Driver fremtiden: etterspørselen etter rentbrennende, flytende naturgass forventet å tredobles innen 2040

ExxonMobil har drevet i markedet for flytende naturgass i mer enn 40 år. Sammen med våre globale partnere fortsetter vi å drive forskning og utvikling for å gjøre flytende naturgass tilgjengelig over hele verden.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Driver fremtiden: etterspørselen etter rentbrennende, flytende naturgass forventet å tredobles innen 2040

Leverer naturgass over hele verden

Flytende naturlass (LNG, liquefied natural gas) er naturgass som har blitt gjort flytende for transport. LNG krever langt mindre plass enn i gassform, noe som gjør det enklere og mer effektivt å frakte, og sørger for at ExxonMobil kan levere rentbrennende naturgass fra fjerntliggende produksjonsområder til markeder langt unna, der det er behov for ytterligere tilgang. Denne fleksibiliteten i logistikken bidrar til å øke leveransesikkerheten over hele verden, og gjør LNG til et av de raskest voksende energimarkedene, der etterspørselen er forventet å nesten tredobles til omkring 660 millioner tonn hvert år (MTA) innen 2040.

ExxonMobil og våre samarbeidspartnere rundt i verden har operert i LNG-markedet med stor suksess i flere tiår. Sammen med våre gode partnere har vi vært en drivende kraft i å forvandle LNG-markedet til en mer effektiv og global virksomhet. Vår erfaring spenner over hele verdikjeden, inkludert naturgassfelter og kondenseringsanlegg, LNG-skip med avansert teknologi, gassifiseringsterminaler, samt salg og markedsføring. Ved å koble disse individuelle kompetansene til en integrert verdiøkende LNG-utvikling sørger for et robust og pålitelig tilbud til leverandører og kjøpere.

LNG-verdikjeden er både kompleks og kapitalintensiv:

Produksjon av naturgass

 • Naturgass produseres i gassreservoarer under bakken eller havbunnen, og nås ved boring
 • Naturgass sendes gjennom rør fra reservoarene til et behandlingsanlegg på land, der urenheter og væske fjernes

<sub>  </sub>

 • Nye Q-Flex og Q-Max-skip kan frakte henholdsvis rundt 45-80 prosent mer last enn gjennomsnittlige fraktere
 • Disse skipene med doble skrog har større lastetanker, optimalisert skipsfremdrift og forbedret prosesseringsteknologi som sørger for at skipene mer effektivt kan levere LNG til målet

LNG kondenseringstog

 • Gassen kondenseres til en væske ved atmosfærisk trykk ved å kjøle den ned til -162 °C (-260 °F)
 • Gass i flytende form (LNG) tar opp omkring 1/600-del av plassen den tar i gassform
 • LNG lagres deretter i temperaturer under frysepunktet i isolerte tanker frem til den lastes ombord på LNG-fraktere

Regassifiseringsterminal

 • LNG losses fra frakterne og lagres i temperaturer frysepunktet i isolerte tanker
 • Når det er nødvendig sendes LNG gjennom rør til regassifiseringsenheter, der den oppvarmes til punktet der den går tilbake til gassform for transport
 • Det finnes ulike strukturelle typer av LNG-terminaler, inkludert på land, tyngdekraftsbaserte til havs og flytende til havs

Kundestrømselskap

 • Gassen overføres via naturgassrør til et nettverk av industrielle, kommersielle og private markeder
 • Gassleverandører vil spille en stadig større rolle, da gass forventes å passere kull som den nest største energikilden innen 2040

ExxonMobil: En LNG-pionér

ExxonMobil har omfattende erfaring innen LNG, med mer enn 40 års erfaring med utvikling av LNG-prosjekter og markedskunnskap. ExxonMobil var involvert i et av verdens første LNG-anlegg. Sammen med Qatar Petroleum har vi utviklet og implementert ny teknologi, som har resultert i de største produksjonsanleggene og fraktskipene for LNG i verden, samt store og teknisk avanserte regassifiseringsterminaler for LNG i Italia, Storbritannia og USA. Avansert teknologi, prosjektgjennomføringsevne og storskalafordeler har redusert kostnadene, og dermed økt vår evne til å bringe LNG til enda flere mennesker over hele verden.

