Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Alle marine miljøer inneholder naturlige forekomster av mikrober som lever av og bryter ned råolje. Dette betyr at råolje i stor grad er biologisk nedbrytbart.

Artikkel

Behandling av utslipp med dispergeringsmidler sørger for at mikrober kan bryte ned råolje naturlig

Oljesøl har en tendens til å flyte på vannoverflaten i store flekker. Ved å behandle oljesøl med dispergeringsmidler skapes svært små dråper, som så distribueres og fortynnes under vannoverflaten. Dette gjør at oljen blir lettere tilgjengelig for mikrobene, og øker graden av nedbrytning.

Mens fordelene ved bruk av dispergeringsmidler har blitt trukket i tvil av interessenter som er bekymret for den kjemiske sammensetningen, har studier vist at dispergeringsmidler er mindre giftige enn olje, og dispergert olje brytes ned raskere enn udispergert olje. Når det brukes på riktig måte, har moderne dispergeringsmidler lav risiko for miljø og menneskelig helse. For eksempel fant en studie fra Environment Canada at vanlig oppvasksåpe er 25 ganger mer giftig for regnbueørret enn et vanlig dispergeringsmiddel. I sin rapport fra 2005 om moderne dispergeringsmidler og tilknyttede effekter, uttalte National Research Council at giftigheten i dispergert olje primært er grunnet oljen i seg selv, ikke dispergeringsmidlene.

Dispergeringsmidlene som er utviklet av ExxonMobil inneholder ingredienser som trygt brukes i mange ulike forbrukerprodukter, som hudkremer, kosmetikk og munnvask. Vi fortsetter å arbeide med dispergeringsteknologi, og har utviklet en ny dispergeringsgelé som kan redusere bekymringene for å utsette miljøet for kjemikalier ytterligere. Denne nye geleen kan behandle den samme mengden olje med to tredjedelere mindre kjemisk volum enn andre dispergeringsmidler. Dersom de endelige stabilitetstestene av produktet er vellykkede, forventer vi kommersialisering av dette nye dispergeringsmiddelet i 2011.