Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Forskning og utvikling har vært en del av ExxonMobils DNA helt siden selskapet ble startet for over 135 år siden. Våre innovasjoner har bidratt til å skape energien som er helt grunnleggende for et moderne liv – fra effektivt drivstoff til naturgass som gir lys og varme til private hjem og virksomheter.

I dag står verden ovenfor en dobbelt utfordring: møte den økende etterspørselen etter energi, samtidig som den miljømessige påvirkningen reduseres, inkludert risikoene for klimaendringer. ExxonMobil er opptatt av å gjøre vår del.

Artikkel

Innovative energiløsninger: Forskning og utvikling

Vårt fokus på innovasjon

I dag arbeider vi for å utvikle neste generasjons energiløsninger, inkludert: avansert biodrivstoff, karbonfangst og -lagring, naturgassteknologi og nye, energieffektive prosesser. I tillegg til vår robuste internkapasitet, samarbeider vi med ledende selskaper innen forskning og teknologi, nasjonale laboratorier og universiteter, og andre som er involvert i grensesprengende energiforskning. Selv om alle former for energi er nødvendig – inkludert naturgass og fornybar energi som vind- og solenergi – er det nødvendig med nye teknologier for å oppfylle verdens mål om utslippsreduksjoner.

Forskning og utvikling er i vårt DNA

ExxonMobil leter etter kostnadseffektive, skalerbare løsninger som adresserer de tre hovedområdene innen energibruk: transport, kraftgenerering og produksjon. Vi utvikler også avansert teknologi innenfor disse områdene, der det er hensiktsmessig.

Relatert innhold