Om oss

ExxonMobil er det største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapet, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation.

Artikkel

Om oss

ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA som har som mål å være verdens ledende olje- og petrokjemiselskap. ExxonMobil er landets eldste energiselskap - etablert i Norge i 1893.
Selskapets hovedkontor ligger på Slagen ved Tønsberg.

Raffineriet på Slagentangen, som er ett av to raffinerier i Norge, åpnet i 1961. Raffineriet har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år

I 2017 solgte selskapet sin bensinstasjonsvirksomhet til det irske selskapet DCC plc som operer kjeden i Norge gjennom sitt norske datterseskap Certas Energy Norway AS.. I henhold til langsiktige avtaler om bruk av Esso varemerke og forsyning av drivstoff fra ExxonMobil vil de i alt ca. 250 bensinstasjonene fortsatt fremstå som Esso-stasjoner, og selskapet vil fortsette å markedsføre produkter både under Esso og Mobil varemerker.

Bensinstasjonsvirksomheten drives nå av Certas Energi AS, men det er fortsatt ca 250 Essomerkede stasjoner som leverer Esso- og Mobil-produkter til kunder som før.

Esso har en markedsandel på rundt 20 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge.

ExxonMobil har vært på norsk kontinentalsokkel siden 1965. I 2017 solgte selskapet sine eierinteresser i de ExxonMobil-opererte feltene Balder, Jotun, Ringhorne og Ringhorne Øst til Point Resources. I 2019 ble resterende eierandeler i felt på norsk sokkel solgt til Vår Energi.

Vi ser det som vår oppgave å bidra med energi for å dekke verdens behov. Samtidig er det viktig for oss at det vi gjør skal være bærekraftig. Vi ser at klimaendringene er en global utfordring som krever tiltak for å få ned klimagassutslippene. Vi arbeider derfor målrettet for å redusere utslipp fra både produksjon og bruk av våre produkter. ExxonMobil konsernet bruker dessuten store ressurser på forskning innen ny energi og energieffektivitet, særlig innen karbonfangst og avansert biodrivstoff.