Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.

Artikkel

Ledelse
Per Erik Aasum
Per-Erik Aasum

Per-Erik Aasum

Per-Erik Aasum er Administrerende Direktør for Esso Norge AS og øverste leder for ExxonMobil-selskapene i Norge.

Per-Erik er opprinnelig fra Ski og ble uteksaminert som sivilingeniør ved NTNU i 1987 innen fagområdet kjemiteknikk. Han startet sin karriere i Esso Norge AS i 1989 ved Slagen raffineriet i Tønsberg.
Han har senere hatt en rekke stillinger og lederposisjoner i selskapet både i Norge og i ExxonMobil sin internasjonale virksomhet.  Etter flere år i USA, Belgia og senest England, kom han i april 2020 tilbake til Tønsberg fra stillingen som Europe Crude Oil Trading Manger.  Han tok da over forretningsansvaret for Essos virksomheten i Norge innenfor raffinering, distribusjon, salg og markedsføring av drivstoff. 

Han ble utnevnt som Administrerende Direktør for Esso Norge AS 1. april 2021.

Raf Stout

Raf Stout

Raf Stout ble i 1994 utdannet elektro-mekanisk ingeniør ved Universitet i Ghent, Belgia. I 1998 tok han mastergrad i forretningsadministrasjon ved Det katolske universitetet i Leuven, Belgia. 

Han startet å jobbe for Esso i 1994 ved raffineriet i Antwerpen, hvor han var innom mange stillinger i teknisk avdeling, drift og vedlikehold. Han har også vært stasjonert ved Essos raffinerier i Ingolstadt, Tyskland og Trecate, Italia, i tillegg til en distribusjonsterminal i Sclessin, Belgia.

Før han tiltrådte som raffineridirektør på Slagenraffineriet i august 2016, hadde han flere oppdrag ved hovedkvarterene i Fairfax og Houston i USA hvor han arbeidet med planer, forretningsanalyser og rådgivning for prosessering.