Salg av drivstoff og smøremidler

Artikkel

Salg av drivstoff og smøremidler

Salg av drivstoff

Den landsdekkende kjeden av Esso bensinstasjoner teller ca. 250 anlegg, hvorav 14 er ubemannede automatstasjoner under navnet Esso Express.

I 2017 solgte ExxonMobil i Norge sin bensinstasjonsvirksomhet til det irske selskapet DCC plc, som gjennom sitt norske datterselskap Certas Energy Norway AS forestår driften av virksomheten. På 107 av stasjonsanleggene står NorgesGruppen for driften av butikkonsepter og bilvaskeanlegg. I henhold til langsiktige avtaler om bruk av Esso varemerke og forsyning av drivstoff fra ExxonMobil vil bensinstasjonene fortsatt fremstå som Esso-stasjoner, og selskapet fortsetter å markedsføre produkter både under Esso og Mobil varemerker.

Commercial Sales er ExxonMobils salgsapparat som betjener forhandlere, næringsliv og marine segmentene med drivstoff og LPG. Hovedvirksomheten er landsdekkende, men ved større laster dekkes hele Skandinavia. I marinesegmentet er ExxonMobil en aktiv markedsfører av marine gassolje som møter ECA-kravene og produseres ved raffineriet på Slagentangen.

Vil du vite mer om Commercial Sales' virksomhet og produkter, vennligst klikk her.

Certas Energy Fuels AS er en forhandler under merkevaren Esso Energi. De er totalleverandør av diesel til forbruker- og bedriftsmarkedet og kan også levere fyringsolje og parafin til oppvarming.  

Vil du vite mer om deres virksomhet og hva de kan tilby, se http://www.essoenergi.no/.

Smøremidler

Som leverandør av baseoljer og markedsfører av smøreoljer tilbyr vi hele spekteret av syntetiske smøreoljer, et bredt utvalg av baseoljer samt asfalt og spesialprodukter.

Våre produkter selges som Esso og Mobil varemerker og holder topp kvalitet.

ExxonMobil smøreoljer og tjenester er tilgjengelige både direkte fra våre produksjonssteder og fra en rekke andre autoriserte distributører.

Ønsker du å laste ned produktdatablad.

Ønsker du å laste ned HMSdatablad.

Ønsker du å vite mer om smøreoljer.