Unngår utslipp av 6 millioner tonn drivhusgasser per år via kraftvarme

ExxonMobil utvikler innovative metoder for å generere kraft mer effektivt og med lavere miljøbelastning sammenlignet med å kjøpe elektrisitet fra lokale elverk.

Artikkel

Unngår utslipp av 6 millioner tonn drivhusgasser per år via kraftvarme

Kraftvarmeteknologi fanger inn varme som genereres fra produksjonen av elektrisitet, for bruk i produksjon, foredling og kjemiske prosesser. Takket være den naturlige energieffektiviteten, fører bruken av kraftvarme til reduserte utslipp av drivhusgasser. Kraftvarmeanleggene våre alene kan unngå utslipp av omtrent 6 millioner tonn drivhusgasser per år.

Image

Vi har andel i omtrent 5400 megawatt kraftvarmekapasitet i mer enn 100 anlegg over hele verden. Kapasiteten tilsvarer det årlige energibehovet for å drive 2,5 millioner amerikanske hjem. Over det siste tiåret har vi lagt til mer enn 1000 megawatt kraftvarmekapasitet, og vi fortsetter å utvikle flere investeringsmuligheter.

ExxonMobil startet for eksempel konstruksjonen av et nytt 84-megawatt kraftvarmeanlegg på Jurong-anlegget i Singapore-raffineriet vårt. Når dette anlegget er fullført i 2017, kommer ExxonMobil til å ha mer enn 440 megawatt kraftvarmekapasitet i Singapore, noe som gjør at det integrerte raffineriet og petrokjemiske anlegget får dekket hele energibehovet sitt.

Relatert innhold

Energieffektivitet

ExxonMobil forsøker stadig å forbedre prestasjoner og effektivisere prosessene våre for å redusere tid, kostnader, risiko og miljøbelastning.

Energi og miljø Tema

Leteteknologi

Med seismiske data i høy oppløsning kombinert med avanserte dataanalyser kan ExxonMobil ta de mest informerte avgjørelsene innen leting, utvikling og produksjon.

Energi og miljø Tema

Risikostyring og sikkerhet

ExxonMobil står fast ved vår forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E, Safety, Security, Health and Environmental), samlet referert til som driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel