Energi og miljø

Naturgass

Mengden og allsidigheten til naturgass gjør det til en verdifull energikilde for å oppfylle mange ulike behov, samtidig som den hjelper verden med omstillingen mot mindre karbonintensive energikilder.

Attraktive egenskaper driver vekst

Den tilgjengelige mengden, fleksibiliteten og de konkurransedyktige miljøegenskapene driver forventet vekst mer enn noen annen energikilde

Alle verdens energiressurser er nødvendige for å oppfylle økt etterspørsel mot 2040, men det vil være et tydelig skifte mot renere energikilder, og spesielt naturgass. Ikke bare er naturgassressursene geografisk og geologisk mangfoldige, tilgjengelige, pålitelige og allsidige i bruk (kraftproduksjon, oppvarming og matlaging i husholdninger, kommersiellt og industrielt, og til og med transport), men naturgass slipper også ut betydelig færre forurensede partikler enn kullbasert kraftproduksjon, inkludert NOx, SOx, partikler, kvikksølv og inntil 60 prosent mindre drivhusgasser.

Teknologier som horisontal boring og hydraulisk frakturering har tilgjengeliggjort enorme ukonvensjonelle ressurser, noe som har endret tilgjengeligheten av naturgass dramatisk over det siste tiåret, spesielt i Nord-Amerika. Bruken av naturgass forventes å øke betydelig. Vi forventer at omkring 40 prosent av den forventede veksten i global etterspørsel etter energi fra 2016 til 2040 vil fylles av naturgass.

Inntil 60 % mindre CO2-utslipp

Og betydelig reduksjon i luftforurensning fra strømproduksjon som drives av naturgass, sammenliknet med kull

Naturgass fyller en økt del av verdens etterspørsel

Prosent av primært energibehov (%)
Image Naturgass fyller en økt del av verdens etterspørsel
Kilde: Utsikt etter energi