Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Alle marine miljøer inneholder naturlige forekomster av mikrober som lever av og bryter ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbart.

Artikkel

Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Oljesøl har en tendens til å flyte på vannoverflaten i store flekker. Ved å behandle oljesøl med dispergeringsmidler skapes svært små dråper, som så distribueres og fortynnes under vannoverflaten. Dette gjør at oljen blir lettere tilgjengelig for mikrobene, og øker graden av nedbrytning.

Mens fordelene ved bruk av dispergeringsmidler har blitt trukket i tvil av interessenter som er bekymret for den kjemiske sammensetningen, har studier vist at dispergeringsmidler er mindre giftige enn olje, og dispergert olje brytes ned raskere enn udispergert olje. Når det brukes på riktig måte, har moderne dispergeringsmidler lav risiko for miljø og menneskelig helse. For eksempel fant en studie fra Environment Canada at vanlig oppvasksåpe er 25 ganger mer giftig for regnbueørret enn et vanlig dispergeringsmiddel. I sin rapport fra 2005 om moderne dispergeringsmidler og tilknyttede effekter, uttalte National Research Council at giftigheten i dispergert olje primært er grunnet oljen i seg selv, ikke dispergeringsmidlene.

Dispergeringsmidlene som er utviklet av ExxonMobil inneholder ingredienser som trygt brukes i mange ulike forbrukerprodukter, som hudkremer, kosmetikk og munnvask. Vi fortsetter å arbeide med dispergeringsteknologi, og har utviklet en ny dispergeringsgelé som kan redusere bekymringene for å utsette miljøet for kjemikalier ytterligere. Denne nye geleen kan behandle den samme mengden olje med to tredjedelere mindre kjemisk volum enn andre dispergeringsmidler. Dersom de endelige stabilitetstestene av produktet er vellykkede, forventer vi kommersialisering av dette nye dispergeringsmiddelet i 2011.

Relatert innhold

Helse, miljø og sikkerhet i Norge

Videreføring av det systematiske arbeidet med sikkerhet, helse og miljø pågår med full styrke også i 2018.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystem for driftsintegritet

Vi er forpliktet til å drive virksomheten på en måte som stemmer overens med de miljømessige og økonomiske behovene til lokalmiljøene der vi opererer, og som beskytter tryggheten, sikkerheten og helsen til våre ansatte, de som er involvert i driften vår, våre kunder og allmennheten.

Risikostyring Artikkel

Administrasjonssystemer, standarder og kontroller

I ExxonMobil tror vi det er mulig å skaffe den energien verden har behov for, samtidig som vi beskytter mennesker og miljø.

Risikostyring Artikkel

Sette ut OIMS i praksis

For å sikre at alle deler av rammeverket vårt for sikkerhet, trygghet, helse og miljøforhold – Operations Integrity Management System (OIMS) – utføres, kreves det at alle forretningsområdene våre etablerer grundig dokumenterte prosesser.

Risikostyring Artikkel

Administreringssystem for operasjonsintegritet: En melding fra styreformannen

ExxonMobil står fast ved sin forpliktelse til utmerkede ytelser innen sikkerhet, trygghet, helse og miljø (SSH&E), som vi samlet sett henviser til som Driftsintegritet.

Risikostyring Artikkel

Energibransjens felles sikkerhetssatsing, Marine Well Containment Company (MWCC)

I juli 2010 så Shell, Chevron, ConocoPiillips og ExxonMobil behovet for å være bedre forberedt for en hendelse knyttet til dypvannsbrønner, og forpliktet seg til å etablere en ny responsevne for begrensning av utslipp i den amerikanske Mexicogulfen. Dermed ble MWCC stiftet, og deres begrensningssystem gir operatørene i den amerikanske Mexicogulfen teknologien og utstyret for begrensning av utslipp som er nødvendig for å yte en effektiv respons i tilfelle en brønnkontrollhendelse under vann.

Risikostyring Artikkel