I LNG-bransjens første tiår, ble regional etterspørsel fylt av regional tilførsel. Langs Stillehavet har ExxonMobil for eksempel utviklet og drevet Acehs ressurser på land og til havs for å levere gass til PT Arun LNG-anlegg i Indonesia, som var i drift fra 1975 til 2014. Gjennom sin levetid leverte PT Arun mer enn 4100 LNG-laster til kunder i Japan og Korea.

Vi innså at et dramatisk skifte innen storskalafordeler var helt avgjørende for at LNG skal kunne vokse i det globale energimarkedet.

I dag leder ExxonMobil sammen med vår venturepartner Qatar Petroleum innsatsen for effektivitet, som har bidratt til at LNG gjør det svært godt i det internasjonale energimarkedet. Partnerskapet fokuserer på langsiktig utvikling av ressursene, og er basert på ærlige forretninger, gjensidig tillit og respekt. Vår kollektive innsats for innovasjon har gjort visjonen om økt skala til en realitet.

Dette er et resultat av vår kompromisløse fokus på og forpliktelse til:

 • Sterke partnerskaper
 • Ledende teknologi
 • Kundefokus
 • Markedserfaring og globale tilstedeværelse
 • Evne til å levere på prosjektgjennomføring
 • Trygg og pålitelig drift
 • Høye miljøstandarder
 • Økonomisk styrke
 • Investeringsdisiplin

Vår erfaring i markedsføring og kommersielle transaksjoner knyttet til naturgass og LNG er en nøkkelstyrke. Denne ekspertisen gir oss evnen til å forhandle med og sikre kunder til LNG-prosjekter verdt mange milliarder dollar flere år før den første lasten – et avgjørende skritt for å drive frem prosjekter. Vi kan også tilby evnen til å markedsføre regassifiserte LNG-volumer over hele verden, ved hjelp av våre omfattende markedsføringsorganisasjoner i de ulike landene. Dette kan inkludere kjøp og markedsføring av oppstrøms kapitalvolumer for partnere.

Vår globale tilstedeværelse gir oss tidlig innsikt i voksende energimarkeder. Våre regionale kontorer over hele verden har eksperter som kjenner den lokale kulturen og markedet, og som yter kundestøtte til nye og eksisterende kunder.

De siste årene har ExxonMobil økt sine investeringer innen forskning og utvikling av energirelaterte teknologier tiil omkring 1 milliard dollar årlig – det meste av alle internasjonale oljeselskaper.
Image Bilde– Produksjon av RasGas kondensert naturgass (LNG)
Bilde – Produksjon av RasGas kondensert naturgass (LNG)

Utvikle ny LNG-teknologi med våre partnere og vertsnasjoner

Vertsnasjoner spiller en avgjørende rolle i fasiliteringen av vellykket utvikling av ressursene deres ved å legge til rette for et stabilt politisk, økonomisk og regulatorisk system. Et slikt miljø vil tiltrekke seg de nødvendige internasjonale investeringene, teknologi og ledelsesevner som kan bidra til å oppfylle et lands strategiske mål og langsiktige visjon for landets overordnede økonomiske utvikling og energisikkerhet.

Partnerskapet mellom ExxonMobil og Qatar Petroleum har utnyttet styrkene hos begge partnere for å realisere den delte visjonen om utviklingen av Qatars North Field. Resultatet har vært et uovertruffent, vellykket partnerskap som leverer renere energi til alle store gassmarkeder over hele verden.

De siste årene har ExxonMobil økt sine investeringer innen forskning og utvikling av energirelaterte teknologier til omkring 1 milliard dollar årlig – det meste av alle internasjonale oljeselskaper.

For LNG spesielt er storskaladrift avgjørende.

