Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Ledelse

Jan Åge Hansen

Jan Åge Hansen er Administrerende Direktør for Esso Norge AS og øverste leder for ExxonMobil-selskapene i Norge, basert ved hovedkontoret på Forus.

Jan Åge Hansen er Administrerende Direktør for Esso Norge AS og øverste leder for ExxonMobil-selskapene i Norge, basert ved hovedkontoret på Forus.

Jan Åge er opprinnelig fra Stavanger og startet i Esso Norge AS i 1982 etter økonomiutdannelse fra universitetet i Edinburgh, Skottland (BS/Economics & Business) og universitetet i Alberta, Canada (MS/Economics Finance).

Han har hatt en rekke stillinger og lederposisjoner i selskapets oppstrømsvirksomhet, både i Norge og i utlandet. Siden 2009 har han som Joint Interest Manager Norway vært ansvarlig for ExxonMobils eierinteresser i felt operert av andre selskaper. Fra 2016 har han en tilsvarende rolle også for ExxonMobils interesser i Azerbajdsjan, hvor han også er Lead Country Manager. Disse rollene har han i tillegg til lederrollen for selskapets virksomhet i Norge

Raf Stout

Raf Stout ble i 1994 utdannet elektro-mekanisk ingeniør ved Universitet i Ghent, Belgia. I 1998 tok han mastergrad i forretningsadministrasjon ved Det katolske universitetet i Leuven, Belgia. 

Han startet å jobbe for Esso i 1994 ved raffineriet i Antwerpen, hvor han var innom mange stillinger i teknisk avdeling, drift og vedlikehold. Han har også vært stasjonert ved Essos raffinerier i Ingolstadt, Tyskland og Trecate, Italia, i tillegg til en distribusjonsterminal i Sclessin, Belgia.

Før han tiltrådte som raffineridirektør på Slagenraffineriet i august 2016, hadde han flere oppdrag ved hovedkvarterene i Fairfax og Houston i USA hvor han arbeidet med planer, forretningsanalyser og rådgivning for prosessering.