Avansert teknologi innen karbonatdrivstoffceller i karbonfangst og -lagring

Utvikling av økonomiske og bærekraftige teknologier for å fange inn karbondioksid fra store utslippskilder, for eksempel kraftverk, er en viktig del av ExxonMobils forskning innen løsninger med lavere utslipp for å redusere risikoen for klimaendring.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Avansert teknologi innen karbonatdrivstoffceller i karbonfangst og -lagring

Partnerskapet mellom ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc.

I tre tiår har ExxonMobil vært en leder innen bruk av karbonfangst og -lagring. I 2017 fanget ExxonMobil inn 6,6 millioner tonn CO2 for lagring – noe som tilsvarer å eliminere de årlige utslippene av drivhusgasser for mer enn 1 million passasjerkjøretøy.

Den beste muligheten for fremtidig anvendelse av CCS i stor skala kan ligge i sektoren for kraftgenerering med naturgass da innfanging av CO2 fra kullfyrt generering er omtrent dobbelt så dyrt. I 2016 annonserte ExxonMobil et partnerskap med FuelCell Energy, Inc. for å utvikle ny teknologi som i stor grad kan øke yteevnen, effektiviteten og lave kostnaden til CCS for store naturgassfyrte kraftverk.

Forskningen vår indikerer at ved å bruke denne nye teknologien kan mer enn 90 prosent av utslipp av karbondioksid fra kraftverk med naturgass fanges inn.

Teknologi for karbonatdrivstoffceller: bedre effektivitet, mer kraft og mindre karbondioksid

Forskere hos ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc. samarbeider om å utvikle ny teknologi som kan redusere kostnadene knyttet til nåværende CCS-prosesser ved å øke mengden elektrisitet et kraftanlegg produserer, og samtidig gi betydelige reduksjoner i utslipp av karbondioksid. Kjernen i disse anstrengelsene er en karbonatdrivstoffcelle.

Laboratorietesting har indikert at bruk av karbonatdrivstoffceller innen kraftgenerering med naturgass kan fange inn karbondioksid mer effektivt enn nåværende, tradisjonell CCS-teknologi. Forskningen vår indikerer faktisk at ved å bruke denne nye teknologien kan mer enn 90 prosent av utslipp av karbondioksid fra kraftverk med naturgass fanges inn.

Under tradisjonelle prosesser for karbonfangst reagerer et kjemikalie med karbondioksid for å trekke det ut fra kraftanleggets utslipp. Damp kreves deretter for å frigi karbondioksid fra kjemikaliet – damp som ellers kan brukes til å bevege en turbin. Effekten er å senke mengden elektrisk strøm turbinen kan generere.

Bruk av drivstoffceller til å fange opp karbondioksid fra kraftverk kan resultere i mer effektiv atskillelse av karbondioksid fra utslipp fra kraftverk, med økt elektrisitetsutbytte. Utslipp fra kraftverk rettes til drivstoffcellen og erstatter luft som vanligvis brukes i kombinasjon med naturgass, i løpet av prosessen for kraftgenerering med drivstoffceller. Når drivstoffcellen genererer kraft, blir karbondioksid mer konsentrert, noe som gjør det enklere og billigere å fange det inn fra cellens avgass og lagre det. 

ExxonMobils forskning indikerer at et vanlig kraftverk på 500 megawatt (MW) som bruker en karbonatdrivstoffcelle kan generere ytterligere 120 MW strøm, mens nåværende CCS-teknologi faktisk forbruker omtrent 50 MW strøm.

Neste trinn innen utvikling av drivstoffceller

ExxonMobil har vurdert en rekke teknologier innen karbonfangst i mange år og mener at teknologi innen karbonatdrivstoffceller har stort potensiale. Teknologiens evne har blitt testet i laboratorium, og dataene fra disse simuleringene blir analysert nå. Videre utvikling kommer til å involvere en mer detaljert undersøkelse av alle komponentene i systemet og optimalisering av systemet som en helhet.

Omfanget til avtalen mellom ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc. fokuserer først på bedre forståelse av den grunnleggende vitenskapen bak karbonatdrivstoffceller og hvordan det er mulig å øke effektiviteten ved å atskille og konsentrere karbondioksid fra avgassene til naturgassfyrte strømturbiner.

Relatert innhold

Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

I mer enn 30 år har ExxonMobils forskere og ingeniører forsket på, utviklet og anvendt teknologier som kan spille en rolle i den omfattende distribusjon av karbonfangst og -lagring (CCS).

Karbonfangst Artikkel

Karbonfangst og -lagring

Med en eierandel i omtrent en femtedel av verdens totale kapasitet for karbonfangst er ExxonMobil en leder innenfor dette viktige området for å redusere utslipp av drivhusgasser. Siden 1970 har ExxonMobil totalt samlet inn mer CO2 enn noen annen bedrift – og står for mer enn 40 prosent av totalt innsamlet CO2

Forskning og innovasjon Tema

Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra effektivt drivstoff til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Forskning og innovasjon Artikkel