Med Qatar Patroleum gjorde vi en stor endring når det kom til størrelsen på kondenstogene, og gjorde dem nesten fire ganger større enn de tidligere togene fra 1990-tallet. De nyeste togene på 7,8 MTA hos QGII og RL3 er anlegg i verdensklasse, og den nye målestokken for effektivitet

Image Bilde–Q-Max LNG-frakter
Bilde – Q-Max LNG-frakter

Vi bidro også til å utvikle den nyeste klassen med LNG-fraktere med Q-Flex-skipene i 2007, som har 210 000 kubikkmeters kapasitet, og Q-Max-skipene i 2008, som har 265 000 kubikkmeters kapasitet. De største av disse skipene er i stand til å frakte 80 prosent mer LNG-last enn et konvensjonelt LNG-skip.

De store LNG-skipteknologiene, utviklet i samarbeid med Qatar Petroleum, inkluderer flere bransjegjennombrudd og betydelige forbedringer, inkludert økt skipsstørrelse, kondensenheter ombord, lavhastighets dieselmotorer, doble propeller og ror, og de største skipsmonterte LNG-tankene som noensinne er bygget.

Kondensanleggene ombord ga muligheten til å gå fra dampkjeler og turbiner som fremdrift hos konvensjonelle LNG-skip til svært effektive lavhastighets dieselmotorer. Q-Max-skipene er utstyrt med to dieselmotorer som driver doble propeller og ror. Dette gir skip som er mer energieffektive, mer pålitelige og enklere å manøvrere, samtidig som drivstofforbruket reduseres med opptil en tredjedel.

Q-Flex og Q-Max-skipene ble utviklet under ledelse av Qatar Petroleum og ExxonMobil, i kombinasjon med omfattende engasjement fra verft, skipsarkitekter og marineingeniører samt nøkkelleverandører innen teknologi. Sluttresultatet er et innovativt og gjennomprøvd LNG-frakterdesign som driftes med gjennomsnittlige besparelser på 20 prosent i transportkostnader.

Innovasjon i verdikjeden for LNG omfatter også utviklingen av nye og større mottaksterminaler.

ExxonMobil har sammen med Qatar Petroleum og Edison utviklet Adriatic LNG-terminalen – det første tyngdekraftsbaserte anlegget til havs i LNG-bransjen. Terminalen ligger omkring 16 kilometer fra kysten av Porto Levante, Italia, i Adriaterhavet.

Anlegget er bygget av forsterket betong som veier rundt 290 000 tonn, med et dekksområde som er større enn to fotballbaner. Terminalkapasiteten tilsvarer omkring 10 prosent av Italias årlige gassforbruk, og omkring 10 prosent av installert LNG-kondenseringskapasitet i Europa.

Qatar Petroleum og Total SA er samarbeidspartnere med ExxonMobile på en annen terminal kalt South Hook, en stor landbasert LNG-terminal lokalisert på det tidligere Esso-oljeraffineriet i Milford Haven, Storbritannia. Milford Haven tilbyr trygg dypvannstilgang som er enkelt tilgjengelig for store LNG-tankskip.

LNG-TERMINALER

Golden Pass

Golden Pass-terminalen er lokalisert i Texas, i den amerikanske Mexicogulfen, og er et tredje LNG-anlegg for ExxonMobil og Qatar Petroleum. Det ble bygget som en av verdens største LNG-terminaler med kondenseringskapasitet på to milliarder kubikkfot per dag. Fordi USA har gått fra et underskudd på naturgass til et overskudd, foreligger det planer om å utvide terminalen og legge til muligheten for eksport av LNG.

Det foreslåtte prosjektet, Golden Pass Products, vil sørge for at Golden Pass får fleksibiliteten til både å eksportere og importere naturgass i henhold til markedsforholdene. Golden Pass Products vil ha en estimert eksportkapasitet på 15,6 millioner tonn LNG per år.

Prosjektet har fått alle godkjennelser fra amerikanske føderale myndigheter, og partnerskapet forbereder seg på en siste investeringsbeslutning i prosjektet.

