Forstå kontroversen rundt #ExxonKnew

Menneskene bak «#ExxonKnew»-kampanjen har plassert betalte nyhetsartikler, sluppet feilaktige akademiske rapporter og koordinert med politikere for å starte etterforskninger.

Artikkel

I DENNE ARTIKKELEN

Forstå kontroversen rundt #ExxonKnew

Hva er #ExxonKnew?

#ExxonKnew er en orkestrert kampanje som forsøker å undergrave ExxonMobil og feiltolke vår holdning når det kommer til klimaendringer og forskning. I flere år har aktivistorganisasjoner forsøkt å straffe ExxonMobil for å uttrykke vår mening om klimaendringer, til tross for at ExxonMobil støtter reguleringer for å begrense klimaendringene.

Hvilke organisasjoner er involvert?

#ExxonKnew-kampanjen vokste ut fra en plan lagt av miljøaktivister og advokater bak massesøksmål under en konferanse i La Jolla, California i 2012, som aktivistene selv har bekreftet i New York Times. Climate Accountability Institute (CAI) og Union of Concerned Scientists (USC) arrangerte denne konferansen for å finne ut hvordan de kunne bruke juridiske prosesser for å få tilgang til interne dokumenter om klimaendringer fra energiindustrien, med håp om å skape en skandale som ville tvinge gjennom et forlik i samme størrelsesorden som med de store tobakksprodusentene. De utformet strategien sin som en rapport kalt «Plassere ansvaret for skader etter klimaendringer: Lærdommer fra tobakkskontroll». («Establishing Accountability for Climate Change Damages: Lessons from Tobacco Control»).

Hvordan ble kampanjen finansiert?

#ExxonKnew-kampanjen er ekstremt godt finansiert, og inkluderer betalt mediedekning, juridisk støtte, aktivistgrupper og akademisk forskning. Stiftelser som gir økonomisk støtte til kampanjen inkluderer: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Rockefeller Philanthropy, Open Society Foundations, Energy Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation, Grantham Foundation for the Protection of the Environment og Mertz Gilmore Foundation.

Hva var utfallet?

I 2015 lyktes miljøaktivister og advokater bak massesøksmål å sikre en etterforskning av ExxonMobil av regjeringsadvokaten i New York, Eric Schneiderman, som opprinnelig ønsket i La Jolla-rapporten. Etterforskningen var i stor grad basert på påstander om at forskere og researchere i ExxonMobil kjente til at menneskeskapte utslipp forårsaket klimaendringer på 1970- og 1980-tallet, men at selskapet holdt disse oppdagelsene skjult. Stikk i strid med deres påstander, har ExxonMobils forståelse av klimaendringer vært i tråd med vitenskapens konsensus om klimaendringer, og forskningen på emnet har blitt publisert i offentlig tilgjengelige likemannsvurderte tidsskrifter.

ExxonMobil-informasjon

PDF/0.52 MB

Amerikansk tingrettsordre

PDF/0.13 MB

Mens de som er involvert i #ExxonKnew-kampanjen har forsøkt å hevde at innsatsen deres er basert på undersøkende journalistikk fra InsideClimate News (ICN) og Columbia School of Journalism (via Los Angeles Times), ble disse artiklene kjøpt og betalt av mange av organisasjonen som er nevnt over.

ExxonMobils løpende innsats mot klimaendringer

ExxonMobil fortsetter å handle gjennom forskning på teknologisk innovasjon og ved å delta i konstruktive dialoger om reguleringsalternativer. Vi har drevet forskning innen avansert karbonfangst og lagring, kogenerasjon, reduksjon av metangassutslipp og algebaserte biodrivstoff, alt med et mål om å redusere utslipp av drivhusgasser. ExxonMobil støtter en inntektsnøytral karbonskatt og vi har oppfordret USA til å forbli part i Paris-avtalen. Disse handlingene viser vår innsats for å redusere farene ved klimaendringer.

Tidslinjen til #ExxonKnew

Denne koordinerte kampanjen daterer seg tilbake til et møte i 2012, mellom miljøaktivister og massesøksmålsadvokater i La Jolla, California.

