Avansert plast baner veien for bærekraft og drivstoffeffektivitet

Over hele verden har bilindustrien mange utfordringer, ikke minst fra ønsket om å produsere mer bærekraftige kjøretøy mens drivstoffeffektivitet, sikkerhet, kjøretøyets yteevne og sjåførkomfort opprettholdes.

Artikkel

Avansert plast baner veien for bærekraft og drivstoffeffektivitet

 

Bilprodusenter forsøker også å finne måter å overholde nåværende statlige krav på, som krever at biler og lette lastebiler klarer 231,7 km per liter innen 2025. For å overholde disse standardene har bilprodusenter begynt å bruke plastdeler, som er like slitesterke som andre materialer, men mye lettere.

ExxonMobil støtter bilindustriens respons på endrende markedstrender ved å levere en rekke avanserte produkter som kan bidra til å redusere vekt og øke drivstoffeffektivitet. De petroleumsbaserte polymerene våre brukes allerede i kjøretøyers bremsesystemer, støtdempere, panelverk, værtetninger, smøremidler for biler, tilsetningsstoffer i drivstoff og til og med batterikasser. Vi bruker også dekkteknologi som bidrar til å opprettholde optimalt dekktrykk. Disse innovative løsningene øker ikke bare drivstoffeffektiviteten, men de reduserer også utslipp av drivhusgasser og forbedrer bærekraft.

ExxonMobil Chemical: Utvikling av bilindustrien

ExxonMobil Chemical: Utvikling av bilindustrien </sub>

For å overholde forskrifter forventes det at biler inneholder i gjennomsnitt 350 kg (770 pund) plast innen 2020. Dette er en økning på 75 prosent fra den nåværende mengden på 200 kg (440 pund). I dagens biler utgjør plast nesten 50 prosent av volumet til kjøretøyet, men bare omtrent 10 prosent av den totale vekten. ExxonMobil fortsetter å utvikle avansert plast for å overholde bilindustriens standarder og forbrukernes forventninger, samtidig som miljøbelastningen reduseres via reduksjon av utslipp.

Finn ut mer om plastproduktene våre: