ExxonMobils amerikanske skatteutgifter overstiger nettoinntekten i USA

For hver dollar med nettoinntekter i USA mellom 2008 og 2017, betalte ExxonMobil mer enn 1,22 dollar i skatt til føderale, statlige og lokale myndigheter.

Artikkel

ExxonMobils amerikanske skatteutgifter overstiger nettoinntekten i USA

I perioden fra 2008 til 2017, oversteg ExxonMobils totale amerikanske skattekostnader driftsinntektene i USA med mer enn 15 milliarder dollar.

Dollar for dollar er fortjenesten i olje- og naturgassektorene generelt sett på linje med gjennomsnittet for amerikansk industri. Fra 2012 til 2016 var den gjennomsnittlige fortjenestemarginen i den amerikanske oljeindustrien 1,5 prosent, mens den effektive skatteprosenten var 33,6 prosent. Gjennomsnittlig fortjenestemargin for amerikansk industri

i samme periode var 7,2 prosent, mens den effektive skatteprosenten var 28,2 prosent.

Relatert innhold

Politiske bidrag og lobbyvirksomhet

ExxonMobil mener at det å kunne registrere seg, stemme, holde seg oppdatert på politiske spørsmål, tjene i offentlige verv samt valgkamper og verv på lokalt, statlig og nasjonalt nivå er viktige rettigheter og plikter for innbyggerne i et demokrati.

Retningslinjer Artikkel

Konfliktmineraler

I henhold til Securities Exchange Act fra 1934 må ExxonMobil ha visse redegjørelser angående forsyningskilder for konfliktmineraler.

Retningslinjer Artikkel

Global energihandel: skape et robust nettverk

Koblingen mellom global økonomisk vekst og etterspørselen etter energi er tydelig – for å oppnå vekst trenger verden omkring 25 prosent mer energi innen 2040. Ved å sørge for at energitilførselen flyter lett mellom land, bidrar et robust, globalt handelsnettverk til å oppfylle behovet for energi på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

Retningslinjer Artikkel

Gjennomsiktighet

ExxonMobils involvering i gjennomsiktighetsaktiviteter er en naturlig videreføring av vårt fokus på etisk adferd.

Retningslinjer Artikkel

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.

Retningslinjer Artikkel