Standarder for forretningsadferd

Hvordan vi oppnår gode resultater er like viktig som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å utføre forretninger etter de høyeste standarder for integritet.

Artikkel

Standarder for forretningsadferd

Et brev fra styreformann og CEO, Darren W. Woods

Den høye kvaliteten på direktører, ledere og ansatte i Exxon Mobil Corporation er selskapets viktigste styrke. Rettmessigheten, profesjonaliteten og dedikasjonen til disse direktørene, lederne og ansatte gjør selskapet konkurransedyktig på kort sikt, og godt posisjonert for videre suksess på lang sikt.

Selskapets direktører, ledere og ansatte er ansvarlige for å utvikle, godkjenne og implementere planer og tiltak som er utviklet for å oppnå selskapets mål. Metodene vi bruker for å oppnå resultater er like viktige som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å følge de høyeste standarder for integritet når det kommer til å utføre selskapets virksomhet.

Selskapets styre har vedtatt og fører tilsyn med administrasjonen av selskapets standarder for forretningsadferd. Retningslinjene i standardene for forretningsadferd er de grunnleggende retningslinjene i selskapet. Heleide og majoritetseide underselskaper av Exxon Mobil Corporation vedtar vanligvis retningslinjer som tilsvarer retningslinjene i selskapet. Derfor representerer selskapets grunnleggende retningslinjer samlet sett selskapets forventninger, og definerer grunnlaget for den globale adferden i virksomheten til selskapet og dets majoritetseide underselskaper.

Direktørene, lederne og de ansatte i Exxon Mobil Corporation forventes å gjennomgå disse grunnleggende prinsippene jevnlig, og følge dem i hele sitt arbeid. Selskapet publiserer fra tid til annen veiledninger knyttet til utvalgte retningslinjer. Disse veiledningene er tolkende og administrative, og er ikke en del av standardene for forretningsadferd. Enhver ansatt som har spørsmål i forbindelse med noen del av disse retningslinjene må ikke nøle med å søke svar fra ledelsen, eller fra andre kilder som er oppgitt i en annen del, «Prosedyrer og åpen dør-kommunikasjon».

Ingen i ExxonMobil-organisasjonen har myndighet til å gjøre unntak eller gi fritak i forbindelse med grunnleggende retningslinjer. Uansett hvor store vanskeligheter vi kommer ut for, eller hvor stort press vi er utsatt for i utførelsen av arbeidet vårt, finnes det ingen situasjon som kan rettferdiggjøre overlagte brudd på disse retningslinjene. Vårt rykte som selskap er helt avhengig av vår forståelse og etterfølgelse av disse retningslinjene.

Darren W. Woods

Styreformann, januar 2017