Energi og miljø

Olje

Vi bruker vår unike kompetanse innen geofag og vår forståelse av de globale hydrokarbonreservene for å identifisere og prioritere alle kvalitetsressurser.

OLJEANLEGG

Hjelpe mobilitet og moderne produkter

Olje vil fortsatt være den største andelen i energiblandingen: viktig for transport og kjemikalier — forsyner omtrent 55 prosent av verdens energibehov til 2040.

ExxonMobil har en lang historie med forskning innen de grunnleggende vitenskapelige og tekniske prinsippene som kreves for å utvikle olje og gass. Mange konvensjonelle landbaserte oljefelt modnes. Å møte en økende energietterspørsel krever ny produksjon fra mindre tradisjonelle ressurser, som oljesand. Mesteparten av verdens gjenværende reserver er eid eller kontrollert av nasjonale myndigheter. Bare en brøkdel av verdens totale oljereserver er tilgjengelig for investering i privat sektor, og de fleste av disse tilgjengelige reservene ligger i Canadas oljesand. Gjennom den ansvarlige utviklingen av oljesanden sin, fortsetter Canada å spille en stadig viktigere rolle i å møte den økende globale energietterspørselen.

~95 %

av dagens energibehov for transport oppfylles med olje

det anslås en 30 % økning

i den globale energietterspørselen for transport innen 2040

Energiforsyning utvikles for å møte ulike behov

Global etterspørsel etter drivstoff - firedoblings BTU-er
Image Energiforsyning utvikles for å møte ulike behov
Olje fortsetter å spille en ledende rolle i verdens energiblanding

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.
Finn ut mer

Feltmanual for oljeutslipp

Denne manualen inneholder generelle prinsipper for oljeutslipprespons. Det er en samling av «tommelfingerregler» og sjekklister som gir rask tilgang til den informasjonen som trengs når man formulerer responsstrategier.

Olje

Energibransjens felles sikkerhetssatsing, Marine Well Containment Company (MWCC)

I juli 2010 så Shell, Chevron, ConocoPillips og ExxonMobil behovet for å være bedre forberedt for en hendelse knyttet til dypvannsbrønner, og forpliktet seg til å etablere en ny responsevne for begrensning av utslipp i den amerikanske Mexicogulfen. Dermed ble MWCC stiftet, og deres begrensningssystem gir operatørene i den amerikanske Mexicogulfen teknologien og utstyret for begrensning av utslipp som er nødvendig for å yte en effektiv respons i tilfelle en brønnkontrollhendelse under vann.

Risikostyring Artikkel