Lær mer om Golden Pass Products

Det globale perspektivet på naturgass og LNG

Det langsiktige perspektivet viser at etterspørselen etter naturgass vil forbli stor. LNG-tilbudet forventes å spille en stadig viktigere rolle i å oppfylle den globale etterspørselen etter gass. LNG er den avgjørende koblingen mellom geografisk delte gassleverandører og gasskunder, og vil i stadig større grad drive økonomisk fremgang over hele verden.

Ettersom det globale LNG-markedet vokser, vil fleksibiliteten og markedslikviditeten til LNG sørge for at LNG kan flyte til markeder der naturgass trengs mest, inkludert der hvor etterspørselen etter gass fortsatt øker etterhvert som lokale økonomier utvikler seg. Dermed forventes det at det globale LNG-tilbudet spiller en stor rolle i å drive økonomisk vekt i overskuelig fremtid.

ExxonMobil gjennomfører en omfattende studie hvert år av globalt tilbud og etterspørsel av all slags energi. Vi fokuserer også spesifikt på naturgass og LNG.

LNG-tilbudet forventes å spille en stadig viktigere rolle i å oppfylle global etterspørsel etter gass. LNG er den avgjørende koblingen mellom geografisk delte gassleverandører og gasskunder, og vil i stadig større grad drive økonomisk fremgang over hele verden.

Generelt forventes det at etterspørselen etter naturgass øker med rundt 40 prosent fra 2016 til 2040. LNG vil være den raskest voksende kilden til naturgass, og vil nesten tredobles i den samme perioden.

Vi forventer at LNG-tilbudet vil fortsette å vokse fra tradisjonelle kilder, kombinert med nye prosjekter i Asia, Midt-østen, Afrika og Sør-amerika.

ExxonMobil: en ønsket partner

Det er tre tilbakevendende styrker som gjør ExxonMobil til en foretrukket partner i alle ledd av LNG-verdikjeden – bevist prosjektgjennomføring, fokus på sikkerhet og miljø, og uovertruffen økonomisk styrke.

Vår erfarne globale arbeidsstokk og strukturerte systemer for prosjektstyring fokuserer på å levere prosjekter i alle størrelser og kompleksiteter trygt, til tiden og på budsjett. Sammen med partnerne våre allokerer vi de nødvendige ressursene for å oppnå bransjeledende resultater, som vi alltid forventer og har levert på i flere tiår.

Våre leveranser beviser vår stabile forpliktelse til de høyeste sikkerhetsstandardene, til helse og til miljø. Vi bidrar til å øke industriell sikkerhet alle steder vi opererer ved å benytte en disiplinert og fokusert tilnærming til sikkerhet, og ved å dele beste praksis og rutiner med partnere og underleverandører.

ExxonMobils legendariske kostnadsstyring og disiplinerte tilnærming til investeringer har bidratt til å posisjonere oss som bransjeledende med overlegne resultater. Dette ryktet og historikken med vellykket utførelse av prosjekter gir ExxonMobil og våre partnere tilgang til kapital til lave kostnader.

Ved å fasilitere utviklingen av et globalt marked for rentbrennende naturgass, er ExxonMobil bransjeledende i alle deler av LNG-verdikjeden, fra ressursutvikling, kondensifisering, transport, mottaksterminaler og markedsføring av gass.

Kilder

En ExxonMobil-utgivelse, Gas & Power Marketing (2010). LNG – Fueling the future.

Relatert innhold

En stor portefølje over globale operasjoner innen flytende naturgass fortsetter å vokse

ExxonMobil har vært industriledende innen integrering av og teknologisk utvikling innen flytende naturgass (LNG). Når foretakene våre i Qatar og Papua New Guinea utvikler seg, blir det enklere for oss å dekke voksende etterspørsel.

Naturgass Artikkel

Naturgass

Mengden og allsidigheten til naturgass gjør det til en verdifull energikilde for å oppfylle mange ulike behov, samtidig som den hjelper verden med omstillingen mot mindre karbonintensive energikilder.

Energi og miljø Tema