Vår historie

Historien om ExxonMobils 125 år i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge.

Artikkel

Vår historie
De energiprodukter vi har frembrakt og tilbudt har vært viktige byggesteiner i utviklingen av dagens moderne samfunn: Fra petroleum til bruk i oljelamper - distribuert med hest og kjerre for over hundre år siden - til olje- og gassutvinning i Nordsjøen og markedsføring av drivstoff og olje til biler, båter, fly og industri. ExxonMobils historie i Norge er like begivenhetsrik som den er lang. ExxonMobils historie er et stykke norgeshistorie.

Her nedenfor en filmsnut som viser historien fra 125 år i Norge