2021 Outlook for Energy: Trender fram mot 2040

Rapporten Outlook for Energy inneholder ExxonMobils globale syn på etterspørsel etter og tilgang på energi fram til 2040.

Selskapet bruker dataene og funnene som en veileder for sine langsiktige strategier og investeringer. Rapporten retter også fokus på den tosidige utfordringen med å skaffe verden tilgang på rimelig og pålitelig energi for å sikre velstand samtidig som miljøpåvirkningene reduseres – inkludert risikoen for klimaendringer. Vi deler Outlook for Energy med allmennheten for å bidra til bedre forståelse for hvilke faktorer som påvirker verdens energibehov. Les mer

Last ned rapporten

The Outlook for Energy PDF-er og datatabeller er tilgjengelig for nedlasting.
Last ned rapporten