Selskap

Hvem vi er

ExxonMobil er det største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapet, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA.

ExxonMobil i Norge

ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. Her omtales selskapene som ExxonMobil i Norge. Finn ut mer

Driftssteder

Slagen havn

Slagen raffineri ligger på vestsiden av Oslofjorden omtrent 5 nautiske mil sør for Horten. Den marine terminalen består av en brygge som er omtrent 500 m lang med båtplasser for lasting/lossing på begge sider. Sør for den lange bryggen er det en liten havn der fortøyningsbåter og oljevernutstyr oppbevares. Terminalen og den nærliggende omgivelser eies og kontrolleres av Esso Norge AS. Den har sitt eget havnekontor med marine veiledere på vakt 24 timer i døgnet.

Selskap Artikkel

Terminaler

Selskap Artikkel

Vår historie i Norge

Historien bak ExxonMobils 125 år i Norge er også i stor grad historien om Norges framvekst som moderne land.
Finn ut mer

Ledelse

ExxonMobil har lang historikk som leder innen petroleums- og petrokjemisk industri, og ExxonMobil Norges administrasjon viderefører denne utmerkede historikken. Finn ut mer

Bransjeforening

Esso Norge AS er medlem i bransjeforeningen Drivkraft Norge. Finn ut mer

Virksomhetsområder

ExxonMobil i Norge driver store oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter.

Hvem vi er Artikkel

Varemerker og produkter

På verdensbasis markedsfører ExxonMobil drivstoff og smøremidler under tre varemerker.

Hvem vi er Artikkel

Våre styrende prinsipper

Exxon Mobil Corporation er fast bestemt på å være verdens fremste selskap innen petroleum og kjemisk produksjon. I den forbindelse må vi sørge for å oppnå overlegne økonomiske og driftsmessige resultater, samtidig som vi følger høye etiske standarder.

Hvem vi er Artikkel

Standarder for forretningsadferd

Hvordan vi oppnår gode resultater er like viktig som resultatene i seg selv. Selskapets direktører, ledere og ansatte forventes å utføre forretninger etter de høyeste standarder for integritet.

Hvem vi er Artikkel