Slagen havn

Slagen raffineri ligger på vestsiden av Oslofjorden omtrent 5 nautiske mil sør for Horten. Den marine terminalen består av en brygge som er omtrent 500 m lang med båtplasser for lasting/lossing på begge sider. Sør for den lange bryggen er det en liten havn der fortøyningsbåter og oljevernutstyr oppbevares. Terminalen og den nærliggende omgivelser eies og kontrolleres av Esso Norge AS. Den har sitt eget havnekontor med marine veiledere på vakt 24 timer i døgnet.

Artikkel

Slagen havn

Norsk draft Nr. 3 og Nr. 481 (B.A. 3158)

Bryggen er anlagt i nord-sør retning, og rådende strømforhold går sør-øst, men både retning og styrke kan variere kraftig. Styrke opp mot 1,4 knop har blitt målt. Under normale værforhold er det anbefalt å legge til med fartøyets babord side.

Etter lengre tids uvær og storm i Nordsjøen og Skagerrak kan kraftige dønninger komme inn i havnen, og i enkelte tilfeller utsettes alle laste- og losseoperasjoner, og fartøyet tas ut fra havn.

Skipsførere bes kontakte Slagen havnekontor, VHF-kanal 14 for å motta oppdateringer vedrørende vind, strøm, og/eller spørsmål som måtte oppstå.

Utenlandskregistrerte fartøyer må sende ANKOMSTVARSEL minst 24 timer før de entrer Norsk territorialfarvann (NTW) og RAPPORTERINGSPUNKTVARSEL når de krysser den Norske kontinentallinjen når de ankommer og forlater NTW. Melding skal sendes til Norske myndigheter gjennom den nærmeste Norske kystvaktstasjonen.

Ved ankomst i Norsk farvann og passering av lokale grunnlinjer skal skip rapportere dette til Oslofjorden VTS (Vessel Traffic Service/fartøytrafikktjenesten) som ligger i Horten, og opererer på VHF-kanal 13 og/eller 18.

For de fleste utenlandskregistrerte skip er det losplikt fra Færder til Slagen og omvendt. Fartøyer på 20 000 DWT eller mer vil loses av utvalgte loser spesielt opplært i å legge til fartøyer ved Slagen marineterminal.

Ved anlegning til kai benyttes UHF-kanal 5 for kommunikasjon skip/kai (radiosett må plasseres om bord).

Slagen marinterminal har omtrent 800 tankskipanrop hvert år med variasjon i størrelse fra 100 til 250 000 DWT. Den årlige importen av råolje (hovedsakelig fra Nordsjøen) og blandingsråstoffer er omtrent 6,5 mill. m³ og omtrent 5,7 mill. m³ petroleumsprodukter sendes ut.

Bunkring av alle kvaliteter er tilgjengelig for levering til kai for fartøyer som ankommer for lasting og/eller lossing. Også smøreoljer og fett, i bulk eller på fat, kan leveres. Bestillinger av slike leveranser bør legges inn i god tid før fartøyets ankomst.

Systemer for håndtering av avfall, ballast- og avløpsvann eller sølevann, innenfor terminalens kapasiteter, er på plass.

Postadresse: 
Esso Norge AS
Havnekontor
P.O. Boks 2001
N-3103 TØNSBERG
Telefonnr: (47) 333-77 300 Sentralbord
Telefonnr: (47) 333-77 557 Havnekontor
Telefaks: (47) 333-77 558
E-post
Nettsted: www.exxonmobil.no
Telegramadresse. Essoship Tønsberg

Relatert innhold

Terminaler

Selskap Artikkel

Karrierer

ExxonMobil er en dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi forplikter oss til å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Selskap Tema

Kontakt oss

Spørsmål? Snakk med noen. Finn kontaktinformasjon for produkter og salg, kundeservice, media, global produksjon, og mer.

Selskap Tema

Hvem vi er

ExxonMobil er det største børsnoterte, internasjonale olje- og gasselskapet, og vi bruker teknologi og innovasjon for å bidra til å oppfylle verdens økende energibehov. ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA.

Selskap Tema

Retningslinjer

Vi er klar over at politiske avgjørelser fra alle deler av myndighetene kan ha betydelig påvirkning på vår nåværende og fremtidige drift. Av denne årsaken benytter ExxonMobil seg av sin rett til å støtte politikk som legger til rette for et stabilt investeringsklima for langsiktig drift, og til å kommunisere våre holdninger til den amerikanske kongressen, statlige myndigheter og myndigheter over hele verden.

Selskap Tema