Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

I mer enn 30 år har ExxonMobils forskere og ingeniører forsket på, utviklet og anvendt teknologier som kan spille en rolle i den omfattende distribusjon av karbonfangst og -lagring (CCS).

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Renere kraft: redusere utslipp med karbonfangst og -lagring

Forskningsmuligheter med CCS

Det å oppnå betydelige reduksjoner i utslipp av drivhusgasser vil kreve et bredt spekter av løsninger, og ExxonMobil mener at karbonfangst og -lagring (CCS) har potensialet til å utgjøre en viktig rolle.

CCS er en prosess der karbondioksid fra kraftverk og andre industriaktiviteter, som ellers hadde blitt frigjort i atmosfæren, fanges opp, sammenpresses og injiseres i geologiske formasjoner under jorden for sikker, trygg og permanent lagring. FNs klimapanel anslår at fossile kraftverk og store industrianlegg står for så mye som 60 prosent av globale karbonutslipp. Dermed ville en omfattende anvendelse av kostnadseffektiv karbonfangst og -lagring, potensielt ha en massiv innvirkning på verdens drivhusgassnivåer.

Den største muligheten for fremtidig anvendelse av CCS i stor skala, kan være i sektoren for kraftproduksjon fra naturgass. Mens CCS-teknologi kan anvendes til kraftproduksjon fra kull, er kostnaden med å fange CO2 omtrent det dobbelte av kraftproduksjon fra naturgass. I tillegg, fordi kraftproduksjon fra kull skaper omtrent dobbelt så mye CO2 per enhet generert elektrisitet, er det geologiske lagringsområdet som er nødvendig til å lagre CO2 produsert fra kraftproduksjon fra kull det dobbelte av kraftproduksjon fra gass.

I 2017 fanget ExxonMobil opp 6,6 millioner tonn med CO2 til lagring – noe som tilsvarer elimineringen av et årlig utslipp av drivhusgasser fra mer enn 1 millioner personbiler.

ExxonMobil utnytter denne kompetansen til å drive proprietær, grunnleggende forskning til å utvikle banebrytende karbonfangstteknologier med sikte på å redusere kompleksiteten, senke kostnadene, og til slutt oppfordre til utbredt global anvendelse av denne avgjørende teknologien.

Prosessen for karbonfangst og -lagring

Trinn 1: CO2-fangst

Det første trinnet i CCS-prosessen er å fange opp, eller skille ut, CO2 fra kraftverkene eller de industrielle produksjonsanleggene. CO2-fangst er det dyreste og mest energikrevende trinnet i hele prosessen.

ExxonMobil has omfattende erfaring i å skille CO2 fra hydrokarboner ved sine behandlingsanlegg for naturgass, der urenheter fjernes fra gassen før den transporteres i rørledninger.

ExxonMobil jobber med å utvikle ny teknologi for CO2-fangst med mål om å redusere kostnadene, driftskompleksiteten og behovet for stor innledende kapitalfordeling. For eksempel samarbeider ExxonMobil og FuelCell Energy, Inc. om å utvikle teknologi for CO2-fangst med karbonatdrivstoffceller. Disse nytenkende tilnærmelsene har potensialet til å koste mindre og være enklere å drive enn eksisterende teknologi. De kan også benyttes på en modulær måte, med anvendelighet for flere industriformål.

Trinn 2: Transportprosessen

Det andre trinnet er å transportere CO2-fangst via rørledninger til lagring i underjordiske geologiske formasjoner, som uttømte olje- eller gassreservoarer.

ExxonMobil Pipeline Company drifter eller har interesser i mer enn 19 000 kilometer med rørledninger i USA, og bruker den mest avanserte teknologien og omfattende prosedyrer for kvalitetskontroll for å sikre rørledningenes sikkerhet. Selskapets program for integritetsstyring inkluderer et bredt spekter av testing- og overvåkingsteknikker – fra hydrotesting til verktøy som reiser gjennom rørledningen for å se etter feil eller for å gjøre en kontinuerlig korrosjonskontroll. I tillegg til disse inspeksjons- og vedlikeholdstiltakene, overvåker selskapets Operations Control Center driften av rørledninger 24 timer i døgnet.

Trinn 3: Injisering og lagring

Den tredje og siste komponenten av CCS er å injisere CO2 inn i underjordiske reservoarer for lagring. ExxonMobil har omfattende erfaring med slike operasjoner, med en lang historie med trygg bruk av CO2-injeksjoner for stimulert utvinning ved modne felt i Nordsjøen, det vestlige Texas, Wyoming og andre steder.

ExxonMobil utvikler også kapasitet for CO2-lagring under jorden ved å dra nytte av flere tiår med erfaring innen leting etter, utvikling av og produksjon av hydrokarbonressurser. Denne ekspertisen er nøkkelen til permanent lagring av CO2 dypt under jorden på en sikker og trygg måte.

Vi samarbeider for eksempel med ledende universiteter rundt om i verden for å bedre karakterisere underjordisk lagringskapasitet, og utvikle forbedrede CO2-overvåkingsteknologier og teknikker.