ExxonMobils fire tiår med forskning innen klimavitenskap

ExxonMobil har støttet utvikling av klimaforskning i samarbeid med myndigheter og akademiske institusjoner i nesten 40 år.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

ExxonMobils fire tiår med forskning innen klimavitenskap

Vi utfører det på en åpen og klar måte. Eksempler inkluderer finansiering av klimamodeller på MIT, utvikling og kommersialisering av løsninger med lavere utslipp på Stanford University og samarbeid med U.S. Department of Energy.

ExxonMobils fire tiår med forskning innen klimavitenskap har resultert i nesten 150 offentlig tilgjengelige avhandlinger, inkludert mer enn 50 fagfellevurderte publikasjoner og nesten 300 patenter for nyskapende teknologiske fremskritt innen reduksjon av utslipp av andre relaterte bruksområder. Forskerne våre har vært involvert i frontlinjen innen klimaforskning og forstår og jobber mer verdens ledende klimaeksperter.

Forskerne våre har deltatt på FNs klimapanel siden begynnelsen i 1988. Klimapanelet vurderer den vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske informasjonen som er relevant for forståelsen av risikoen for klimaendring. ExxonMobil-forskere har blitt valgt av klimapanelet som forfattere av de siste fire store vurderingsrapportene, og National Research Council-styrer og -komiteer som dekker global endring.

Les mer om ExxonMobils perspektiv på klima nedenfor.

Blogger

Moroa med å utføre banebrytende forskning

I forbindelse med utgivelsen av en fagfellevurdert avhandling i tidsskriften Nature Biotechnology annonserte ExxonMobil og Viridos (tidligere Synthetic Genomics, Inc.) en virkelig betydelig utvikling innen algeforskning, med potensiale til å transformere energiproduksjon fra biobrensel.

Les mer
Trender mot lavere utslipp

I disse dager stiger bruk av naturgass, takket være rikelige nye forsyninger fra Amerikas skiferregioner. Det forventes at dette leverer 34 prosent av landets energi denne sommeren – mer enn noen annen kilde.

Les mer
Darren Woods: Fremtiden til energi – muligheter og utfordringer

Vi har alle lignende ambisjoner: jobber og god helse, komfortable og trygge steder å bo og et rent miljø. Det som også er sant, og som for ofte ikke merkes, er den kritiske rollen energi og energiteknologi har for å nå disse ambisjonene.

Les mer
Styrer fremtiden for energi

FuelCell Energy, Inc. og ExxonMobil annonserte valget av James M. Barry Electric Generating Station, i nærheten av Mobile i Bucks i Alabama, som stedet for et pilotprosjekt for å teste drivstoffcelleteknologi for å fange inn karbondioksid.

Les mer
ExxonMobils samarbeid med akademikere

ExxonMobil samarbeider med to ledende amerikanske universiteter for å utvikle det nyeste innen energiteknologi.

Les mer
Gi naturgass ære for lavere utslipp og bedre økonomi

Nye data fra de føderale myndighetenes Greenhouse Gas Reporting Program gir interessant innsikt i skiferrevolusjonen og de resulterende fordelene amerikanerne opplever.

Les mer
Fokus på teknologi: Rygge for å gå forover

Et velgjørende konsortium som involverer ExxonMobil og andre teknologiske og akademiske ledere, kjent som Activation Energy, annonserte støtten sin til å forbedre økosystemet for entreprenørskap innen energi hos Cyclotron Road, et program for energiteknologi på tidlig stadium, som ble startet på Lawrence Berkeley National Laboratory. 

Les mer
Fokus på teknologi: Rygge for å gå forover

Samarbeid mellom forskere hos ExxonMobil og Georgia Institute of Technology har ført til et potensielt gjennombrudd som, hvis det påvises i stor skala, kan redusere energiforbruk i plastproduksjon. Les mer

Sunn, ærlig dialog kreves for å få ekte fremgang

Når vi tenker på de to store utfordringene med å levere energi til en voksende verden og samtidig redusere utslipp, fokuserer vi hos ExxonMobil på å kombinere gjennomtenkt offentlig politikk med utvikling av innovativ teknologi.

