Nyheter

Hold deg oppdatert med det siste nytt fra ExxonMobil.

Ingen importering av palmeolje til bruk i drivstoff  i 2020 Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020 selv om innblandingskravet øker fra 1. juli 2020.

Nyheter Nyheter

Ingen palmeolje i Esso drivstoff 12. mai publiserer Miljødirektoratet informasjon om råstoff som er benyttet i biodrivstoff

Nyheter Nyheter

ExxonMobil og Covid-19 Som drivstoffprodusent er vi av DSB definert å ha en sammfunnskritisk funksjon, og vi har stor fokus på kontinuitet i vår drift. 

Samfunnet Nyheter

ExxonMobil  har inngått en salgsavtale med Vår Energi om salg av alle eierandeler i norske offshore-lisenser.  Som tidligere annonsert, har ExxonMobil  inngått en salgsavtale med Vår Energi om salg av alle eierandeler i norske offshore-lisenser. Alt er nå klart til overføring av  ExxonMobils gjenværende eierandeler på norsk sokkel og den 10. desember 2019  gjennomføres en av de største økonomiske transaksjonen i norsk olje- og gasshistorie.  
 

Redaksjon Nyheter

Esso Norge AS vil ikke importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2020. Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at vi oppnår innblandingskravet på 20 prosent for 2020 uten bruk av palmeolje. Forøvrig henvises det til vår pressemelding datert 28. januar 2019.

Pressemeldinger Nyheter