Redaksjonelle styrer og juridiske eksperter fordømmer #ExxonKnew-kampanjen

Ledende stemmer fra hele landet har fordømt #ExxonKnew-kampanjen. Fra Wall Street Journal til Washington Post har redaksjonelle styrer uttrykt bekymringer rundt det første grunnlovstillegget

Redaksjonelle artikler

Dallas Morning News
Exxon sier det er en konspirasjon gående mot selskapet blant miljøaktivister, og de har sannsynligvis rett
«Narrativet i en organisk bevegelse med klimaaktivister som kjemper mot de store oljeselskapene har av noen blitt sammenliknet med en David mot Goliat-kamp. Men etterhvert som stadig flere fakta kommer på bordet, blir det stadig tydeligere at Exxon urettmessig har blitt baktalt av en gruppe med aktivister og advokater som drives av politikk, men overser fakta». (3. aug. 2018)

Wall Street Journal
AG-kampanjen er et «Forsøk på å fjerne alle uenigheter i global oppvarming»-politikk
«Selv med den fryktinngytende makten til Martin Act ser denne etterforskningen ut til å være bygget mer på mediekonsum enn på suksess i rettssalen. Det er ingen «fakta» om den eventuelle utbredelsen og påvirkningen av klimaendringer som Exxon eller noen andre kan skjule, fordi både på innsiden og utsiden av selskapet finnes det bare estimater som i stor grad er basert på datamodeller». (8. nov. 2015)

Bloomberg View
Etterforskning er «Farlig misbruk av makt»
«Uansett hvor mye man sympatiserer med Schneidermans ønske om å oppfordre til mer handling rundt klimaendringer, er dette feil fremgangsmåte … Det burde ikke være ulovlig i et fritt land å delta i vitenskapelig forskning og offentlig ordskifte. Bruk av straffeloven til å fordømme og svekke selskaper som gjør dette er farlig misbruk av makt». (10. nov. 2015)

Washington Post
Exxon «gjorde ingenting straffbart», vitenskapen er avhengig av å tillate kritikk
«Legitime vitenskapelige undersøkelser er avhengig av å tillate sterk, og til og med urettferdig, kritikk av påstander fra forskere. Som Exxon-etterforskningene viser, vil det å respektere dette prinsippet ikke alltid føre med seg noe positivt. Det krever uansett at myndighetene opprettholder en betydelig buffersone mellom uansvarlige påstander, og påstander den mener kan være straffbare». (14. nov. 2015)

USA Today
ExxonMobil har rett til sin mening
«Schneidermans taktikk er basert på en ekstraordinært kraftig lov i New York, kjent som Martin Act. Den krever bare at aktoratet må bevise en faktisk feil – ikke en uærlig intensjon. Dette er en type lov som må brukes med stor varsomhet og etter kritiske offentlige formål. Her ligger ironien i å benytte seg av en lov som er utviklet for å beskytte investorer til å gå etter oljegiganten. Etterforskningen vil ikke tvinge Exxon til å revurdere sitt offentlige standpunkt om klimaendringer slik at fremtidige investorer ikke vil bli ført bak lyset. Det gjorde selskapet for mange år siden. Den mest sannsynlige konsekvensen av kostbare juridiske undersøkelser av Exxons tidligere uttalelser er en lavere aksjekurs, noe som vil skade eksisterende investorer». (22. nov. 2015)

Financial Times
Det juridiske grunnlaget for AG-etterforskningen er tynt, konsekvensene for ytringsfriheten er alarmerende
«Etterforskningene som er startet av regjeringsadvokatene i noen amerikanske stater og på Jomfruøyene setter en faretruende presedens for andre politiske debatter, og truer med å underminere saken de hevder å støtte … Det juridiske grunnlaget bak disse handlinger virker tynt … I tillegg er konsekvensene av etterforskningene når det kommer til ytringsfrihet rundt offentlige politiske saker alarmerende». (24. april 2016)

Boston Herald
Healey bør trekke seg fra dette tåpelige forsøket på å styre ytringer
«Exxon kan leie inn horder av advokater for å forsvare seg mot hver eneste uttalelse de noensinne har kommet med om forskningen sin (de utfordrer allerede Healey i retten). Saken er fånyttes i dag. Selskapet samarbeider med flere programmer for reduksjon av karbonutslipp, støtter en skatt på karbonutslipp og har lenge diskutert klimafarene i de påbudte finansielle offentliggjøringene». (27. juni 2016)