Les mer
Fokus på teknologi: Grip dem i hornene
I dag annonserte vi en investering på 15 million USD fra ExxonMobil for å formalisere forholdet vårt med Energy Institute i University of Texas for å undersøke og forfølge transformativ energiinnovasjon. Les mer
Fokus på teknologi: Energieffektivitet

I alt snakket om energikilder er det lett å overse det som antageligvis kommer til å utgjøre det største bidraget til å overholde globale energibehov de neste tiårene: energieffektivitet.

Les mer
Grave dypt i drivstoffcelleforskningen vår

Vi er begeistret over et nytt partnerskap for å forske på en nytenkende måte å fange inn karbon på som kan utgjøre en betydelig forskjell innen reduksjon av utslipp av drivhusgass. Les mer

Fokus på teknologi: Et godt forsøk
Noe av den mest lovende og fremsynte vitenskapelige forskningen vår utføres i samarbeid med mange av nasjonens ypperste universiteter. Les mer
Fokus på teknologi: Bruke kraftvarme til å redusere utslipp

Drift av stor raffinerings- og kjemisk virksomhet for å lage produktene forbrukere er avhengige av, genererer stort varmeoverskudd. ExxonMobil-ingeniører finner muligheter i den tapte varmen.

Les mer
Vellykket dialog i et årlig møte

Ved vår 134. årlige generalforsamling var vi glade over å diskutere konsernets posisjon innen klimaendring og søkingen etter løsninger – særlig de forskjellige teknologiene ExxonMobil utvikler, som er designet til å redusere utslipp og redusere risikoen for klimaendring.

Les\
Sannheten om ExxonMobil og klimaendring
I noen måneder nå har ExxonMobil blitt utsatt for en serie politisk motiverte juridiske angrep knyttet til klimaforskningen vår. Midt i alle tumultene er det lett å miste oversikt over de mest grunnleggende – om ikke de viktigste – faktaene om konsernets posisjon innen klimaendring. Les mer
Ambisjoner og drivstoffceller
I går annonserte ExxonMobil detaljer om en avtale med FuelCell Energy, Inc. som absolutt er ambisiøs: Den felles forskningen vår har som mål å stoppe utslipp av drivhusgass fra kraftanlegg som genererer elektrisitet. Les mer
Fokus på teknologi: Forbedre forbrenningsmotoren

ExxonMobil har i lang tid samarbeidet med bilpartnere for å undersøke det grunnleggende innen forbrenning og utvikle teknologier for å forbedre forbrenningsmotoren.

Les mer
Signering av Paris-akkorden er et skritt forover

Løfter er nyttige, men de er bare en start. Den ekte testen ligger i hvordan de blir utført i løpet av de neste årene. Med tanke på det er det verdt å påpeke at politikk som er designet til å takle klimaendring må være klar og forebygge dupliserte, overlappende og motstridende bestemmelser. Les mer

Det koordinerte angrepet på ExxonMobil

Et koordinert angrep på ExxonMobil har foregått de siste dagene via publikasjonen av nyhetsrapporter som gir en oppsiktsvekkende innsikt i en kampanje med feilinformasjon om ExxonMobils historikk innen klimaforskning. Les mer

ExxonMobil svarer statlige riksadvokater

Uttalelse av Suzanne McCarron, ExxonMobils visepresident for samfunnskontakt og statlig kontakt. Les mer

Til tross for det avhendelsesaktivister sier, søker ExxonMobil etter klimaløsninger

ExxonMobil anerkjenner risikoen fra klimaendring. Vi mener at alle – inkludert olje- og gassbedrifter – bør være engasjert i betydelige handlinger for å redusere utslipp av drivhusgass.

