Energi og miljø

Energieffektivitet

ExxonMobil forsøker stadig å forbedre prestasjoner og effektivisere prosessene våre for å redusere tid, kostnader, risiko og miljøbelastning.

Utførelse i stort omfang

Anvendelse av påvist teknologi for å redusere utslipp

Vi bruker teknologi til å redusere, gjenbruke og resirkulere energi i driften vår. Drift av stor oppstrøms-, raffinerings- og kjemisk virksomhet for å levere produktene forbrukere er avhengige av, genererer stort varmeoverskudd. ExxonMobil-ingeniører finner muligheter i den tapte varmen.

Med kraftvarme fanger vi inn spillvarme og bruker den i fremstillingsprosessene våre. Dette fører til et redusert behov for varmtvannsbeholdere, og ikke minst drivstoffbesparelsene knyttet til disse varmtvannsbeholderne. Takket være den naturlige energieffektiviteten, fører bruken av kraftvarme til reduserte utslipp av drivhusgasser. Kraftvarmeanleggene våre kan unngå utslipp av omtrent 6 millioner tonn drivhusgasser per år.

Opptil 75 % mindre

karbondioksid produseres fra gassfyrt kraftvare sammenlignet med kullbasert energi

~5400 megawatt

brutto kraftvarmekapasitet i mer enn 100 anlegg, noe som tilsvarer det årlige elektrisistetsbehovet for 4,3 millioner amerikanske hjem
Energifaktor

Produsere energi effektivt for egen drift

Det er ikke noe glorete med kraftvarme, og i emneknaggmiljøet er begrepet sjeldent trendende. Men det kraftvarme mangler i evne til å skape overskrifter, kompenserer denne utslippsreduserende teknologien for ved å gi konkrete resultater.

Finn ut mer