Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Darren W. Woods

Styreformann og administrerende direktør

Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

Mange deler av vår drift og våre produkter representerer en potensiell risiko for mennesker og miljø. Det er helt avgjørende for vår virksomhet at vi anerkjenner risikoen, og vi mener den beste måten å fylle våre forpliktelser på er gjennom en kompetent og engasjert arbeidsstyrke, og rutiner som er utviklet for å legge til rette for en trygg, sikker og miljømessig ansvarlig drift. Dette oppnår vi gjennom tydelig definerte rutiner og retningslinjer, og med strenge administrasjonssystemer som er utviklet for å gi resultater.

Operations Integrity Management System (OIMS) er en nøkkeldel i vårt fokus på administrasjon av risiko knyttet til sikkerhet, trygghet, helse og miljø, og å oppnå utmerkede ytelser.

Siden oppstarten av OIMS, har leveransene innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø bedret seg drastisk. Den bransjeledende frekvensen av hendelser med tapt tid har blitt betydelig redusert. Farer for miljøet er redusert, med en markant nedgang i marine utslipp og fortsatte nedganger i utslipp. Vi har blitt nevnt av Lloyd’s Register Quality Assurance for «å være helt i forkant når det gjelder i hvilken grad vurderingene innen administrasjonen av miljøpåvirkning er integrert i de løpende virksomhetsrutinene». Alle driftsorganisasjoner er pliktig til å opprettholde systemene og rutinene som er nødvendige for å oppfylle forventningene som er nedlagt i OIMS-rammeverket.

Farer for miljøet er redusert, med en markant nedgang i marine utslipp og fortsatte nedganger i utslipp.

Rammeverket oppdateres jevnlig for å drive kontinuerlig forbedring. Denne revisjonen styrker forventningene i rammeverket med hensyn til lederskap, prosessikkerhet, miljøytelser og vurderingen av effektiviteten til OIMS, og er ment å:

styrke vår tro på at alle hendelser innen sikkerhet, helse og miljø kan forhindres, og for å

understøtte og beholde et arbeidsmiljø der hver enkelt av oss tar personlig ansvar for sikkerheten til oss selv og våre kolleger, og der alle aktivt griper inn for å sikre andres trygghet, sikkerhet og velvære

Vi tror disse tiltakene vil bidra til å drive ExxonMobil nærmere vår visjon om en arbeidsplass der «Ingen blir skadet», der «Sikkerhet er alles ansvar», og hvor våre miljøtiltak oppfyller vår forventning om å «Beskytte morgendagen. I dag».

Darren W. Woods Styreformann og Chief Executive Officer

Relatert innhold

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø pågår med full styrke også i 2018.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Risikostyring Artikkel

Valdez-utslippet

Etter et av bunnpunktene i ExxonMobils lange historie, doblet vi innsatsen for å beskytte miljøet, våre ansatte og lokalsamfunnene vi opererer i rundt i verden.

Risikostyring Artikkel

Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Alle marine miljøer inneholder naturlige forekomster av mikrober som lever av og bryter ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbart.

Risikostyring Artikkel

Energibransjens felles sikkerhetssatsing, Marine Well Containment Company (MWCC)

I juli 2010 så Shell, Chevron, ConocoPillips og ExxonMobil behovet for å være bedre forberedt for en hendelse knyttet til dypvannsbrønner, og forpliktet seg til å etablere en ny responsevne for begrensning av utslipp i den amerikanske Mexicogulfen. Dermed ble MWCC stiftet, og deres begrensningssystem gir operatørene i den amerikanske Mexicogulfen teknologien og utstyret for begrensning av utslipp som er nødvendig for å yte en effektiv respons i tilfelle en brønnkontrollhendelse under vann.

Risikostyring Artikkel

ExxonMobils helsekultur

Hos ExxonMobil prioriterer vi medarbeiderhelse U.S. Culture of Health-programmet vårt (CoH) er et sterkt, bevisbasert program som er utviklet for å støtte helsen til medarbeiderne våre og redusere helsekostnadene.

Risikostyring Artikkel