Erklæringer om Paris-klimaavtalen

ExxonMobil ønsket Parisavtalen velkommen da den ble annonsert i desember 2015, og igjen da den trådte i kraft i november 2016.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Erklæringer om Paris-klimaavtalen

Uttalelse da avtalen trådte i kraft

I dag markerer vi innføringen av Parisavtalen om klima. Avtalen er et viktig skritt av verdens myndigheter for å adressere de alvorlige risikoene som er knyttet til klimaendringer.

ExxonMobil støtter arbeidet til Paris-underskriverne, bekrefter de ambisiøse målene i denne avtalen og mener at bedriften har en konstruktiv rolle innen utvikling av løsninger.

Vi har arbeidet i mange år for å redusere utslipp fra driften vår, og for å tilby produkter som hjelper forbrukere med å redusere sine utslipp.

ExxonMobil fortsetter utviklingen av teknologiske løsninger sammen med ledende vitenskapsmenn i industrien, akademia og ikke-myndighetstilknyttede institusjoner. Vi har investert nesten 7 milliarder dollar siden 2000 i initiativer for lavere utslipp, blant annet energieffektivitet, kogenerering, fakkelreduksjon, karbonfangst og deponering og forskning på neste generasjons biodrivstoff.

Parisavtalen og de innledende nasjonalt bestemte bidragene (INDC, Intended Nationally Determined Contributions) som er lovet av de signerende landende reflekterer den doble utfordringen i å minimere utslippet av drivhusgasser, samtidig som man sikrer at verden har tilstrekkelig tilgang på rimelige og pålitelige energiforsyninger.

Disse INDC-ene reflekterer også en forståelse av at alle økonomiske energikilder er nødvendige for å fylle den voksende globale etterspørselen, og at utviklingen av energisystemet mot lavere utslipp av klimagasser vil kreve både tid og krefter på grunn av den enorme skalaene, kapitalintensiteten og kompleksiteten.

Når lovgivende myndigheter utvikler mekanismer for å oppfylle målene i Parisavtalen, oppfordrer ExxonMobil dem til å fokusere på å redusere utslipp med lavest mulig kostnad for samfunnet, og huske på at tilgang til rimelig og pålitelig energi er avgjørende for økonomisk vekst og økt levestandard over hele verden.

De beste politiske mulighetene for å oppnå dette målet er markedsbaserte, forutsigbare, gjennomsiktige og aktuelle på et globalt plan, for å legge til rette for innovasjon og teknologiske gjennombrudd som kreves for å adressere risikoen knyttet til klimaendringer. ExxonMobil har i mange år ment at en inntektsnøytral karbonskatt er det beste alternativet for å oppfylle disse nøkkelprinsippene.

ExxonMobil-uttalelse om COP 21

De nylig avsluttede samtalene reflekterer kompleksiteten i å iverksette en gjennomtenkt politikk som adresserer klimarisikoen på en meningsfylt måte, samtidig som man sikrer tilgjengelige og rimelige energiforsyninger for samfunn over hele verden.

Når lovgivende myndigheter utvikler mekanismer for å oppfylle målene som ble satt i Paris, oppfordrer ExxonMobil dem til å fokusere på å redusere utslipp med lavest mulig kostnad for samfunnet. Samtidig oppfordrer vi dem til å anerkjenne viktige humanitære behov, inkludert det å sikre pålitelig og rimelig energi som kan bedre levestandarden.

Klimaendringer er et globalt problem, som krever en global løsning. Både industriland og utviklingsland må nå arbeide sammen for å skape politikk som kan begrense utslippene av drivhusgasser, samtidig som ulike nasjonale prioriteringer anerkjennes.

ExxonMobil mener at effektiv politikk for å adressere klimaendringer vil sette en pris på utslipp av drivhusgasser og vil:

Sikre en helhetlig og forutsigbar kostnad for karbon på tvers av økonomien; 

La markedsprinsippene drive løsningene; 

Minimere kompleksiteten og administrasjonskostnadene knyttet til reguleringen, mens gjennomsiktigheten maksimeres; 

Legger til rette for global deltakelse; og 

Gir fleksibilitet for fremtidige justeringer som et svar på vitenskapelige fremskritt og de økonomiske konsekvensene av klimapolitikken.

En inntektsnøytral karbonskatt er det beste alternativet for å oppfylle disse nøkkelprinsippene, og kan være et fungerende politisk rammeverk for land over hele verden. Det er den mest sannsynlige politikken for å bevare evnen hos alle sektorer i samfunnet til å finne nye effektive løsninger og utvikle effektive teknolgoier.

Politikere som får oppgaven med å adressere denne utfordringen kan dra nyttig lærdom fra det som har fungert i privat sektor. Vår erfaring – utnytte effektivitetstiltak og utvikle fordelaktige teknologier – er illustrativt: ExxonMobil har lenge tatt grep for å redusere utslippet av drivhusgasser fra driften vår, utviklet produkter som hjelper forbrukere med å redusere sine utslipp, og støttet forskning på banebrytende teknologi. De rette insentivene kan bidra til å utvikle enda flere nye teknologier og innovative forretningsmodeller som har størst mulig sjanse til å gi en betydelig fremgang i reduksjonen av utslipp, samtidig som man legger til rette for økonomisk vekst.

Vi oppfordrer de som reiser fra Paris til å omfavne en prinsippbasert tilnærming til risikoen ved klimaendringer. En slik tilnærming har stort potensiale for å sikre at effektive tiltak kan gjøres for å møte denne globale utfordringen.

Relatert innhold

Forstå kontroversen rundt #ExxonKnew

Menneskene bak «#ExxonKnew»-kampanjen har plassert betalte nyhetsartikler, sluppet feilaktige akademiske rapporter og koordinert med politikere for å starte etterforskninger.

Klimaendring Artikkel

ExxonMobils fire tir med forskning innen klimavitenskap

ExxonMobils fire tiår med forskning innen klimavitenskap

ExxonMobil har støttet utvikling av klimaforskning i samarbeid med myndigheter og akademiske institusjoner i nesten 40 år.

Klimaendring Artikkel