New York Post
Schneidermans nye påstand i Exxon-etterforskningen er en «hårreisende overdrivelse»
«Regjeringsadvokat Eric Schneiderman må ha truffet en vegg med klimaendringsundersøkelsene i Exxon, siden han plutselig har endret mål … Schneidermans nye mål vil bare videreføre politiseringen av den vitenskapelige debatten og styrke New Yorks image som anti-forretningsvennlig. Det er på tide at han setter allmennhetens interesser foran sitt eget ønske om å blidgjøre klimaradikale – og avslutter disse undersøkelsene for godt». (21. aug. 2016)

Juridiske eksperter

Merritt B. Fox
Professor, Columbia University School of Law
«Martin Act gir regjeringsadvokaten stor makt når det kommer til å kreve utlevert private dokumenter uten å måtte innhente en rettsordre, som kreves i de fleste vanlige straffesaker i New York, eller legge inn en klage, som kreves i en vanlig sivil sak og er underlagt rettslig gjennomgang. Exxon-stevningen er et misbruk av denne makten […] I ytterste konsekvens kan stevningsmakten i Martin Act brukes til å tvinge selskaper til all slags ønsket reform under dekke av en økonomisk etterforskning». (15. aug. 2016)

Philip Hamberger
Professor, Columbia University
«Hr. Schneidermans stevning av Exxon Mobil skiller seg dermed ut. Hans evne til å kreve informasjon på denne måten er et eksempel på reven som vokter hønsehuset. Truslene mot personvern i samfunnet vårt er ikke bare teknologiske, de er også juridiske. I tillegg til elektronisk overvåkning kan ikke-rettslige stevninger sørge for at myndighetene kan granske private dokumenter som om de var en åpen bok. Og som vist av Hr. Schneiderman, kan en verdifull rettslig mulighet bli en trussel mot friheten og vanlige rettsprosesser når regjeringsadvokater kan utstede slike stevninger». (11. mai 2016)

Dennis Vacco
Tidligere regjeringsadvokat, staten New York
«Jeg er stolt over å ha spilt en stor rolle i å holde tobakksselskapene ansvarlige for skadene de forårsaket, og for å ha drevet USA inn på en sunnere sti. Vi hadde en tydelig, overbevisende sak, og det var for en god sak. Det samme kan ikke sies om regjeringsadvokatene involvert i dette korstoget […] Tobakkselskapene var misledende. ExxonMobil har vært åpne. Men det ser ikke ut til å spille noen rolle for de politiserte regjeringsadvokatene som er ute etter selskapet. En negativ påvirkning på det offentlige ordskiftet er ikke i vår samlede interesse». (14. juli 2016)

Harvey Silverglate
Borgerrettighetsadvokat; Medlem av ACLU
«Exxon-etterforskningen er «ren mobbing […]  Det er hårreisende at noen håndhevende myndighet forsøker å vinne denne kampen ved å bruke muskler og prøve å få den andre siden til å gi seg». (16. juni 2016)

Tristan Brown
Professor, State University of New York; Advokat
«For å spille med helt åpne kort, burde jeg gjøre oppmerksom på at jeg er blant dem som tror at klimaendringene skjer, og at det vil ende med å koste det globale økonomiske systemet dyrt etterhvert som påvirkningene øker […] Når det er sagt, bruker den demokratiske koalisjonen et farlig middel for å nå målet om å redusere utslippet av klimagasser. Den enestående definisjonen av svindel truer med å legge en urettferdig og potensielt sett uoppnåelig byrde på energiselskaper og deres investorer». (21. juni 2016)

C. Boyden Gray
Tidligere amerikansk ambassadør i EU; Tidligere rådgiver i Det hvite hus
«Avgjørelsen om å peke ut Exxon er spesielt dårlig gjennomtenkt, fordi når det kommer til faktiske forslag til regulering av klimaendringer, har Exxons utspill ikke vært mulig å skille fra noen av de ledende klimaorganisasjonene. Sierra Clubs tidligere sjefsrådgiver for klima har fortalt hvordan han og ExxonMobils leder for klimapolitikk «fant hverandre da de innså at de faktisk var enige om den best efremgangsmåten i klimapolitikken» – en inntektsnøytral karbonskatt – ikke akkurat en strategi man ville ventet fra et selskap som forsøker å dekke over klimaforskning» (11. feb. 2016)

