Om oss

ExxonMobil er det største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapet, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation.

Artikkel

Om oss

ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA som har som mål å være verdens ledende olje- og petrokjemiselskap. ExxonMobil er landets eldste energiselskap - etablert i Norge i 1893.
Selskapets hovedkontor ligger på Slagen ved Tønsberg.

Raffineriet på Slagentangen, som er ett av to raffinerier i Norge, åpnet i 1961. Raffineriet har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år

I 2017 solgte selskapet sin bensinstasjonsvirksomhet til det irske selskapet DCC plc som operer kjeden i Norge gjennom sitt norske datterseskap Certas Energy Norway AS.. I henhold til langsiktige avtaler om bruk av Esso varemerke og forsyning av drivstoff fra ExxonMobil vil de i alt ca. 250 bensinstasjonene fortsatt fremstå som Esso-stasjoner, og selskapet vil fortsette å markedsføre produkter både under Esso og Mobil varemerker.

Bensinstasjonsvirksomheten drives nå av Certas Energi AS, men det er fortsatt ca 250 Essomerkede stasjoner som leverer Esso- og Mobil-produkter til kunder som før.

Esso har en markedsandel på rundt 20 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge.

ExxonMobil har vært på norsk kontinentalsokkel siden 1965. I 2017 solgte selskapet sine eierinteresser i de ExxonMobil-opererte feltene Balder, Jotun, Ringhorne og Ringhorne Øst til Point Resources. I 2019 ble resterende eierandeler i felt på norsk sokkel solgt til Vår Energi.

Vi ser det som vår oppgave å bidra med energi for å dekke verdens behov. Samtidig er det viktig for oss at det vi gjør skal være bærekraftig. Vi ser at klimaendringene er en global utfordring som krever tiltak for å få ned klimagassutslippene. Vi arbeider derfor målrettet for å redusere utslipp fra både produksjon og bruk av våre produkter. ExxonMobil konsernet bruker dessuten store ressurser på forskning innen ny energi og energieffektivitet, særlig innen karbonfangst og avansert biodrivstoff.

Relatert innhold

Vre styrende prinsipper

Våre styrende prinsipper

Exxon Mobil Corporation er fast bestemt på å være verdens fremste selskap innen petroleum og kjemisk produksjon. I den forbindelse må vi sørge for å oppnå overlegne økonomiske og driftsmessige resultater, samtidig som vi følger høye etiske standarder.

Hvem vi er Artikkel

Varemerker og produkter

Varemerker og produkter

På verdensbasis markedsfører ExxonMobil drivstoff og smøremidler under tre varemerker.

Hvem vi er Artikkel

Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.

Hvem vi er Artikkel

Standarder for forretningsadferd

Standarder for forretningsadferd

Hvordan vi oppnår gode resultater er like viktig som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å utføre forretninger etter de høyeste standarder for integritet.

Hvem vi er Artikkel

Vr historie

Vår historie

ExxonMobil har vært tilstede i Norge siden 1893. Historien om ExxonMobil i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge. 

Hvem vi er Artikkel