Samfunnsengasjement

Arbeid med lokalsamfunn

ExxonMobil bidrar til samfunnet på mange vis, blant annet gjennom betydelige skatter, investeringer, arbeidsplasser, deltakelse i teknologi- og utviklingsprosjekt, erfaringsdeling, samt utviklingsmuligheter for lokalsamfunn og –selskap. I tillegg gir vi direkte bidrag til muséer sport og kulturaktiviteter.

Kultur

ExxonMobil er en stolt støttespiller av kulturformidling

Domkirken Musikk, Stavanger

Kor- og konsertaktivitetene i Stavanger domkirke har lange tradisjoner og er en betydningsfull del av kirkens virksomhet og byens kulturliv. ExxonMobil støtter de fem korene som er knyttet til Domkirken. Målet er å skape kirkemusikk av høy kvalitet som beriker gudstjenester og gir gode konsertopplevelser.

Kulturhuset i Sandnes

ExxonMobil er medlem i Sandnes kulturhuslaug og bidrar økonomisk slik at kulturhuset, med rundt 75.000 besøkende hvert år, kan gi publikum et best mulig program, i tillegg til å ha økonomi til å satse på nye, større produksjoner.

Museumsstøtte

Vitensentra er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, samt formidle forskning og kunnskap på en aktiv og engasjerende måte.

Finn ut mer
Sportsklubber

Flint Fotball

Etter mangeårig støtte til Esso-cupen i Flint Tønsberg ILs fotballgruppe, utvidet selskapet sitt engasjement i Flint Fotball ytterligere i 2014 for å støtte blant annet bygging av et nytt klubbhus.

Klubben har totalt over 90 lag i seriespill og har et omfattende breddeidrettslig tilbud til alle aldersklasser, samtidig med aktivt arbeid for å fremme og utvikle flere talenter.