Våre styrende prinsipper

Exxon Mobil Corporation er fast bestemt på å være verdens fremste selskap innen petroleum og kjemisk produksjon. I den forbindelse må vi sørge for å oppnå overlegne økonomiske og driftsmessige resultater, samtidig som vi følger høye etiske standarder.

Artikkel

Våre styrende prinsipper

De følgende prinsippene styrer våre relasjoner til aksjonærer, kunder, ansatte og lokalsamfunn:

Aksjonærer

Vi er opptatt av å forbedre den langsiktige verdien av investeringsbeløpet som aksjonærene våre har tiltrodd oss. Ved å drive virksomheten lønnsomt og ansvarlig, forventer vi at aksjonærene våre vil belønnes med strålende resultater. Denne forpliktelsen driver administrasjonen i selskapet vårt.

Kunder

Skal vi lykkes, er vi helt avhengige av å oppfylle kundenes behov, som hele tiden er i endring. Vi forplikter oss til å være innovative og ansvarlige, samtidig som vi tilbyr produkter og tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Ansatte

Den overlegne kvaliteten i arbeidsstyrken vår gir oss en verdifull konkurransefordel. For å utnytte denne fordelen, vil vi strebe etter å ansette og beholde de mest kvalifiserte menneskene som er tilgjengelig, og til å maksimere deres muligheter for å lykkes gjennom opplæring og utvikling. Vi forplikter oss til å opprettholde et trygt arbeidsmiljø som berikes av mangfold, og som karakteriseres av åpen kommunikasjon, tillit og rettferdig behandling.

Lokalsamfunn

Vi forplikter oss til å være et godt samfunnsselskap på alle de steder vi driver over hele verden. Vi vil opprettholde høye etiske standarder, følge all gjeldende lovgivning, regler og forskrifter, og respektere lokale og nasjonale kulturer. Fremfor alle andre mål, er vi dedikert til å drive på en trygg og miljømessig ansvarlig måte.

Exxon Mobil Corporation streber etter å være helt fremst i konkurransen, i alle aspekter av virksomheten vår. Det krever at selskapets ressurser – økonomiske, driftsmessige, teknologiske og menneskelige – brukes klokt, og evalueres jevnlig.

Selv om vi skal ha fleksibilitet for å tilpasse oss forhold som hele tiden endrer seg, ligger det i vår virksomhets natur at den krever en fokusert og langsiktig tilnærming. Vi vil kontinuerlig strebe etter å øke effektiviteten og produktiviteten gjennom læring, deling og implementering av beste praksis. Vi vil være disiplinerte og selektive når vi vurderer utvalget av investeringsmuligheter som er tilgjengelig for oss. Vi vil søke å utvikle proprietære teknologier som gir oss en konkurransemessig fordel.

Vi streber etter å oppnå målene våre ved feilfri utførelse av forretningsplanene våre, og ved å følge disse ledende prinsippene og retningslinjene som følger.

Relatert innhold

Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.

Hvem vi er Artikkel

Om oss

ExxonMobil er det største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapet, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation.

Hvem vi er Artikkel

Varemerker og produkter

På verdensbasis markedsfører ExxonMobil drivstoff og smøremidler under tre varemerker.

Hvem vi er Artikkel

Standarder for forretningsadferd

Hvordan vi oppnår gode resultater er like viktig som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å utføre forretninger etter de høyeste standarder for integritet.

Hvem vi er Artikkel

Vår historie

ExxonMobil har vært tilstede i Norge siden 1893. Historien om ExxonMobil i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge. 

Hvem vi er Artikkel