Elizabeth Price Foley
Professor innen grunnlovsrett, Florida International University
«Da regjeringsadvokatene brukte sin juridiske makt til å etterforske forskere fordi forskerne ikke omfavner et ortodokst syn på klimaendringer eller noe annet – er det et misbruk av juridisk makt». (14. sept. 2016)

Tankeledere

Steve Forbes
Forlegger
«På den marsdagen da mer enn et dusin regjeringsadvokater beskyldte Exxon-Mobil for «svindel» og for å ha «bedratt det amerikanske folket» rundt klimaendringer, møtte regjeringsadvokaten i New York, som ledet pressekonferansen, i all hemmelighet klimaaktivist-organisasjoner for å diskutere hvordan de kunne angripe oljeselskapene. E-poster viser at kontoret til regjeringsadvokaten i New York oppfordret aktivistene til «ikke å bekrefte at du deltok eller på annen måte diskutere arrangementet» dersom noen journalister tok kontakt. Exxon-Mobil vant den første runden i kampen mot disse koordinerte regjeringsadvokatene ved å få den sannhets-ignorerende lederen av dette angrepet, som kommer fra de amerikanske Jomfruøyene, til å trekke tilbake den urimelige stevningen sin. Selskapet bør fortsette å kjempe mot de øvrige statene som samarbeider med klimaaktivistene». (16. sept. 2016)

Kimberley Strassel
Spaltist, Wall Street Journal
«Det første man bør vite om korstoget mot Exxon fra regjeringsadvokater, er at det ikke handler om loven. Det andre man bør vite, er at det ikke engang handler om Exxon. Det disse liberale aktorene egentlig ønsker, er å sette en stopper for et univers av sine mest hatede ideologiske motstandere … Målet med Exxon-etterforskningen er ikke å beskytte forbrukere eller å hjelpe miljøet. Det er en melding: Vær mot oss, og vi vil utnytte våre enorme juridiske krefter til å skremme og true deg, til å tvinge deg til å bruke millioner på å forsvare deg selv, og til å bruke opp tiden du ellers ville brukt på å tale din sak». (16. juni 2016)

Holman Jenkins Jr.
Spaltist, Wall Street Journal
«Premisset bak angrepet på Exxon, Wall Street Journal, og andre kampanjer mot «fornektere» er mer enn tullete. Klimagruppen har begynt å forfølge kritikere som i stedet for meningsfylte handlinger for klimaet fordi, som President Obama har poengtert, vil ikke velgerne støtte innsatsen deres for å øke energiprisene». (28. juni 2016)

George Will
Spaltist, Washington Post
«Progressivismens fokus på å regulere tanker gjennom å regulere ordskiftet er tydelig i kampanjen fra regjeringsadvokatene i 16 stater samt District of Columbia og Jomfruøyene, ingen av dem republikanere, om å kriminalisere skepsisen rundt de påståtte «vedtatte» konklusjonene i klimaforskningen […] Regjeringsadvokaten på Jomfruøyene anklager ExxonMobil for lovstridige, feilaktige fremstillinger av klimaendringene. Dette til tross for at ExxonMobil, selv før amerikanske myndigheter først utstedte alarmerende funn i forbindelse med klimagasser i 2009, var for en karbonskatt for å begrense klimakonsekvensene av slike gasser». (22. april 2016)

Jon Entine
Spaltist, New York Post
«Columbia-prosjektet er en advarsel: Et elite-universitet leier inn en aktivist til å drive journalistikkutdannelsen. De samarbeider med et aktivistdrevet nettsted for å angripe et energiselskap som tidligere har blitt frikjent av deres egen fakultetsleder i boken sin. Innsatsen er finansiert av stiftelser hvis rolle som kritikere av fossile brennstoff ble skjult for leserne. I siste ende ender journalistene selv opp med å forsvare seg». (1. mars 2016)

Viktige milepæler

Relatert innhold

ExxonMobils fire tir med forskning innen klimavitenskap

ExxonMobils fire tiår med forskning innen klimavitenskap

ExxonMobil har støttet utvikling av klimaforskning i samarbeid med myndigheter og akademiske institusjoner i nesten 40 år.

Klimaendring Artikkel

Erklæringer om Paris-klimaavtalen

ExxonMobil ønsket Parisavtalen velkommen da den ble annonsert i desember 2015, og igjen da den trådte i kraft i november 2016.

Klimaendring Artikkel