Standarder for forretningsadferd

Hvordan vi oppnår gode resultater er like viktig som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å utføre forretninger etter de høyeste standarder for integritet.

Artikkel

Standarder for forretningsadferd

Et brev fra styreformann og CEO, Darren W. Woods

Den høye kvaliteten på direktører, ledere og ansatte i Exxon Mobil Corporation er selskapets viktigste styrke. Rettmessigheten, profesjonaliteten og dedikasjonen til disse direktørene, lederne og ansatte gjør selskapet konkurransedyktig på kort sikt, og godt posisjonert for videre suksess på lang sikt.

Selskapets direktører, ledere og ansatte er ansvarlige for å utvikle, godkjenne og implementere planer og tiltak som er utviklet for å oppnå selskapets mål. Metodene vi bruker for å oppnå resultater er like viktige som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å følge de høyeste standarder for integritet når det kommer til å utføre selskapets virksomhet.

Selskapets styre har vedtatt og fører tilsyn med administrasjonen av selskapets standarder for forretningsadferd. Retningslinjene i standardene for forretningsadferd er de grunnleggende retningslinjene i selskapet. Heleide og majoritetseide underselskaper av Exxon Mobil Corporation vedtar vanligvis retningslinjer som tilsvarer retningslinjene i selskapet. Derfor representerer selskapets grunnleggende retningslinjer samlet sett selskapets forventninger, og definerer grunnlaget for den globale adferden i virksomheten til selskapet og dets majoritetseide underselskaper.

Direktørene, lederne og de ansatte i Exxon Mobil Corporation forventes å gjennomgå disse grunnleggende prinsippene jevnlig, og følge dem i hele sitt arbeid. Selskapet publiserer fra tid til annen veiledninger knyttet til utvalgte retningslinjer. Disse veiledningene er tolkende og administrative, og er ikke en del av standardene for forretningsadferd. Enhver ansatt som har spørsmål i forbindelse med noen del av disse retningslinjene må ikke nøle med å søke svar fra ledelsen, eller fra andre kilder som er oppgitt i en annen del, «Prosedyrer og åpen dør-kommunikasjon».

Ingen i ExxonMobil-organisasjonen har myndighet til å gjøre unntak eller gi fritak i forbindelse med grunnleggende retningslinjer. Uansett hvor store vanskeligheter vi kommer ut for, eller hvor stort press vi er utsatt for i utførelsen av arbeidet vårt, finnes det ingen situasjon som kan rettferdiggjøre overlagte brudd på disse retningslinjene. Vårt rykte som selskap er helt avhengig av vår forståelse og etterfølgelse av disse retningslinjene.

Darren W. Woods

Styreformann, januar 2017

Relatert innhold

Vr historie

Vår historie

ExxonMobil har vært tilstede i Norge siden 1893. Historien om ExxonMobil i Norge er for en stor del også historien om fremveksten av det moderne Norge. 

Hvem vi er Artikkel

Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken.

Hvem vi er Artikkel

Vre styrende prinsipper

Våre styrende prinsipper

Exxon Mobil Corporation er fast bestemt på å være verdens fremste selskap innen petroleum og kjemisk produksjon. I den forbindelse må vi sørge for å oppnå overlegne økonomiske og driftsmessige resultater, samtidig som vi følger høye etiske standarder.

Hvem vi er Artikkel

Om oss

Om oss

ExxonMobil er det største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapet, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper blant annet Esso Norge As som er ett av datterselskaper av Exxon Mobil Corporation.

Hvem vi er Artikkel

Varemerker og produkter

Varemerker og produkter

På verdensbasis markedsfører ExxonMobil drivstoff og smøremidler under tre varemerker.

Hvem vi er Artikkel