Zoe Barinaga

Prosessleder, ExxonMobil Chemical Company

Zoe begynte hos ExxonMobil i den kjemiske virksomheten. Hun er aktiv innen ExxonMobils aktiviteter rundt mangfold og STEM-fagene (vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk). Zoe har sittet som president i ExxonMobils interessenettverk for kvinner hos Chemicals’ hovedkvarter, og som president i ExxonMobils globale organisasjon for fremming av Latinos i Houston. «Deltakelsen i ExxonMobils aktiviteter rundt inkludering og mangfold og ansattnettverkene gir muligheter for både personlig og profesjonell vekst. Det har gitt meg en bedre og bredere forståelse av arbeidsstyrken vår, og av oss som virksomhet. Ikke bare har jeg satt pris på interaksjonen med mange ulike mennesker i ulike deler av organisasjonen, men det har også hjulpet meg ved å utvide min forståelse av virksomheten».

Ansattnettverk

Vi støtter lokale ansattnettverk over hele verden for å tilrettelegge for et miljø som er opptatt av mangfold og inkludering. Disse frivillige, ansattledede gruppene tilbyr nettverksmuligheter, programmer for profesjonell utvikling, samfunnstjeneste samt en proaktiv mentoring og inkludering av nyansatte.

Asian Connection for Excellence
Vår misjon er å fasilitere personlig vekst og profesjonell utvikling av ansatte av asiatisk herkomst, og øke kjennskapen til asiatisk kultur for å forbedre effektiviteten når man jobber med ansatte av asiatisk herkomst eller med forretningspartnere i Asia.
Black Employee Success Team
Vår misjon er å fungere som en støtteorganisasjon som gir mentoring, coaching og nettverksmuligheter for å legge til rette for personlig og profesjonell utvikling for sorte ansatte og styrke virksomhetsmålene til ExxonMobil.
Global Organization for the Advancement of Latinos
Vår misjon er å tilrettelegge for en vellykket profesjonell og personlig vekst for latin-amerikanske ansatte, i henhold til ExxonMobils virksomhetsprinsipper.
Organization for New Employees
Vår misjon er å bygge den kraftigste og mest mulig tilknyttede generasjonen av ledere i ExxonMobil.
People for Respect, Inclusion, and Diversity of Employees
Vår misjon er å støtte homofile, lesbiske, biseksuelle og transkjønnede ansatte og våre partnere, og legge til rette for kunnskap og forståelse rundt mangfolds- og inkluderingsutfordringer knyttet til seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsutfoldelse på arbeidsplassen.
Veteran Advocacy & Support Team
Vår misjon er å fungere som støtteorganisasjon som tilbyr mentoring, coaching og nettverksmuligheter for å legge til rette for personlig og profesjonell utvikling av ansatte med militær erfaring, eller som for øyeblikket tjener i militæret.
Women's Interest Network
Vår misjon er å fasilitere den personlige og profesjonelle utviklingen for alle kvinner i ExxonMobil.

Utvikle lederevner

Develop from within

Vi utvikler fremtidige ledere fra internt i selskapet over hele verden, og trekker på den mangfoldige arbeidsstyrken vår. Ansatte fra hele verden utvikles for operasjonelle og lederskapsroller, både i sitt hjemland og globalt.

Leadership framework

Våre forretningsaktiviteter krever ledere som kan samarbeide og jobbe effektivt i et komplisert, globalt miljø. En gjennomtenkt og fokusert innsats på tvers av hele selskapet sikrer at våre fremtidige ledere identifiseres tidlig, testes i utfordrende arbeidsoppgaver med en økende grad av ansvar, og utdannes gjennom et omfattende og effektivt lederutviklingsprogram.

ExxonMobil Leadership Framework er bygget inn i våre virksomhetsrutiner og vår prosess for ansattutvikling. Det inkluderer tre hovedkomponenter: 

 • Grunnleggende forretningsprinsipper
 • Avgjørende personlige egenskaper for ledere
 • Lederadferd for å oppnå gode forretningsresultater

Elijah White

Visepresident (Geovitenskap), ExxonMobil Upstream Research Company

Elijah begynte som sommerpraktikant i Exxon i 1980. I dag er han visepresident i ExxonMobils Upstream Research Company. Elijah definerer lederskap som «evnen til å motivere og påvirke ansatte, og til å utvide og styrke deres individuelle evner slik at virksomheten kan lykkes». Elijah forteller at «Det handler om administrasjon av mennesker, og evnen til å motivere en ekstremt talentfull og mangfoldig arbeidsstyrke til å oppnå ting som ligger utenfor deres individuelle evner».

Image

Relatert innhold

Karrierer

Esso Norge er en dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi forplikter oss til å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Selskap Tema

Virksomheten og driftsteder

ExxonMobil er ett av de største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapene, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation.

Selskap Tema

Arbeid med lokalsamfunn

Esso Norge bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til sport og kulturaktiviteter.

 

Samfunnsengasjement Tema