Les mer
Fokus på teknologi: Finne en måte å fange inn karbon på

Å finne metoder for å fange inn karbondioksid som avgis fra brenning av fossilt brensel i kraftverk og annen industriell drift – bedre og billigere metoder – kan være en betydelig hjelp for å redusere utslipp av drivhusgass. Les mer

Fokus på teknologi: Avansert biobrensel

Folk blir ofte overrasket over at et «stort oljeselskap» som ExxonMobil undersøker muligheten til alternativer som biobrensel. Men det gjør vi. Les mer

Betydelige meningsforskjeller

Det er dype, grunnleggende meningsforskjeller mellom kritikerne våre og oss, som krever litt sammenheng rundt det ExxonMobil beskyldes for og rollen vår i verden. Les mer

Erklæring om Paris-klimaavtalen

ExxonMobil støtter arbeidet til Paris-underskriverne, bekrefter de ambisiøse målene i denne avtalen og mener at bedriften har en konstruktiv rolle innen utvikling av løsninger.

Les mer
ExxonMobil og karbonavgiften

Exxons posisjon angående COP 21-klimakonferansen og vår langvarige støtte for en inntektsnøytral karbonavgift.

Les mer
ExxonMobil og klimasamtaler i FN

Når ledere samles i Paris denne måneden for FNs toppmøte med hensikt å ta opp klimaendring, tilbyr ExxonMobil sin støtte og oppmuntring til myndighetene i anstrengelsene deres for å nå en effektiv og tydelig internasjonal avtale for å administrere risikoer for klimaendring. Les mer

Reven vokter hønsehuset i Columbia

Dette er ikke en uenighet om energipolitikk eller utdanningsfilosofi – dette er et tilfelle med feiltolkning av nøkkelfakta av et journalistteam i Columbia.

Les mer
Washington Post – Halvt rett, halvt galt

Halvt rett, halvt galt. Det beskriver en nylig lederartikkel i Washington Post om ExxonMobils klimarelaterte forskning. Les mer

En historieleksjon for InsideClimate News

Aktivistene hos InsideClimate News legger frem en ny sak som prinsipielt fremstiller ExxonMobils klimaforskning på en uriktig måte.

Les mer
Mer unngåelse fra InsideClimate News

InsideClimate News fortsetter å trekke seg unna hovedtemaet i de diskrediterende sakene som ga et feilaktig bilde av ExxonMobils historikk innen klimaforskning. Les mer

«Vi sa aldri at Exxon har stoppet forskningen sin» … Å? Er det sant?

Ved å bestride beskyldninger om at de bare valgte deler fra ExxonMobil-dokumenter og ga en uriktig fremstilling av fakta for å gi et forvrengt bilde av konsernets anstrengelser innen klimaforskning, graver InsideClimate News bare et dypere hull for seg selv. Resultater er å avdekke unøyaktighetene i rapportene deres enda mer.

Les mer
En sak lesere kan lese selv

I rapporten sin om forskning på klimaendring hos ExxonMobil tok Los Angeles Times en veldig tydelig redaksjonell avgjørelse.

Les mer
Les dokumentene om klimaendring
Les dokumentene InsideClimate News siterer, som angivelig beviser en sammensvergelse fra ExxonMobils side for å skjule funnene våre innen klimaforskning. Les mer
ExxonMobils forpliktelse til klimaforskning
Noen nylige kritikere av ExxonMobil, særlig Bill McKibben og Naomi Oreskes, uttrykker overraskelse over å ha hørt at ExxonMobil bidro til å bane vei for forskning innen klimaendring på 1970- og 80-tallet. Les mer
En klargjøring om klima

En nylig artikkel som angrep ExxonMobil, av Andrew Behar og publisert av The Hill er en skivebom når det gjelder flere grunnleggende punkter og er i bunn og grunn ikke annet enn gjentakelser av diskrediterte anklager fra aktivister mot olje og gass.

Les mer
ExxonMobil om karbonpolitikk og forretningsplanlegging

Det har nylig vært mediainteresse om hvordan store konsern som ExxonMobil tar hensyn til potensialet for nye forskrifter om klimaendring når de klargjør for fremtidige forretningsplaner. Dette er konsernets synspunkt om emnet.

Les mer

Fagfellevurderte publikasjoner

Relatert innhold