Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

Tilgang til amerikanske offshore olje- og gassressurser er fortsatt av avgjørende viktighet for den amerikanske energisikkerheten og økonomisk vekst.

Artikkel

Endringer i amerikansk energipolitikk kan skape tusenvis av arbeidsplasser

USA er verdens ledende produsent av olje og naturgass. USA gikk gjennom en renessanse i energiindustrien i 2008, drevet av den innovative kombinasjonen av horisontal boring og hydraulisk fracturing. Vi lever nå i en tid med innenlands energioverskudd, som har påvirket markedene samtidig som det har sørget for mange økonomiske fordeler. I november 2016 ble USA en nettoeksportør av naturgass for første gang siden 1957. Og, i desember 2018, eksporterte USA mer råolje enn vi importerte for første gang noensinne.

Nasjonalt støtter energibransjen mer enn 10 millioner jobber i alle 50 stater. Amerikas energioverskudd har også bidratt til å senke energikostnaden for forbrukerne. Mellom 2008 – omtrent da renessansen i USAs energiindustri startet – og 2014, falt gjennomsnittlige årlige enerigkostnader per husholdning med 14 prosent. Samtidig har amerikansk energi senket kostnader for virksomheter og industrien, drevet produksjonssektorens gjenfødelse, og hentet tilbake et utall produsenter fra utlandet og tilbake til USA.

Ved å legge til rette for frie markeder, fri handel og rettssikkerheten, kan lovgiverne skape et miljø der innbyggere og virksomheter finner og forfølger nye innovasjoner og muligheter, investerer og bygger, og oppnår enestående suksess ved å tilføre verdi til hele landet.

Det er imidlertid fortsatt slik at hindre for tilgang til amerikanske olje- og gassressurser offshore begrenser utviklingen gjennom et bredt overordnet regelverk. Omkring 94 prosent av OCS-land er for øyeblikket utilgjengelig for olje- og gasslisenser, noe som gjør at en stor del av amerikanske energiressurser ligger uutnyttet. Nylige studier estimerer at lisensiering og utvikling av alle offshore-områder kan støtte nesten 750 000 nye arbeidsplasser, generere nesten 200 milliarder dollar i samlede inntekter for føderale og statlige myndigheter, og bidra med mer enn 60 milliarder dollar per år til den amerikanske økonomien.