En stor portefølje over globale operasjoner innen flytende naturgass fortsetter å vokse

ExxonMobil har vært industriledende innen integrering av og teknologisk utvikling innen flytende naturgass (LNG). Når foretakene våre i Qatar og Papua New Guinea utvikler seg, blir det enklere for oss å dekke voksende etterspørsel.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

En stor portefølje over globale operasjoner innen flytende naturgass fortsetter å vokse

Global LNG-kapasitet

Denne kapasiteten har nylig økt betydelig med oppstarten av de fire største produserende togene i verden i Qatar.

Hvert av disse togene er 7,8 millioner tonn per år i størrelse. Leveranse av Q-Flex- og Q-Max-skip ble fullført i 2009 og mer enn doblet flåtekapasiteten til fellesprosjektet i Qatar. Vi har også lagt til 79 kubikkmeter per dag med LNG-regassifiseringskapasitet med åpningen av South Hook-terminalen i Wales og Adriatic LNG-terminalen til havs utenfor Italia, noe som øker tilgangen til attraktive europeiske markeder.

ExxonMobils store portefølje, engasjementet vårt i LNG-verdikjeden og vårt globale markedsføringsfotspor gir viktig fleksibilitet og lar oss maksimere verdi for LNG-foretakene våre. Vi har vært industriledende innen integrering av LNG-aktiviteter, fra produksjon og kondensering til forsendelse, regassifisering og salg, og vi er i stor grad på linje med partneren vår for fellesprosjekt, Qatar Petroleum, i hele LNG-verdikjeden. Vi har også utviklet og benyttet ny teknologi for å lage verdens største LNG-tog og skip, noe som minimerer enhetskostnaden og maksimerer verdien til naturgass fra Qatars North Field – verdens største ikke-assosierte gassfelt.

Vi utvikler nye LNG-prosjekter for å bidra til å dekke verdens voksende gassetterspørsel. I Asia og Stillehavsregionen har vi og partnerne våre for fellesprosjekt bekreftet Gorgon Jansz- og PNG LNG-prosjektene, som i stor grad kommer til å øke volumene våre til Asia. Ytterligere LNG-prosjekter blir satset på i Australia og Vest-Afrika.

Foto — PNG LNG-prosjekt

Papua New Guinea LNG

ExxonMobil er operatøren av PNG LNG-prosjektet (ExxonMobils eierandel er 33 prosent) i Papua New Guinea. PNG LNG anses som best i klassen for pålitelighet og nådde nylig produksjon som tilsvarer 8,3 millioner tonn per år, en økning på 20 prosent sammenlignet med anleggets opprinnelige kapasitet. Til nå har prosjektet på en trygg måte produsert mer enn 19 millioner tonn LNG og lastet 262 laster for levering til kunder i Asia.

Hides-feltet underbygger PNG LNG-prosjektet. Utviklingen av Angore-feltet, et fremtidig samkjøringsprosjekt, kommer til å knytte flere ressurser til PNG LNG-prosjektet. Den vellykkede Muruk 1-brønnen, som ble boret sent i 2016, utpekte en mulighet i nærheten av Hides-feltet, som kunne legge til rette for videre utvikling.

I 2016 fortsatte fremgangen mot tildeling av Petroleum Development License for P’nyang-feltet, som har potensiale til å levere langsiktige naturgassreserver som kan støtte fremtidig utvidelse.

ExxonMobil har fortsatt å utvikle posisjonen sin innen PNG med tildelingen av mer enn 16 500 kvadratkilometer til havs i 2016 med 100 prosent driftsandel og ytterligere 4800 netto kvadratkilometer med 40 prosent driftsandel.

Med fullførelsen av InterOil-oppkjøpet tidlig i 2017 fikk ExxonMobil 36 prosent andel i en blokk som inneholder Elk-Antelope-feltet. Oppkjøpet gir også ExxonMobil en egenkapitalposisjon i det andre foreslåtte LNG-prosjektet i PNG og dermed muligheten til å dra fordel av synergi med eksisterende drift. I tillegg gir oppkjøpet ExxonMobil en majoritetsinteresse i seks lisenser som kommer til å tilføye mer enn 12 000 netto kvadratkilometer for utforskning i ExxonMobils PNG-posisjon.

ExxonMobil fortsetter å samarbeide med myndighetene i Papua New Guinea for å konstruere et 50 megawatt kraftverk i nærheten av Port Moresby.

Suksessen til PNG LNG-anlegget vårt demonstrerer bedriftens forpliktelse til driftskompetanse. Som et resultat av fjerning av flaskehalser og andre anstrengelser innen pålitelighet, nådde vi nylig produksjon som tilsvarer 8,3 millioner tonn per år, en økning på 20 prosent sammenlignet med anleggets opprinnelige designkapasitet.

En uavhengig undersøkelse av referansemålinger har vist at PNG LNG er blant de beste i klassen innen pålitelighet.

Relatert innhold

Driver fremtiden: etterspørselen etter rentbrennende, flytende naturgass forventet å tredobles innen 2040

ExxonMobil har drevet i markedet for flytende naturgass i mer enn 40 år. Sammen med våre globale partnere fortsetter vi å drive forskning og utvikling for å gjøre flytende naturgass tilgjengelig over hele verden.

Naturgass Artikkel

Naturgass

Mengden og allsidigheten til naturgass gjør det til en verdifull energikilde for å oppfylle mange ulike behov, samtidig som den hjelper verden med omstillingen mot mindre karbonintensive energikilder.

Energi og miljø Tema