Energi og miljø

Bore- og produksjonsteknologi

Mange av de største uutnyttede olje- og naturgassforekomstene er ikke lenger på land, men langt til sjøs på veldig dypt vann. Den unike utfordringen vår består av å utvikle teknologi og metoder for å håndtere disse ressursene på en trygg måte på steder som blir stadig mer krevende.

INDUSTRILEDERE

Ledende i en av de mest teknologisk avanserte industriene i verden

ExxonMobil har en disiplinært tilnærming til prosjektutførelse. Erfarent personell tar i bruk etablerte systemer for prosjektledelse, som gjør det mulig å fullføre kompliserte prosjekter på en trygg måte og i tide. Kompetansen for innen utførelse er basert på et solid, erfaringsbasert grunnlag som er innlemmet i all prosjektledelse og alle sikkerhetssystemer.

TEKNOLOGI BIDRAR TIL Å DEKKE ETTERSPØRSEL

Teknologi for større rekkevidde og stor virkning innen boring og klargjøring

Teknologiske fremskritt har en kritisk rolle for å dekke globale energibehov. De legger til rette for oppdagelse av nye ressurser, tilgang til vanskelige eller fjerntliggende steder og utvikling av utfordrende reservoarer som tidligere ikke var økonomisk å produsere.

MILJØYTELSE

Redusere miljøbelastningen for boreinitiativer

ExxonMobils retningslinjer er å gjøre forretninger på en måte som er kompatibel som er kompatibel med de balanserte miljømessige og økonomiske behovene i samfunnene vi opererer i.
Slik sikrer vi sikkerhet

Administreringssystem for operasjonsintegritet

ExxonMobils OIMS-rammeverk etablerer felles globale forventninger for å håndtere risikoer som er naturlige i forretningen vår. Begrepet operasjonsintegritet (OI) brukes av ExxonMobil til å ta opp alle aspekter av bedriften som kan berøre personell og prosessens sikkerhet, trygghet, helse og miljøytelse.

Finn ut mer